BMETE11MF45

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Szupravezetés
Neptun kód: BMETE11MF45
Felelős oktató: Dr. Kriza György
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11MF45
Követelmények, Információk

TÁRGYADATOK

Az elsősorban a kondenzált anyagok modul képzésében részt vevő 4. és 5. éves mérnök-fizikus hallgatóknak, valamint Ph.D. hallgatóknak ajánlott speciális előadás célja, hogy bevezetést adjon a szupravezetők legfontosabb tulajdonságairól, az ezek kutatására alkalmas kísérleti módszerekről és a leírásukra kifejlesztett elméletekről. Nagy súllyal szerepelnek a szupravezetők kutatásának ma is élő területei, köztük a magas hőmérsékleti szupravezetés. Az előadás követéséhez szükséges szilárdtestfizikai és matematikai háttér a Modern szilárdtestfizika tárgy keretében sajátítható el.

 • Neptun-kód: BMETE115752
 • Követelmény: 2/0/0/V/3
 • Nyelv: magyar
 • Előadó: Dr. Kriza György
 • Jelenléti követelmények: nincs
 • Félévközi számonkérések: nincs
 • Az aláírás megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl – nincs külön feltétel
 • A félév végi osztályzat kialakítása: Mintegy 30 perces szóbeli vizsga. A vizsgáztató a hallgatóval megvitatja az előadás tematikájának egy a vizsga elején kijelölt fejezetét.
 • Konzultációk: igény szerint egyeztetett időpontban; oktató: Dr. Kriza György

TEMATIKA

Bevezetés, szupravezetők fenomenologikus leírása

Meissner-effektus, London-egyenletek, első fajú szupravezetők mágneses tulajdonságai, szupravezetők elektrodinamikája.

Bardeen-Cooper-Schrieffer-elmélet

A BCS alapállapot, BCS állapot véges hőmérsékleten, termodinamika és transzporttulajdonságok a BCS elméletben.

Ginzburg-Landau-elmélet

A GL szabadenergia, GL-egyenletek és megoldásuk lineáris közelítésben, Abrikoszov-örvények, másodfajú szupravezetők mágneses tulajdonságai, az örvényvonalak mozgása és lehorgonyzása.

Josephson-effektus és alkalmazásai

Szupravezetőt tartalmazó alagút átmenetek, egyen- és váltakozó áramú Josephson-effektus, alagút-átmenet mágneses térben, a SQUID működési elve és alkalmazásai.

Magas hőmérsékleti szupravezetők

Réteges szupravezetők mágneses tulajdonságai, Lawrence-Doniach-modell, fázisátalakulások a mágneses örvényrendszerben, d-hullám szimmetriájú és egyéb egzotikus szupravezetők.

IRODALOM:

 • Michael Tinkham, Introduction to Superconductivity, (1995)
 • Landau–Lifsic, Elméleti fizika, 7. és 9. kötet (1981)