Fizikus MSc Specializációk


A BME Fizikai Intézet MSc kurzuskínálata

Jelmagyarázat:

K - kötelező

KV - kötelezően választható

SZV - szabadon választható

NA - Nanotechnológia-anyagtudomány

OP - Optika-fotonika

KF - Kutatófizikus

NT - Nukleáris technika

OF - Orvosi fizika

Tantárgy Tárgykód NA OP KF NT OF Nyelv

A felületfizika alapjai
BMETE12AF32 KV hu

A fotonika alapjai
BMETE12MF81 KV K KV KV KV en

A klasszikus mezőelméletek geometriája
BMETE94MM11 KV en

A nanofizika alapjai
BMETE11MF53 KV KV en

A sűrűségfunkcionál-elmélet alapjai
BMETE15MF15 SZV en

A szilárdtestfizika alapjai
BMETE11AF05 KV hu
/
en

Adattudományi programozási feladatok
BMETE95AM43 KV KV hu

Advanced quantum mechanics, group theory, solid state physics
BMETE15AF36

Alkalmazott szilárdtestfizika
BMETE11AF11 KV en

Anyagtudomány laboratórium
BMETE12MF50 KV hu

Atomi szintű számítógépes szimulációk szilárdtestekben
BMETE12MF51 KV en

Az anyagtudomány alapjai és alkalmazásai
BMETE12AF31 KV hu

Basics of optical spectroscopy, solid state physics, symmetries
BMETE11AF05

Basics of optics
BMETE12AF35
Tantárgy Tárgykód NA OP KF NT OF Nyelv

Basics of solid state physics
BMETE11AF05

Bevezetés az adattudományba 1
BMETE95AM36 KV KV hu

Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban
BMETE11MF12 KV KV en

Csoportelmélet fizikusoknak
BMETE11AF40 KV en

Dinamikai rendszerek
BMETE93MM02 KV en

Diplomamunka-készítés KF
BMETE11MF33 K hu

Diplomamunka-készítés NA
BMETE12MF76 K hu

Diplomamunka-készítés OP
BMETE12MF75 K hu

Egydimenziós rendszerek fizikája
BMETE15MF05 SZV en

Electrodynamics 1
BMETE15AF25

Elektrodinamika 2
BMETE15AF48 KV en

Elementary group theory
BMETE11AF40

ELI előkészítő laboratórium
BMETE12MF61 SZV hu

Elméleti fizikai szeminárium 1
BMETE15MF55 SZV SZV SZV en

Elméleti nanofizika
BMETE15MF66 KV KV en
Tantárgy Tárgykód NA OP KF NT OF Nyelv

Evolúciós játékelmélet
BMETE15MF11 KV en

Fázisátalakulások
BMETE15MF63 KV en

Fejezetek a modern anyagtudományból
BMETE12MF52 KV hu

Felületfizika és vékonyrétegek
BMETE12MF53 KV en

Félvezetők fizikája
BMETE11MF26 KV KV KV KV KV en

Fényforrások
BMETE12MF14 KV en

Fizika Laboratórium KF
BMETE11MF02 K hu

Fizika Laboratórium NA
BMETE11MF46 K hu

Fizika Laboratórium OP
BMETE12MF64 K hu

Fizikai alapismeretek
BMETE15MF31 K K K

Fizikai optika
BMETE12MF79 KV KV en

Fotonika laboratórium
BMETE12MF57 KV hu

Haladó kvantumtérelmélet
BMETE15MF71 SZV en

Infravörös és Raman-spektroszkópia
BMETE12MF80 SZV SZV en

Kémiai módszerek a nanotechnológiában
BMETE11MF38 KV en
Tantárgy Tárgykód NA OP KF NT OF Nyelv

Klasszikus és kvantumkáosz
BMETE15AF45 KV en

Kollokvium 1
BMETE15MF41 K K K K K en

Kollokvium 2
BMETE15MF42 K K K K K en

Komplex hálózatok
BMETE15MF76 KV en

Korszerű félvezető eszközök
BMETE11MF52 KV KV en

Kvantuminformatika
BMETE11MF42 KV SZV KV en

Kvantummechanika 2
BMETE15AF36 KV en

Kvantummechanika gyakorlat 2
BMETE15AF43 KV en

Kvantumoptika
BMETE15MF67 KV KV en

Kvantumrendszerek koherens kontrollja
BMETE15MF23 SZV en

Kvantumszámítógép-architektúrák
BMETE15MF60 KV SZV en

Kvantumtérelmélet
BMETE15MF65 KV en

Lézerek és lézerrendszerek tervezése és építése
BMETE12MF63 SZV en

Lézerek ipari és biológiai alkalmazásai
BMETE12MF58 KV KV en

Lézerfizika
BMETE12MF17 KV SZV en
Tantárgy Tárgykód NA OP KF NT OF Nyelv

Lie-csoportok a fizikában
BMETE15MF62 SZV en

Linear algebra, basic theory of finite groups
BMETE11AF40

Mágneses rezonancia
BMETE11MF56 KV KV KV en

Mágnesség elmélete
BMETE11MF57 KV KV KV en

Mágnesség elmélete 2
BMETE11MF14 SZV en

Many-Body Theory 1
BMETE15MF68

Mechanics 1
BMETE15AF23

Mechanika 2
BMETE15AF32 KV en

Mechanika gyakorlat 2
BMETE15AF44 KV en

Mesterséges intelligencia az adattudományban
BMETE15MF75 KV SZV en

Mikro- és nanotechnológiák
BMETE12AF33 KV hu

Mikroszkópia
BMETE12AF34 KV hu

Modern Solid State Physics
BMETE11MF55 KV KV en

Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása
BMETE11AF41 KV en

Nanotechnológia és anyagtudomány
BMETE11MF58 K KV KV KV KV en
Tantárgy Tárgykód NA OP KF NT OF Nyelv

Nanotechnológia laboratórium
BMETE12MF54 KV hu

Nemlineáris optika alapjai és alkalmazásai
BMETE12MF59 KV en

Numerikus módszerek
BMETE92MF00 K K K K K en

Optics, Laser physics
BMETE12AF35 KV hu

Optikai anyagok és technológiák
BMETE12MF77 KV KV hu

Optikai jelfeldolgozás és adattárolás
BMETE12MF19 KV KV hu

Optikai méréstechnika
BMETE11MF21 KV hu

Optikai spektroszkópia az anyagtudományban
BMETE11MF54 KV KV KV KV en

Optikai tervezés
BMETE12MF78 KV KV hu

Optoelektronikai eszközök
BMETE12MF21 SZV hu

Önálló laboratórium KF1
BMETE11MF07 K hu

Önálló laboratórium KF2
BMETE11MF32 K hu

Önálló laboratórium NA1
BMETE12MF71 K hu

Önálló laboratórium NA2
BMETE12MF72 K hu

Önálló laboratórium OP1
BMETE12MF69 K hu
Tantárgy Tárgykód NA OP KF NT OF Nyelv

Önálló laboratórium OP2
BMETE12MF70 K hu

Önálló számítógépes projektmunka
BMETE15MF61 SZV hu
/
en

Pénzügyi matematika és programozás
BMETE15MF78 SZV SZV en

Quantum field theory
BMETE15MF65

Quantum mechanics, statistical physics, solid state physics
BMETE15AF29

Rendezetlen rendszerek fizikája
BMETE15MF53 SZV en

Részecskefizika
BMETE15MF72 KV KV KV KV KV en

Soktestprobléma 1
BMETE15MF68 KV en

Soktestprobléma 2
BMETE15MF69 SZV en

Solid state phyisics
BMETE11AF05

Statistical Physics 1
BMETE15AF29

Statistical Physics 2
BMETE15MF73

Statistical physics, many-body theory
BMETE15AF29

Statisztikus fizika 2
BMETE15MF73 KV KV K KV KV en

Statisztikus térelmélet
BMETE15MF64 SZV en
Tantárgy Tárgykód NA OP KF NT OF Nyelv

Szakmai gyakorlat KF
BMETE11MF09 K

Szakmai gyakorlat NA
BMETE12MF74 K hu

Szakmai gyakorlat OP
BMETE12MF73 K hu

Számítógépes mérésvezérlés
BMETE11AF38 KV KV KV SZV SZV en

Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben
BMETE11AF39 KV KV SZV SZV SZV en

Számítógépes szimuláció a fizikában
BMETE15MF74 KV KV KV KV KV en

Szeminárium KF1
BMETE11MF03 K en

Szeminárium KF2
BMETE11MF04 K en

Szeminárium KF3
BMETE11MF05 K en

Szeminárium KF4
BMETE11MF06 K en

Szeminárium NA1
BMETE11MF47 K en

Szeminárium NA2
BMETE11MF48 K en

Szeminárium NA3
BMETE11MF49 K en

Szeminárium NA4
BMETE11MF50 K en

Szeminárium OP1
BMETE12MF65 K en
Tantárgy Tárgykód NA OP KF NT OF Nyelv

Szeminárium OP2
BMETE12MF66 K en

Szeminárium OP3
BMETE12MF67 K en

Szeminárium OP4
BMETE12MF68 K en

Szilárdtestek elektronszerkezete
BMETE15MF70 KV KV en

Szupravezetés
BMETE11MF45 KV KV KV en

Theoretical Solid State Physics
BMETE11AF34

Theory of Magnetism
BMETE11MF57

Topologikus szigetelők
BMETE11MF34 KV SZV en

Transzport komplex nanoszerkezetekben
BMETE11MF24 KV SZV en

Trendek a nanotechnológiában
BMETE11MF40 KV en

Trendek az anyagtudományban
BMETE12MF55 KV hu

Tudományos programozás
BMETE15AF54 KV hu

Válogatott fejezetek a korszerű technológiákból
BMETE12AF14 KV en

Vektorterek a fizikában
BMETE92AM24 KV en

Véletlen mátrixelmélet és alkalmazásai
BMETE15MF10 SZV en