Optika-fotonika

 

Záróvizsga tételek

A BME fizikus MSc Optika és fotonika specializáció egységes mintatanterve

Jelmagyarázat:

Tárgytípus: K - kötelező, KV - kötelezően választható, SZV - szabadon választható. Követelmény: v - vizsga, f - félévközi jegy, a - aláírás

A #-gal jelölt kurzusok évente, az E/O-val jelölt kurzusok kétévente indulnak:

# - Ajánlott félév

O - Ajánlott félév azoknak, akik páratlan (odd) év őszén kezdték a szakirányt (például 2019-ben)

E - Ajánlott félév azoknak, akik páros (even) év őszén kezdték a szakirányt (például 2020-ban)

* - A csillaggal jelölt tárgyak a BME fizika BSc képzésben szerepelnek kötelező, kötelezően választható, ajánlott szabadon választható szakmai tárgyként vagy kötelezően választható közismereti tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel.

A tárgynévre kattintva az aktuális információkat tartalmazó weblapot, a tárgykódra kattintva az akkreditációs weblapot érjük el.

Tantárgy Tárgykód Típus Kredit Óra Félév Ajánlott félév Nyelv
EA GY LAB 1 2 3 4
KÖZÖS ALAPTÁRGYAK ÉS KÖTELEZŐ TÁRGYAK (összesen 31 kredit)
A fotonika alapjai BMETE12MF81 K/v 5 2 1 0 minden ősz #


en
Fizika Laboratórium OP BMETE12MF64 K/f 6 0 0 6 minden ősz #


hu/en
Numerikus módszerek BMETE92MF00 K/f 6 4 0 2 minden ősz #


hu/en
Kollokvium 1 BMETE15MF41 K/f 1 1 0 0 minden félév
#

en
Kollokvium 2 BMETE15MF42 K/f 1 1 0 0 minden félév

#
en
Kötelezően választható törzstárgy (2 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 10 kredit)

Magfizika BMETE80MF62 KV/v 5 2 1 0 minden tavasz
#

hu/en
Nanotechnológia és anyagtudomány BMETE11MF58 KV/v 5 3 0 0 minden ősz #


en
Részecskefizika BMETE15MF72 KV/v 5 2 1 0 minden ősz #


en
Statisztikus fizika 2 BMETE15MF73 KV/v 5 2 1 0 minden ősz #


en
Számítógépes szimuláció a fizikában BMETE15MF74 KV/f 5 2 1 0 minden tavasz
#

en
Orvosi képalkotás BMETE80MFAN KV/v 5 3 1 0 minden ősz #


hu
Kötelezően választható gazdaságtudományi tárgy (1 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 2 kredit)

Befektetések BMEGT35M004 KV/f 2 2 0 0 minden tavasz
#

hu/en
Academic English* BMEGT63MAPD KV/f 2 0 2 0 minden tavasz
#

en
Kommunikációs készségfejlesztés* BMEGT63A061 KV/f 2 0 2 0 minden tavasz
#

en
Műszaki nyelv* BMEGT63A051 KV/f 2 0 2 0 minden tavasz
#

en
Speciális szaknyelvi ismeretek* BMEGT63MAS9 KV/f 2 0 2 0 minden tavasz
#

en
ÖNÁLLÓ KUTATÁS (összesen 56 kredit)

Önálló laboratórium OP1 BMETE12MF69 K/f 7 0 0 7 minden félév
#

hu/en
Önálló laboratórium OP2 BMETE12MF70 K/f 13 0 0 13 minden félév

#
hu/en
Diplomamunka-készítés OP BMETE12MF75 K/f 30 0 0 30 minden félév


# hu/en
Szeminárium OP1 BMETE12MF65 K/f 2 0 2 0 minden félév #


en
Szeminárium OP2 BMETE12MF66 K/f 2 0 2 0 minden félév
#

en
Szeminárium OP3 BMETE12MF67 K/f 2 0 2 0 minden félév

#
en
Szeminárium OP4 BMETE12MF68 K/a 0 0 2 0 minden félév


# en
SZAKTÁRGYAK (összesen 24 kredit választandó az alábbi listából)

Kötelezően választható tárgyak

Félvezetők fizikája BMETE11MF26 KV/v 3 2 0 0 minden ősz #


en
Fényforrások BMETE12MF14 KV/v 3 2 0 0 páros ősz E
O
hu/en
Fizikai optika BMETE12MF79 KV/v 5 2 1 0 páratlan ősz O
E
hu/en
Fotonika laboratórium BMETE12MF57 KV/f 4 0 0 3 minden tavasz
#

hu/en
Kvantumoptika BMETE15MF67 KV/v 5 2 1 0 páros ősz E
O
en
Lézerek ipari és biológiai alkalmazásai BMETE12MF58 KV/f 3 2 0 0 páros ősz E
O
hu/en
Lézerfizika BMETE12MF17 KV/v 3 2 0 0 páros tavasz
O
E hu/en
Nemkonvencionális anyagok BMEVEFAA707 KV/v 3 2 0 0 minden ősz #
#
hu/en
Nemlineáris optika alapjai és alkalmazásai BMETE12MF59 KV/v 3 2 0 0 páros ősz E
O
hu/en
Optikai anyagok és technológiák BMETE12MF77 KV/v 5 3 0 0 páratlan tavasz
E
O hu/en
Optikai jelfeldolgozás és adattárolás BMETE12MF19 KV/v 3 2 0 0 páros tavasz
O
E hu/en
Optikai méréstechnika BMETE11MF21 KV/v 3 2 0 0 páratlan ősz O
E
hu/en
Optikai spektroszkópia az anyagtudományban BMETE11MF54 KV/v 5 3 0 0 minden tavasz
#

en
Optikai tervezés BMETE12MF78 KV/v 6 2 2 0 minden tavasz
#

hu/en
Fizika BSc képzésből felvehető kötelezően választható tárgyak

Mikroszkópia* BMETE12AF34 KV/f 3 2 0 0 minden tavasz
#

hu/en
Végeselem-modellezés alapjai* BMETE12AF42 KV/f 3 0 0 2 minden tavasz
#

hu/en
Optika* BMETE12AF35 KV/v 4 2 2 0 minden ősz #


hu/en
Számítógépes mérésvezérlés* BMETE11AF38 KV/f 3 0 0 2 minden tavasz
#

en
Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben* BMETE11AF39 KV/f 3 0 0 2 minden ősz

#
en
A BME TTK Fizikus MSc képzés Nanotechnológia és anyagtudomány, valamint Kutatófizikus specializációinak kötelezően választható tárgyai közül összesen 6 kredit teljesítése a kötelezően választható keretbe beszámítható.
SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (tetszőleges tárgy a BME kínálátából, az alábbi lista tárgyait ajánljuk, összesen 9 kredit)

ELI előkészítő laboratórium BMETE12MF61 SZV/f 4 0 0 4 páros tavasz
O
E hu/en
Infravörös és Raman-spektroszkópia BMETE12MF80 SZV/v 6 2 0 2 páros ősz E
O
hu/en
Kvantuminformatika BMETE11MF42 SZV/v 3 2 0 0 minden tavasz
#

en
Kvantumrendszerek koherens kontrollja BMETE15MF23 SZV/v 3 2 0 0 páros tavasz
O
E hu/en
Lézerek és lézerrendszerek tervezése és építése BMETE12MF63 SZV/f 3 2 0 0 páratlan ősz O
E
hu/en
Monte Carlo módszerek BMETE80MFAD SZV/f 5 2 0 1 minden ősz #


hu/en
Optoelektronikai eszközök BMETE12MF21 SZV/v 3 2 0 0 páratlan ősz O
E
hu/en

Elméleti fizikai szeminárium 1 BMETE15MF55 SZV/v 2 2 0 0 minden félév # # # # en
KRITÉRIUMTÁRGYAK

Fizikai alapismeretek BMETE15MF31 K/a 0 0 0 0 minden ősz #Szakmai gyakorlat OP BMETE12MF73 K/a 0 0 0 9 minden ősz

#