BMETE12MF77

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Optikai anyagok és technológiák
Neptun kód: BMETE12MF77
Felelős oktató: Dr. Kocsányi László
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12MF77
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Kód: BMETE12MF77;        Követelmény: 2/1/0/V/3 (K)

Félév: 2023/24/1;                Nyelv: magyar;

 

Előadó: Dr. Kocsányi László (T0 kurzus)

 

Jelenléti követelmények. Részvétel az előadások legalább 70%-án

 

Követelmények szorgalmi időszakban:

1 zárthelyi a 9-10. héten

Követelmények vizsgaidőszakban:

A sikertelen zárthelyi egyszeri javítása térítés ellenében. A szóbeli vizsga feltétele az eredményes zárthelyi.

 

Félévközi számonkérések a kapcsolódó gyakorlati tárgy óráin, az ott megadott követelmények szerint történnek. Kihívást jelentő feladatok önkéntes megoldása

 

A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy az elektromágneses fényelmélet és a szilárdtestfizika eredményeire alapozva megismerteti a hallgatóságot a fény és anyag közötti kölcsönhatás gyakorlati megvalósulásával. Tárgyalja az optikai elemek előállítására alkalmazható anyagokat és azok legfontosabb tulajdonságait. Ismerteti az előállítási technológiákat és azok eszköz rendszerét, beleértve a a tömbi üveg és kristályos alapanyagok tulajdonságait meghatározó (orientáció) és módosító (diffúzió, ioncsere, protoncsere stb.) technológiákat, a legfontosabb felületkialakító eljárásokat (csiszolás, polírozás, maratás stb.) és azok minősítési módszereit. Diákjaink elsajátítják a vékony réteg optikák (tükrözés gátló rétegszerkezetek, interferencia szűrők, stb.) tervezésének, gyártásának és minősítésének alapjait. Betekintést nyernek a felületi struktúrák és a hullámvezetők létrehozásának témakörébe és ezáltal eljutnak a korszerű integrált optikai eszközök működésének, gyártástechnológiai problémáinak megértéséhez.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve