BMETE12MF54

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Nanotechnológia laboratórium
Neptun kód: BMETE12MF54
Felelős oktató: Krafcsik Olga
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12MF54
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Követelmény: 0/0/3/F/4

Nyelv: magyar

A tárgy célja nanolitográfiai, és nanométeres felbontású mikroszkópiai módszerek elsajátítása.

Jelenléti követelmények:

A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a félév elején összeállított projektterv teljesítése.

Félévközi számonkérések:

  • 2. oktatási hét végéig: projektterv (a projekt hogyan fogja kiegészíteni a diplomamunkát, tervezett mérések és azok célja) senior vezető és tárgyfelelős által jóváhagyva, 1-2 oldal terjedelemben
  • 8. oktatási hét végéig: előrehaladási jelentés (1-2 oldalas rövid beszámoló)
  • 13. oktatási hét végéig: beszámoló (alkalmazott mérési módszerek ismertetése, eredmények és azok diszkussziója, az eredmények diplomamunkához való hozzájárulása, hivatkozások (10-20 oldal terjedelemben)

Félév végi osztályzat:

A leadott projektterv, előrehaladási jelentés és a félév végi beszámoló alapján, figyelembe véve a senior vezető által leadott, félévközi munkával kapcsolatos véleményt (1 oldal).

Konzultációk:

Előzetes egyeztetés alapján