Nanotechnológia és anyagtudomány

Záróvizsgatételek

Aktuális záróvizsga-információk

A BME fizikus MSc Nanotechnológia és Anyagtudomány specializáció egységes mintatanterve

Jelmagyarázat:

Tárgytípus: K - kötelező, KV - kötelezően választható, SZV - szabadon választható. Követelmény: v - vizsga, f - félévközi jegy, a - aláírás

A #-gal jelölt kurzusok évente, az E/O-val jelölt kurzusok kétévente indulnak:

# - Ajánlott félév

O - Ajánlott félév azoknak, akik páratlan (odd) év őszén kezdték a szakirányt (például 2019-ben)

E - Ajánlott félév azoknak, akik páros (even) év őszén kezdték a szakirányt (például 2020-ban)

* - A csillaggal jelölt tárgyak a BME fizika BSc képzésben szerepelnek kötelező, kötelezően választható, ajánlott szabadon választható szakmai tárgyként vagy kötelezően választható közismereti tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel.

A tárgynévre kattintva az aktuális információkat tartalmazó weblapot, a tárgykódra kattintva az akkreditációs weblapot érjük el.

Tantárgy Tárgykód Típus Kredit Óra Félév Ajánlott félév Nyelv
EA GY LAB 1 2 3 4
KÖZÖS ALAPTÁRGYAK ÉS KÖTELEZŐ TÁRGYAK (összesen 31 kredit)

Nanotechnológia és anyagtudomány BMETE11MF58 K/v 5 3 0 0 minden ősz #


en
Fizika Laboratórium NA BMETE11MF46 K/f 6 0 0 6 minden ősz #


hu
Numerikus módszerek BMETE92MF00 K/f 6 4 0 2 minden ősz

#
en
Kollokvium 1 BMETE15MF41 K/f 1 1 0 0 minden félév
#

en
Kollokvium 2 BMETE15MF42 K/f 1 1 0 0 minden félév

#
en
Kötelezően választható törzstárgy (2 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 10 kredit)

A fotonika alapjai BMETE12MF81 KV/v 5 2 1 0 minden ősz #


en
Magfizika BMETE80MF62 KV/v 5 2 1 0 minden tavasz
#

hu
Részecskefizika BMETE15MF72 KV/v 5 2 1 0 minden ősz #


en
Statisztikus fizika 2 BMETE15MF73 KV/v 5 2 1 0 minden ősz #


en
Számítógépes szimuláció a fizikában BMETE15MF74 KV/f 5 2 1 0 minden tavasz
#

en
Orvosi képalkotás BMETE80MFAN KV/v 5 3 1 0 minden ősz #


hu
Kötelezően választható gazdaságtudományi tárgy (1 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 2 kredit)

Befektetések BMEGT35M004 KV/f 2 2 0 0 minden tavasz
#

hu
English for university studies, en B2+* BMEGT60W68A KV/f 2 0 2 0 minden tavasz
#

en
Kommunikációs készségfejlesztés, en B2* BMEGT60W60A KV/f 2 0 2 0 minden tavasz
#

en
Műszaki nyelv, en B2* BMEGT60W64A KV/f 2 0 2 0 minden tavasz
#

en
Professional writing, en C1* BMEGT60W71A KV/f 2 0 2 0 minden tavasz
#

en
English for professional success, en C1* BMEGT60W70A KV/f 2 0 2 0 minden tavasz
#

en
ÖNÁLLÓ KUTATÁS (összesen 56 kredit)

Önálló laboratórium NA1 BMETE12MF71 K/f 7 0 0 7 minden félév
#

hu
Önálló laboratórium NA2 BMETE12MF72 K/f 13 0 0 13 minden félév

#
hu
Diplomamunka-készítés NA BMETE12MF76 K/f 30 0 0 30 minden félév


# hu
Szeminárium NA1 BMETE11MF47 K/f 2 0 2 0 minden félév #


en
Szeminárium NA2 BMETE11MF48 K/f 2 0 2 0 minden félév
#

en
Szeminárium NA3 BMETE11MF49 K/f 2 0 2 0 minden félév

#
en
Szeminárium NA4 BMETE11MF50 K/a 0 0 2 0 minden félév


# en
SZAKTÁRGYAK (összesen 24 kredit választandó az alábbi listából)

Kiemelt kötelezően választható szakmai tárgyak (az alábbi listából legalább 13 kredit)

A nanofizika alapjai BMETE11MF53 KV/v 5 3 0 0 minden tavasz
#

en
Fejezetek a modern anyagtudományból BMETE12MF52 KV/v 3 2 0 0 minden tavasz
#

hu
Félvezetők fizikája BMETE11MF26 KV/v 3 2 0 0 minden ősz #


en
Korszerű félvezető eszközök BMETE11MF52 KV/v 3 2 0 0 minden tavasz
#

en
Optikai spektroszkópia az anyagtudományban BMETE11MF54 KV/v 5 3 0 0 minden tavasz
#

en
Modern szilárdtestfizika BMETE11MF55 KV/v 7 3 2 0 minden ősz #


en
Nanotechnológia laboratórium BMETE12MF54 KV/f 4 0 0 3 minden tavasz
#

hu
Anyagtudomány laboratórium BMETE12MF50 KV/f 4 0 0 3 minden tavasz
#

hu
Trendek az anyagtudományban BMETE12MF55 KV/f 2 2 0 0 páros tavasz
O
E hu
Trendek a nanotechnológiában BMETE11MF40 KV/f 2 2 0 0 páratlan tavasz
E
O en
További kötelezően választható tárgyak

Atomi szintű számítógépes szimulációk szilárdtestekben BMETE12MF51 KV/v 3 1 0 1 páros ősz E
O
en
Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban BMETE11MF12 KV/v 3 2 0 0 minden tavasz
#

en
Elméleti nanofizika BMETE15MF66 KV/v 5 2 1 0 páratlan tavasz
E
O en
Felületfizika és vékonyrétegek BMETE12MF53 KV/f 3 2 0 0 páros tavasz
O
E en
Kvantuminformatika BMETE11MF42 KV/v 3 2 0 0 páratlan tavasz
E
O en
Kvantumszámítógép-architektúrák BMETE15MF60 KV/v 3 2 0 0 páros ősz E
O
en
Kémiai módszerek a nanotechnológiában BMETE11MF38 KV/v 3 2 0 0 páros ősz E
O
en
Mágneses rezonancia BMETE11MF56 KV/v 5 2 1 0 páros tavasz
O
E en
Mágnesség elmélete BMETE11MF57 KV/v 5 2 1 0 minden tavasz
#

en
Nemkonvencionális anyagok BMEVEFAA707 KV/v 3 2 0 0 minden ősz #
#
hu/en
Optikai anyagok és technológiák BMETE12MF77 KV/v 5 3 0 0 minden ősz #


hu
Szilárdtestek elektronszerkezete BMETE15MF70 KV/v 5 2 1 0 páratlan ősz O
E
en
Szupravezetés BMETE11MF45 KV/v 3 2 0 0 minden ősz #


en
Topologikus szigetelők BMETE11MF34 KV/v 3 2 0 0 páratlan ősz O
E
en
Transzport komplex nanoszerkezetekben BMETE11MF24 KV/v 3 2 0 0 páratlan ősz O
E
en
Bevezetés az adattudományba 1 BMETE95AM36 KV/v 4 3 0 1 minden ősz

#
hu
Adattudományi programozási feladatok BMETE95AM43 KV/f 2 0 1 0 minden ősz

#
hu
Mesterséges intelligencia az adattudományban BMETE15MF75 KV/f 5 1 2 0 minden ősz #


en
Fizika BSc képzésből felvehető kötelezően választható tárgyak

A szilárdtestfizika alapjai* BMETE11AF05 KV/v 2 2 0 0 minden ősz #


hu/en
Alkalmazott szilárdtestfizika* BMETE11AF11 KV/v 2 2 0 0 minden tavasz
#

en
A felületfizika alapjai* BMETE12AF32 KV/f 3 2 0 0 minden ősz #


hu
Az anyagtudomány alapjai és alkalmazásai* BMETE12AF31 KV/v 3 2 0 0 minden ősz #


hu
Mikro- és nanotechnológiák* BMETE12AF33 KV/f 3 2 0 0 minden tavasz
#

hu
Számítógépes mérésvezérlés* BMETE11AF38 KV/f 3 0 0 2 minden tavasz
#

en
Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben* BMETE11AF39 KV/f 3 0 0 2 minden ősz

#
en
Tudományos programozás* BMETE15AF54 KV/f 4 1 0 2 minden tavasz
#

hu
Válogatott fejezetek a korszerű technológiákból* BMETE12AF14 KV/v 2 2 0 0 páratlan tavasz
E
O en
A BME TTK Fizikus MSc képzés Kutatófizikus, valamint Optika és fotonika specializációinak kötelezően választható tárgyai közül összesen 6 kredit teljesítése a kötelezően választható keretbe beszámítható.
SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (tetszőleges tárgy a BME kínálátából, összesen 9 kredit – szakmai szempontból célszerű ezen tárgyakat is a fenti kötelezően választható tárgylistából, vagy az alábbiak közül teljesíteni)

Elméleti fizikai szeminárium 1 BMETE15MF55 SZV/v 2 2 0 0 minden félév # # # # en

Pénzügyi matematika és programozás BMETE15MF78 SZV/f 3 2 0 0 páratlan tavasz
E
O en
KRITÉRIUMTÁRGYAK

Fizikai alapismeretek BMETE15MF31 K/a 0 0 0 0 minden ősz #Szakmai gyakorlat NA BMETE12MF74 K/a 0 0 0 9 minden ősz

#
hu