BMETE15AF25

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Elektrodinamika 1
Neptun kód: BMETE15AF25
Felelős oktató: Dr. Takács Gábor
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE15AF25
Követelmények, Információk

Aktuális információk (2023/24/1 félév)

Oktató: Virosztek Attila

Előadás időpontja: szerda 10.15-12:00. Terem: F29.

 

Tematika: előadás és vizsga tematika.

 

Írásbeli tananyag: az előadáshoz készült jegyzet. Amennyiben valamilyen elírást, vagy hibát találnak, kérem, a hibabejelentő munkalapon jelezzék.

 

Ajánlott irodalom

 • Orosz László, Jakovác Antal és Takács Gábor: Elektrodinamika és relativitáselmélet (egyetemi jegyzet)
 • Orosz László, Török János és Unger Tamás: Elméleti Fizika 1. (egyetemi jegyzet) 
 • David J. Griffiths: Introduction to Electrodynamics (Pearson)
 • John D. Jackson: Klasszikus elektrodinamika (Typotex kiadó), angolul: Classical Electrodynamics (Wiley)

 

Kis ZH-k

A második alkalomtól kezdve minden előadás elején 10:15-től írunk egy fakultatív jellegű 10 perces kis ZH-t. Maga az előadás ennek megfelelően a második alkalomtól fogva 10:30-kor kezdődik, és szünet nélkül tart 12:00-ig. A kis ZH-k megírása nem kötelező, azonban az anyag jobb követése érdekében mindenképpen ajánlott. A kis ZH-k eredménye alapján a következő bónuszokat lehet elérni:

 • 60%-os teljesítés: a vizsgán nincs beugró kérdés.
 • 70%-os teljesítés: megajánlott közepes (3) érdemjegy.
 • 80%-os teljesítés: megajánlott jó (4) érdemjegy.

A jeles (5) érdemjegy megszerzéséhez mindenképpen vizsgázni szükséges. Tekintettel a fakultatív jellegre, a kis ZH-kat pótolni nem lehet, bármilyen okból történő hiányzás esetén az adott kis ZH eredménye 0 pont. A kijavított kis ZH-k megtekintése előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges.

 

Az aláírás és a vizsgára bocsátás feltétele: az Elektrodinamika 1 gyakorlat sikeres teljesítése.

 

Vizsgakövetelmények:

A tárgyból vizsgaZH-val lehet jegyet szerezni. A vizsgaZH két részből áll: alapkérdések (a pontszám kb. 60%-a) és haladó kérdések (a pontszám kb. 40%-a). 40%-ot meg nem haladó teljesítmény esetén az érdemjegy elégtelen, a további ponthatárok: 

 • 40% felett, 55%-ig: elégséges
 • 55% felett, 70%-ig: közepes
 • 70% felett, 85%-ig: jó
 • 85% felett: jeles

Aki az írásbeli vizsgán nem ér el elégséges eredményt, illetve a kapott érdemjegyet javítani szeretné, szóbeli vizsgát tehet.

Mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsga megkezdése előtt egy beugró kérdést kell megválaszolni, az erre adott helytelen vagy nem teljes válasz elégtelen érdemjegyet jelent.

Beugró kérdések listája