BMETE11MF09

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Szakmai gyakorlat KF
Neptun kód: BMETE11MF09
Felelős oktató: Virosztek Attila
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11MF09
Követelmények, Információk

Aktuális információk

A tantárgy felvételének előkövetelménye az Önálló laboratórium KF1 tárgy teljesítése.

A hallgató 3 héten keresztül diplomamunkája témakörében végez kutatási feladatokat diplomatéma vezetője irányításával és ellenőrzésével a szorgalmi időszakon kívül a nyári szünetben. A szakmai gyakorlat a témavezető és a diplomamunkás egyeztetése alapján a nyári szünet folyamán tetszőleges időszakban, ha az szakmailag megengedhető akkor akár több részletben is teljesíthető, de 3 hétnek megfelelő munkát kell hogy takarjon.

A tárgy aláírással zárul, melynek a tanulmányi rendszerben való rögzítéséről a tárgyfelelős gondoskodik a témavezető javaslata alapján.