BMETE12MF64

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika Laboratórium OP
Neptun kód: BMETE12MF64
Felelős oktató: Dr. Sarkadi Tamás
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12MF64
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Optika-fotonika Msc

Fizika laboratórium OP

Kód: BMETE12MF64;        Követelmény: 0/0/6/F/6 (K)

Félév: 2023/24/1;                Nyelv: magyar

Előadó: Dr. Sarkadi Tamás (T0 kurzus)

 

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 

BSc szintű szilárdtestfizikai és optikai alapismeretek.

A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 

TTK Fizikus MSc szak optika-fotonika specializációjának kötelező tárgya

A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus célja, hogy általános optikai ismeretekre támaszkodva optikai- fotonikai mérések elvégzésével a hallgatók gyakorlati tudását, készségeit bővitsük. A mérések elvégzése alapvetően önállóan történik.

A mérések a következő témákba kell végezni:

            1. Üvegszálak, hullámvezetők

            2. Lézerdióda tulajdonságai

            3. Diffrakció

            4. Térbeli és időbeli koherencia

            5. Spektroszkópia

            6. Akusztooptikai szűrő

            7. CD lemezjátszó

            8. Optikai átviteli függvény

            9. Vékonyréteg párologtatás

            10. Ellipszometria és vékonyrétegek

            11. Polarizáció és fázis

            12. Elektronmikroszkópia és elektronlitográfia

Követelmények szorgalmi időszakban: 

lab. mérések elvégzése, jegyzőkönyvek készítése, lab.gyak.órákon szóbeli egyéni számonkérés

Pótlási lehetőségek: 

A szorgalmi időszak utolsó hetében pótmérések elvégzése

Konzultációs lehetőségek: 

laboratóriumi órák alatt

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

A kurzushoz készült mérés leírás elektronikus formában