Fizikus MSc Specializációk


A BME Fizikai Intézet MSc kurzuskínálata

Jelmagyarázat:

K - kötelező

KV - kötelezően választható

SZV - szabadon választható

NA - Nanotechnológia-anyagtudomány

OP - Optika-fotonika

KF - Kutatófizikus

NT - Nukleáris technika

OF - Orvosi fizika

Tantárgy Tárgykód NA OP KF NT OF Nyelv
A felületfizika alapjai BMETE12AF32 KV         hu
A fotonika alapjai BMETE12MF81 KV K KV KV KV en
A klasszikus mezőelméletek geometriája BMETE94MM11     KV     en
A nanofizika alapjai BMETE11MF53 KV   KV     en
A sűrűségfunkcionál-elmélet alapjai BMETE15MF15     SZV     en
A szilárdtestfizika alapjai BMETE11AF05 KV         hu / en
Adattudományi programozási feladatok BMETE95AM43 KV   KV     hu
Advanced quantum mechanics, group theory, solid state physics BMETE15AF36            
Alkalmazott szilárdtestfizika BMETE11AF11 KV         en
Anyagtudomány laboratórium BMETE12MF50 KV         hu
Atomi szintű számítógépes szimulációk szilárdtestekben BMETE12MF51 KV         en
Az anyagtudomány alapjai és alkalmazásai BMETE12AF31 KV         hu
Basics of optical spectroscopy, solid state physics, symmetries BMETE11AF05            
Basics of optics BMETE12AF35            
Tantárgy Tárgykód NA OP KF NT OF Nyelv
Basics of solid state physics BMETE11AF05            
Bevezetés az adattudományba 1 BMETE95AM36 KV   KV     hu
Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban BMETE11MF12 KV   KV     en
Csoportelmélet fizikusoknak BMETE11AF40     KV     en
Dinamikai rendszerek BMETE93MM02     KV     en
Diplomamunka-készítés KF BMETE11MF33     K     hu
Diplomamunka-készítés NA BMETE12MF76 K         hu
Diplomamunka-készítés OP BMETE12MF75   K       hu
Egydimenziós rendszerek fizikája BMETE15MF05     SZV     en
Electrodynamics 1 BMETE15AF25            
Elektrodinamika 2 BMETE15AF48     KV     en
Elementary group theory BMETE11AF40            
ELI előkészítő laboratórium BMETE12MF61   SZV       hu
Elméleti fizikai szeminárium 1 BMETE15MF55 SZV SZV SZV     en
Elméleti nanofizika BMETE15MF66 KV   KV     en
Tantárgy Tárgykód NA OP KF NT OF Nyelv
Evolúciós játékelmélet BMETE15MF11     KV     en
Fázisátalakulások BMETE15MF63     KV     en
Fejezetek a modern anyagtudományból BMETE12MF52 KV         hu
Felületfizika és vékonyrétegek BMETE12MF53 KV         en
Félvezetők fizikája BMETE11MF26 KV KV KV KV KV en
Fényforrások BMETE12MF14   KV       en
Fizika Laboratórium KF BMETE11MF02     K     hu
Fizika Laboratórium NA BMETE11MF46 K         hu
Fizika Laboratórium OP BMETE12MF64   K       hu
Fizikai alapismeretek BMETE15MF31 K K K      
Fizikai optika BMETE12MF79   KV     KV en
Fotonika laboratórium BMETE12MF57   KV       hu
Haladó kvantumtérelmélet BMETE15MF71     SZV     en
Infravörös és Raman-spektroszkópia BMETE12MF80   SZV     SZV en
Kémiai módszerek a nanotechnológiában BMETE11MF38 KV         en
Tantárgy Tárgykód NA OP KF NT OF Nyelv
Klasszikus és kvantumkáosz BMETE15AF45     KV     en
Kollokvium 1 BMETE15MF41 K K K K K en
Kollokvium 2 BMETE15MF42 K K K K K en
Komplex hálózatok BMETE15MF76     KV     en
Korszerű félvezető eszközök BMETE11MF52 KV   KV     en
Kvantuminformatika BMETE11MF42 KV SZV KV     en
Kvantummechanika 2 BMETE15AF36     KV     en
Kvantummechanika gyakorlat 2 BMETE15AF43     KV     en
Kvantumoptika BMETE15MF67   KV KV     en
Kvantumrendszerek koherens kontrollja BMETE15MF23   SZV       en
Kvantumszámítógép-architektúrák BMETE15MF60 KV   SZV     en
Kvantumtérelmélet BMETE15MF65     KV     en
Lézerek és lézerrendszerek tervezése és építése BMETE12MF63   SZV       en
Lézerek ipari és biológiai alkalmazásai BMETE12MF58   KV     KV en
Lézerfizika BMETE12MF17   KV SZV     en
Tantárgy Tárgykód NA OP KF NT OF Nyelv
Lie-csoportok a fizikában BMETE15MF62     SZV     en
Linear algebra, basic theory of finite groups BMETE11AF40            
Mágneses rezonancia BMETE11MF56 KV   KV   KV en
Mágnesség elmélete BMETE11MF57 KV   KV   KV en
Mágnesség elmélete 2 BMETE11MF14     SZV     en
Many-Body Theory 1 BMETE15MF68            
Mechanics 1 BMETE15AF23            
Mechanika 2 BMETE15AF32     KV     en
Mechanika gyakorlat 2 BMETE15AF44     KV     en
Mesterséges intelligencia az adattudományban BMETE15MF75 KV   SZV     en
Mikro- és nanotechnológiák BMETE12AF33 KV         hu
Mikroszkópia BMETE12AF34   KV       hu
Modern Solid State Physics BMETE11MF55 KV   KV     en
Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása BMETE11AF41     KV     en
Nanotechnológia és anyagtudomány BMETE11MF58 K KV KV KV KV en
Tantárgy Tárgykód NA OP KF NT OF Nyelv
Nanotechnológia laboratórium BMETE12MF54 KV         hu
Nemlineáris optika alapjai és alkalmazásai BMETE12MF59   KV       en
Numerikus módszerek BMETE92MF00 K K K K K en
Optics, Laser physics BMETE12AF35   KV       hu
Optikai anyagok és technológiák BMETE12MF77 KV KV       hu
Optikai jelfeldolgozás és adattárolás BMETE12MF19   KV     KV hu
Optikai méréstechnika BMETE11MF21   KV       hu
Optikai spektroszkópia az anyagtudományban BMETE11MF54 KV KV KV   KV en
Optikai tervezés BMETE12MF78   KV     KV hu
Optoelektronikai eszközök BMETE12MF21   SZV       hu
Önálló laboratórium KF1 BMETE11MF07     K     hu
Önálló laboratórium KF2 BMETE11MF32     K     hu
Önálló laboratórium NA1 BMETE12MF71 K         hu
Önálló laboratórium NA2 BMETE12MF72 K         hu
Önálló laboratórium OP1 BMETE12MF69   K       hu
Tantárgy Tárgykód NA OP KF NT OF Nyelv
Önálló laboratórium OP2 BMETE12MF70   K       hu
Önálló számítógépes projektmunka BMETE15MF61     SZV     hu / en
Pénzügyi matematika és programozás BMETE15MF78 SZV   SZV     en
Quantum field theory BMETE15MF65            
Quantum mechanics, statistical physics, solid state physics BMETE15AF29            
Rendezetlen rendszerek fizikája BMETE15MF53     SZV     en
Részecskefizika BMETE15MF72 KV KV KV KV KV en
Soktestprobléma 1 BMETE15MF68     KV     en
Soktestprobléma 2 BMETE15MF69     SZV     en
Solid state phyisics BMETE11AF05            
Statistical Physics 1 BMETE15AF29            
Statistical Physics 2 BMETE15MF73            
Statistical physics, many-body theory BMETE15AF29            
Statisztikus fizika 2 BMETE15MF73 KV KV K KV KV en
Statisztikus térelmélet BMETE15MF64     SZV     en
Tantárgy Tárgykód NA OP KF NT OF Nyelv
Szakmai gyakorlat KF BMETE11MF09     K      
Szakmai gyakorlat NA BMETE12MF74 K         hu
Szakmai gyakorlat OP BMETE12MF73   K       hu
Számítógépes mérésvezérlés BMETE11AF38 KV KV KV SZV SZV en
Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben BMETE11AF39 KV KV SZV SZV SZV en
Számítógépes szimuláció a fizikában BMETE15MF74 KV KV KV KV KV en
Szeminárium KF1 BMETE11MF03     K     en
Szeminárium KF2 BMETE11MF04     K     en
Szeminárium KF3 BMETE11MF05     K     en
Szeminárium KF4 BMETE11MF06     K     en
Szeminárium NA1 BMETE11MF47 K         en
Szeminárium NA2 BMETE11MF48 K         en
Szeminárium NA3 BMETE11MF49 K         en
Szeminárium NA4 BMETE11MF50 K         en
Szeminárium OP1 BMETE12MF65   K       en
Tantárgy Tárgykód NA OP KF NT OF Nyelv
Szeminárium OP2 BMETE12MF66   K       en
Szeminárium OP3 BMETE12MF67   K       en
Szeminárium OP4 BMETE12MF68   K       en
Szilárdtestek elektronszerkezete BMETE15MF70 KV   KV     en
Szupravezetés BMETE11MF45 KV   KV   KV en
Theoretical Solid State Physics BMETE11AF34            
Theory of Magnetism BMETE11MF57            
Topologikus szigetelők BMETE11MF34 KV   SZV     en
Transzport komplex nanoszerkezetekben BMETE11MF24 KV   SZV     en
Trendek a nanotechnológiában BMETE11MF40 KV         en
Trendek az anyagtudományban BMETE12MF55 KV         hu
Tudományos programozás BMETE15AF54 KV         hu
Válogatott fejezetek a korszerű technológiákból BMETE12AF14 KV         en
Vektorterek a fizikában BMETE92AM24     KV     en
Véletlen mátrixelmélet és alkalmazásai BMETE15MF10     SZV     en