Kutatófizikus

Záróvizsgatételek:

A BME fizikus MSc Kutatófizikus specializáció egységes mintatanterve

Jelmagyarázat:

 

Tárgytípus: K - kötelező, KV - kötelezően választható, SZV - szabadon választható. Követelmény: v - vizsga, f - félévközi jegy, a - aláírás

 

A #-gal jelölt kurzusok évente, az E/O-val jelölt kurzusok kétévente indulnak:

# - Ajánlott félév

O - Ajánlott félév azoknak, akik páratlan (odd) év őszén kezdték a szakirányt (például 2019-ben)

E - Ajánlott félév azoknak, akik páros (even) év őszén kezdték a szakirányt (például 2020-ban)

* - A csillaggal jelölt tárgyak a BME fizika BSc képzésben szerepelnek kötelező, kötelezően választható, ajánlott szabadon választható szakmai tárgyként vagy kötelezően választható közismereti tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel.

A tárgynévre kattintva az aktuális információkat tartalmazó weblapot, a tárgykódra kattintva az akkreditációs weblapot érjük el.

Tantárgy Tárgykód Típus Kredit Óra Félév Ajánlott félév Nyelv
EA GY LAB 1 2 3 4
KÖZÖS ALAPTÁRGYAK ÉS KÖTELEZŐ TÁRGYAK (összesen 31 kredit)
  Statisztikus fizika 2 BMETE15MF73 K/v 5 2 1 0 minden ősz #       en
Fizika Laboratórium KF BMETE11MF02 K/f 6 0 0 6 minden ősz #       hu
Numerikus módszerek BMETE92MF00 K/f 6 4 0 2 minden ősz     #   en
Kollokvium 1 BMETE15MF41 K/f 1 1 0 0 minden félév   #     en
Kollokvium 2 BMETE15MF42 K/f 1 1 0 0 minden félév     #   en
Kötelezően választható törzstárgy (2 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 10 kredit)
  A fotonika alapjai BMETE12MF81 KV/v 5 2 1 0 minden ősz #       en
Magfizika BMETE80MF62 KV/v 5 2 1 0 minden tavasz   #     hu
Nanotechnológia és anyagtudomány BMETE11MF58 KV/v 5 3 0 0 minden ősz #       en
Részecskefizika BMETE15MF72 KV/v 5 2 1 0 minden ősz #       en
Számítógépes szimuláció a fizikában BMETE15MF74 KV/f 5 2 1 0 minden tavasz   #     en
Orvosi képalkotás BMETE80MFAN KV/v 5 3 1 0 minden ősz #       hu
Kötelezően választható gazdaságtudományi tárgy (1 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 2 kredit)
  Befektetések BMEGT35M004 KV/f 2 2 0 0 minden tavasz   #     hu
English for university studies, en B2+* BMEGT60W68A KV/f 2 0 2 0 minden tavasz   #     en
Kommunikációs készségfejlesztés, en B2* BMEGT60W60A KV/f 2 0 2 0 minden tavasz   #     en
Műszaki nyelv, en B2* BMEGT60W64A KV/f 2 0 2 0 minden tavasz   #     en
Professional writing, en C1* BMEGT60W71A KV/f 2 0 2 0 minden tavasz   #     en
English for professional success, en C1* BMEGT60W70A KV/f 2 0 2 0 minden tavasz   #     en
ÖNÁLLÓ KUTATÁS (összesen 56 kredit)
  Önálló laboratórium KF1 BMETE11MF07 K/f 7 0 0 7 minden félév   #     hu
Önálló laboratórium KF2 BMETE11MF32 K/f 13 0 0 13 minden félév     #   hu
Diplomamunka-készítés KF BMETE11MF33 K/f 30 0 0 30 minden félév       # hu
Szeminárium KF1 BMETE11MF03 K/f 2 0 2 0 minden félév #       en
Szeminárium KF2 BMETE11MF04 K/f 2 0 2 0 minden félév   #     en
Szeminárium KF3 BMETE11MF05 K/f 2 0 2 0 minden félév     #   en
Szeminárium KF4 BMETE11MF06 K/a 0 0 2 0 minden félév       # en
SZAKTÁRGYAK (összesen 24 kredit választandó az alábbi listából)
  Kiemelt kötelezően választható szakmai tárgyak (az alábbi listából legalább 7 kredit)
  Fázisátalakulások BMETE15MF63 KV/v 5 2 1 0 páratlan tavasz   E   O en
Komplex hálózatok BMETE15MF76 KV/v 4 2 1 0 páros ősz E   O   en
Kvantumtérelmélet BMETE15MF65 KV/v 7 3 2 0 páratlan tavasz   E   O en
Modern szilárdtestfizika BMETE11MF55 KV/v 7 3 2 0 minden ősz #       en
Specializációs tárgyak témakörök szerint csoportosítva (a kiemelt tárgycsoportba tartozókkal és az ajánlott szabadon választható tárgyakkal együtt)
Szilárdtestfizika tárgycsoport
  Fázisátalakulások BMETE15MF63 KV/v 5 2 1 0 páratlan tavasz   E   O en
Modern szilárdtestfizika BMETE11MF55 KV/v 7 3 2 0 minden ősz #       en
A nanofizika alapjai BMETE11MF53 KV/v 5 3 0 0 minden tavasz   #     en
Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban BMETE11MF12 KV/v 3 2 0 0 minden tavasz   #     en
Elméleti nanofizika BMETE15MF66 KV/v 5 2 1 0 páratlan tavasz   E   O en
Félvezetők fizikája BMETE11MF26 KV/v 3 2 0 0 minden ősz #       en
Korrelációs módszerek a kvantumkémiában I. BMEVEFAA005 KV/v 2 2 0 0 minden ősz     #   en
Korszerű félvezető eszközök BMETE11MF52 KV/v 3 2 0 0 minden tavasz   #     en
Lézerfizika BMETE12MF17 SZV/v 3 2 0 0 páros tavasz   O   E en
Mágneses rezonancia BMETE11MF56 KV/v 5 2 1 0 páros tavasz   O   E en
Mágnesség elmélete BMETE11MF57 KV/v 5 2 1 0 minden tavasz   #     en
Mágnesség elmélete 2 BMETE11MF14 SZV/v 3 2 0 0 páratlan ősz O   E   en
Optikai spektroszkópia az anyagtudományban BMETE11MF54 KV/v 5 3 0 0 minden tavasz   #     en
Soktestprobléma 1 BMETE15MF68 KV/v 6 3 1 0 páros tavasz   O   E en
Soktestprobléma 2 BMETE15MF69 SZV/v 4 2 1 0 páros ősz E   O   en
Szilárdtestek elektronszerkezete BMETE15MF70 KV/v 5 2 1 0 páratlan ősz E   O   en
Szupravezetés BMETE11MF45 KV/v 3 2 0 0 minden ősz #       en
A sűrűségfunkcionál-elmélet alapjai BMETE15MF15 SZV/v 3 2 0 0 páratlan ősz O   E   en
Kvantumtérelmélet, egzotikus kvantumrendszerek
  Kvantumtérelmélet BMETE15MF65 KV/v 7 3 2 0 páratlan tavasz   E   O en
Kvantumvilág BMETE15MF77 SZV/v 3 2 0 0 páros ősz E   O   en
Egydimenziós rendszerek fizikája BMETE15MF05 SZV/v 3 2 0 0 páros ősz E   O   en
Elméleti nanofizika BMETE15MF66 KV/v 5 2 1 0 páratlan tavasz   E   O en
Haladó kvantumtérelmélet BMETE15MF71 SZV/v 4 2 1 0 páratlan ősz O   E   en
Lie-csoportok a fizikában BMETE15MF62 SZV/v 3 2 0 0 páratlan tavasz   E   O en
Rendezetlen rendszerek fizikája BMETE15MF53 SZV/v 4 2 1 0 páratlan ősz O   E   en
Soktestprobléma 1 BMETE15MF68 KV/v 6 3 1 0 páros tavasz   O   E en
Soktestprobléma 2 BMETE15MF69 SZV/v 4 2 1 0 páros ősz E   O   en
Statisztikus térelmélet BMETE15MF64 SZV/v 4 2 1 0 páros tavasz   O   E en
Véletlen mátrixelmélet és alkalmazásai BMETE15MF10 SZV/v 3 2 0 0 páros ősz E   O   en
Kvantumtechnológia
  Kvantuminformatika BMETE11MF42 KV/v 3 2 0 0 páratlan tavasz   E   O en
Kvantumoptika BMETE15MF67 KV/v 5 2 1 0 páros ősz E   O   en
Kvantumszámítógép-architektúrák BMETE15MF60 SZV/v 3 2 0 0 páros ősz E   O   en
Transzport komplex nanoszerkezetekben BMETE11MF24 SZV/v 3 2 0 0 páratlan ősz O   E   en
Topologikus szigetelők BMETE11MF34 SZV/v 3 2 0 0 páratlan ősz O   E   en
Matematikai fizika
  A klasszikus mezőelméletek geometriája BMETE94MM11 KV/v 2 2 0 0 minden ősz     #   en
Dinamikai rendszerek BMETE93MM02 KV/v 5 3 1 0 minden tavasz   #     en
Lie-csoportok a fizikában BMETE15MF62 SZV/v 3 2 0 0 páratlan tavasz   E   O en
Vektorterek a fizikában BMETE92AM24 KV/v 3 2 0 0 minden ősz #       en
Számítógépes modellezés, komplex hálózatok
  Komplex hálózatok BMETE15MF76 KV/v 4 3 1 0 páros ősz E   O   en
Evolúciós játékelmélet BMETE15MF11 KV/v 3 2 0 0 páratlan tavasz   E   O en
Bevezetés az adattudományba 1 BMETE95AM36 KV/v 4 3 0 1 minden ősz     #   hu
Adattudományi programozási feladatok BMETE95AM43 KV/f 2 0 1 0 minden ősz     #   hu
Önálló számítógépes projektmunka BMETE15MF61 SZV/f 3 0 0 2 minden félév # # # # hu/en
Mesterséges intelligencia az adattudományban BMETE15MF75 SZV/f 5 1 2 0 minden ősz #       en
  Pénzügyi matematika és programozás BMETE15MF78 SZV/f 3 2 0 0 páratlan tavasz   E   O en
Fizika BSc képzésből felvehető kötelezően választható tárgyak
  Csoportelmélet fizikusoknak* BMETE11AF40 KV/v 5 2 2 0 minden ősz #       en
Elektrodinamika 2* BMETE15AF48 KV/f 5 2 2 0 minden tavasz   #     en
Klasszikus és kvantumkáosz* BMETE15AF45 KV/v 3 2 0 0 minden ősz #       en
Kvantummechanika 2* BMETE15AF36 KV/v 2 2 0 0 minden ősz #       en
Kvantummechanika gyakorlat 2* BMETE15AF43 KV/f 3 0 2 0 minden ősz #       en
Mechanika 2* BMETE15AF32 KV/v 2 2 0 0 minden tavasz   #     en
Mechanika gyakorlat 2* BMETE15AF44 KV/f 3 0 2 0 minden tavasz   #     en
Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása* BMETE11AF41 KV/f 3 0 0 2 minden ősz #       en
Relativitáselmélet* BMETE15AF55 KV/f 3 2 0 0 minden tavasz   #     en
Számítógépes mérésvezérlés* BMETE11AF38 KV/f 3 0 0 2 minden tavasz   #     en
Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben* BMETE11AF39 SZV/f 3 0 0 2 minden ősz     #   en
A BME TTK Fizikus MSc képzés Nanotechnológia és anyagtudomány, valamint Optika és fotonika specializációinak kötelezően választható tárgyai közül összesen 6 kredit teljesítése a kötelezően választható keretbe beszámítható.
SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (tetszőleges tárgy a BME kínálátából, összesen 9 kredit)
  Szakmai szempontból célszerű ezen tárgyakat is a fenti specializációs tárgylistából teljesíteni, akár a kötelezően választható, akár a listában szereplő ajánlott szabadon választható tárgyak közül.
  Elméleti fizikai szeminárium 1 BMETE15MF55 SZV/v 2 2 0 0 minden félév # # # # en
KRITÉRIUMTÁRGYAK
  Fizikai alapismeretek BMETE15MF31 K/a 0 0 0 0 minden ősz #        
Szakmai gyakorlat KF BMETE11MF09 K/a 0 0 0 9 minden ősz     #