Orvosi fizika

A BME fizikus MSc Orvosi fizika specializáció egységes mintatanterve

Jelmagyarázat:

Tárgytípus: K - kötelező, KV - kötelezően választható, SZV - szabadon választható. Követelmény: v - vizsga, f - félévközi jegy, a - aláírás

A #-gal jelölt kurzusok évente, az E/O-val jelölt kurzusok kétévente indulnak:

# - Ajánlott félév

O - Ajánlott félév azoknak, akik páratlan (odd) év őszén kezdték a szakirányt (például 2019-ben)

E - Ajánlott félév azoknak, akik páros (even) év őszén kezdték a szakirányt (például 2020-ban)

* - A csillaggal jelölt tárgyak a BME fizika BSc képzésben szerepelnek kötelező, kötelezően választható, ajánlott szabadon választható szakmai tárgyként vagy kötelezően választható közismereti tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel.

A tárgynévre kattintva az aktuális információkat tartalmazó weblapot, a tárgykódra kattintva az akkreditációs weblapot érjük el.

Tantárgy Tárgykód Típus Kredit Óra Félév Ajánlott félév Nyelv
EA GY LAB 1 2 3 4

KÖZÖS ALAPTÁRGYAK ÉS KÖTELEZŐ TÁRGYAK (összesen 31 kredit)

Orvosi képalkotás BMETE80MFAN K/v 5 3 1 0 minden ősz #


hu
Fizika Laboratórium OF BMETE80MF80 K/f 6 0 0 6 minden tavasz
#

hu
Numerikus módszerek BMETE92MF00 K/f 6 4 0 2 minden ősz #


en
Kollokvium 1 BMETE15MF41 K/f 1 1 0 0 minden félév
#

en
Kollokvium 2 BMETE15MF42 K/f 1 1 0 0 minden félév

#
en
Kötelezően választható törzstárgy (2 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 10 kredit)

A fotonika alapjai BMETE12MF81 KV/v 5 2 1 0 minden ősz #


en
Magfizika BMETE80MF62 KV/v 5 2 1 0 minden tavasz
#

hu
Nanotechnológia és anyagtudomány BMETE11MF58 KV/v 5 3 0 0 minden ősz #


en
Részecskefizika BMETE15MF72 KV/v 5 2 1 0 minden ősz #


en
Statisztikus fizika 2 BMETE15MF73 KV/v 5 2 1 0 minden ősz #


en
Számítógépes szimuláció a fizikában BMETE15MF74 KV/f 5 2 1 0 minden tavasz
#

en
Kötelezően választható gazdaságtudományi tárgy (1 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 2 kredit)

Befektetések BMEGT35M004 KV/f 2 2 0 0 minden tavasz
#

hu
English for university studies, en B2+* BMEGT60W68A KV/f 2 0 2 0 minden tavasz
#

en
Kommunikációs készségfejlesztés, en B2* BMEGT60W60A KV/f 2 0 2 0 minden tavasz
#

en
Műszaki nyelv, en B2* BMEGT60W64A KV/f 2 0 2 0 minden tavasz
#

en
Professional writing, en C1* BMEGT60W71A KV/f 2 0 2 0 minden tavasz
#

en
English for professional success, en C1* BMEGT60W70A KV/f 2 0 2 0 minden tavasz
#

en
ÖNÁLLÓ KUTATÁS (összesen 56 kredit)

Önálló laboratórium OF1 BMETE80MF86 K/f 7 0 0 7 minden félév
#

hu
Önálló laboratórium OF2 BMETE80MF72 K/f 13 0 0 13 minden félév

#
hu
Diplomamunka-készítés OF BMETE80MF71 K/f 30 0 0 30 minden félév


# hu
Szeminárium OF1 BMETE80MF81 K/f 2 0 2 0 minden félév #


hu
Szeminárium OF2 BMETE80MF82 K/f 2 0 2 0 minden félév
#

hu
Szeminárium OF3 BMETE80MF83 K/f 2 0 2 0 minden félév

#
hu
Szeminárium OF4 BMETE80MF84 K/a 0 0 2 0 minden félév


# hu
SZAKTÁRGYAK (összesen 24 kredit, 8 kredit választandó a kötelező tárgyakon kívüli listából)

Kötelező szaktárgyak (összesen 16 kredit)

Funkcionális anatómia BMEVIEUM000 K/v 4 2 0 0 minden tavasz
#

hu
Sugárbiológia BMETE80MF70 K/f 3 2 1 0 minden ősz #


hu
Sugárterápia fizikai alapjai BMETE80MF94 K/v 4 2 0 2 minden tavasz
#

hu
Sugárvédelem az orvosi fizikában BMETE80MFAL K/f 5 3 0 1 minden ősz #


hu
Kötelezően választható tárgyak

Brachytherápia BMETE80MFAQ KV/v 3 2 0 0 minden ősz

#
hu
Félvezetők fizikája BMETE11MF26 KV/v 3 2 0 0 minden ősz #


en
Fizikai optika BMETE12MF79 KV/v 5 2 1 0 páratlan ősz O
E
en
Infravörös és Raman-spektroszkópia BMETE12MF80 SZV/v 6 2 0 2 páros ősz E
O
en
Lézerek ipari és biológiai alkalmazásai BMETE12MF58 KV/f 3 2 0 0 páros ősz E
O
en
Mágneses rezonancia BMETE11MF56 KV/v 5 2 1 0 páros tavasz
O
E en
Mágneses rezonancia és klinikai alkalmazása BMETE80MFAK KV/v 3 2 0 0 minden tavasz
#

hu
Mágneses rezonancia és klinikai alkalmazása 2 BMETE80MF75 KV/v 3 2 0 0 minden ősz

#
hu
Mágnesség elmélete BMETE11MF57 KV/v 5 2 1 0 minden tavasz
#

en
Minőségbiztosítás és jogi szabályozás BMETE80MFAO KV/v 4 2 0 1 minden ősz

#
hu
Monte Carlo módszerek BMETE80MFAD KV/f 5 2 0 1 minden ősz #


hu
Monte Carlo részecsketranszport módszerek BMETE80MFA9 KV/f 3 2 0 0 minden ősz

#
hu
Nemkonvencionális anyagok BMEVEFAA707 KV/v 3 2 0 0 minden ősz #


hu/en
Neutron- és gammatranszport számítási módszerek BMETE80MFA6 KV/f 4 2 1 0 minden ősz

#
hu
Nukleáris medicina BMETE80MFAR KV/v 4 2 0 1 minden tavasz
#

hu
Optikai jelfeldolgozás és adattárolás BMETE12MF19 KV/v 3 2 0 0 páros tavasz
O
E hu
Optikai spektroszkópia az anyagtudományban BMETE11MF54 KV/v 5 3 0 0 minden tavasz
#

en
Optikai tervezés BMETE12MF78 KV/v 6 2 2 0 minden tavasz
#

hu
Orvosbiológiai célú radionuklidok előállítása és felhasználása BMETE80MFAM KV/v 4 2 0 1 minden ősz

#
hu
Radioaktív anyagok terjedése környezeti és biológiai rendszerekben BMETE80MF32 KV/v 4 2 2 0 minden ősz

#
hu
Radioaktív hulladékok biztonsága BMETE80MF31 KV/v 4 3 0 1 minden ősz

#
hu
Radioanalitika BMETE80MFA7 KV/f 6 3 0 2 minden tavasz
#

hu
Rendszerélettan BMEVIEUM273 KV/v 4 3 1 0 minden ősz #


hu
Röntgendiagnosztika fizikai alapjai BMETE80MFAT KV/v 4 2 0 1 minden tavasz
#

hu
Sugárterápia 2 BMETE80MFAP KV/v 3 2 0 0 minden ősz

#
hu
Szupravezetés BMETE11MF45 KV/v 3 2 0 0 minden ősz #


en
Ultrahang diagnosztika BMETE80MFAS KV/v 3 2 0 0 minden ősz

#
hu
A BME TTK Fizikus MSc képzés további specializációiból összesen 6 kreditnyi tárgy szakirányfelelősi jóváhagyással felvehető.
SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (tetszőleges tárgy a BME kínálátából, az alábbi lista tárgyait ajánljuk, összesen 9 kredit)

Fizika BSc képzésből felvehető szabadon választható tárgyak

Számítógépes mérésvezérlés* BMETE11AF38 SZV/f 3 0 0 2 minden tavasz
#

en
Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben* BMETE11AF39 SZV/f 3 0 0 2 minden ősz

#
en
KRITÉRIUMTÁRGYAK

Orvosi fizika alapismeretek BMETE80MF79 K/a 0 0 0 0 minden ősz #Orvosi fizika szigorlat BMETE80MF87 K/s 0 0 0 0 minden tavasz


#
Szakmai gyakorlat OF BMETE80MF88 K/a 0 0 0 9 minden ősz

#
hu