Tanszékek

A Fizikai Intézetben jelenleg három tanszék működik:

Fizika Tanszék

A Fizika Tanszék alapkutatást végez olyan szilárdtestfizikai és optikai témákban, amelyek a gyakorlati alkalmazás szempontjából is ígéretesek. Az utóbbi évek kiemelt kutatási területei a nanofizika, magneto-optikai spektroszkópia és spintronika. A Tanszéken jelentős kísérleti kutató munka folyik, aminek a hátterét EUs támogatással kiépült korszerű laboratórimok és több évtizedes kutatói műhelyek adják. A Tanszék gondozásában működő Hallgatói Laboratóriumok fontos szerepet kapnak a kísérleti fizikai oktatásában, a középiskolás tehetséggondozástól a BSc és MSc képzésen át a doktori tanulmányokig.

Atomfizika Tanszék

A BME Atomfizika Tanszéke fizikát oktat fizikus BSc, MSc és PhD szinten, valamint a mérnökkarok számára. Kutatási területünk az alkalmazott fizika, ezen belül legfontosabb az optika és lézerfizika, valamint a felületfizika, speciálisan új lézertechnológiák, méréstechnikák és funkcionális anyagok terén. Tevékenységünket számos élenjáró hazai és nemzetközi tudományos és ipari kutatóintézettel együttműködve végezzük, ahol eredményeink hasznosulnak, és végzett hallgatóinkat örömmel fogadják.

Elméleti Fizika Tanszék

Az Elméleti Fizika Tanszék elsősorban a kutatófizikus szakirányú képzésben valamint a mérnök hallgatók képzésében vesz részt. A tanszéken végzett kutatások kiterjednek a modern számítógépes molekulafizika és atomfizika területére csakúgy, mint a molekuláris mágnesek vagy miniatűr  áramkörök kvantummechanikai leírására, a kvantuminformatika és kvantumszámítógépek alapjainak vizsgálatára, vagy a szemcsés anyagok, szociális hálózatok, és pénzügyi folyamatok statisztikus fizikai modellezésére.