BMETE12AF32

Tantárgy adatok
Tárgy címe: A felületfizika alapjai
Neptun kód: BMETE12AF32
Felelős oktató: Homokiné Dr. Krafcsik Olga
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12AF32
Követelmények, Információk

Aktuális információk
 

Fizikus BSc

A felületfizika alapjai

Kód: BMETE12AF32;        Követelmény: 2/0/0/F/3 (K)

Félév: 2023/24/1;                Nyelv: magyar;

Előadó: Homokiné Dr. Krafcsik Olga (T0 kurzus)

Jelenléti követelmények. Részvétel az előadások legalább 70%-án

 

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
kísérleti fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc Alk. fiz. spec. köt. vál. és MSc Nanotech.-anyagtud. spec. köt. vál. tárgya (2016)
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy célja, hogy az előző félévekben elsajátított fizikai ismeretekre alapozva a hallgatók megismerkedjenek a felületfizikában használatos alapfogalmakkal, alapvető méréstechnikákkal és leggyakoribb alkalmazásokkal.Részletes tematika:Felületfizika: definíció és jelentőség. Jól definiált felületek, határfelületek és vékonyrétegek előkészítése. Vékonyréteg előállítási technológiák. Felületek, határfelületek és vékonyrétegek morfológiája és szerkezete, nukleáció, felületi szerkezet vizsgálati lehetőségei. Adszorpció a szilárdtest felületén: fiziszorpció, kemiszorpció. Tömbi és felületi diffúzió. Felületanalitikai mérési módszerek és összehasonlításuk.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
félévközi 2db zárthelyi dolgozat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
     
Pótlási lehetőségek: 
Kari időbeosztásban jóváhagyott időpontban.
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval történt egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
H. Ibach: Physics of Surfaces and Interfaces
P. W. Atkins: Fizikai kémia I - III.
H. Lüth: Solid Surfaces, Interfaces and Thin Films

Budapest, 2023. szeptember 1.