Bemutatkozás

Amellett, hogy a mérnök hallgatók tömegeit oktatja a modern fizika alapjaira, a Műegyetem Természettudományi Karának (TTK) Fizikai Intézete valamint a BME TTK Nukleáris Technikai Intézete a gazdája a Műegyetemen 1991 óta folyó fizikus képzésnek is. BSc és MSc képzésünkön fizikus diákjaink kutatófizikus, nukleáris technika, alkalmazott fizika és orvosi fizika szakirányokon szerezhetnek diplomát, majd a TTK Fizika Doktori Iskolájában folytathatják tanulmányaikat, mely a Műegyetem egyik legeredményesebb és legrangosabb doktori iskolája. Alap-, mester-, és doktori fizikus képzésünk - az ELTE-n folyó képzés mellett - ma Magyarország vezető fizikus képzése, végzett hallgatóinkat örömmel alkalmazzák itthon és külföldön egyaránt.

A Műegyetem Fizikai Intézete mára a magyar Kondenzált Anyag Fizika egyik legfontosabb hazai, nemzetközi rangú központjává vált, mely számtalan európai és tengerentúli együttműködésen, pályázaton, és hálózaton keresztül kapcsolódik a nemzetközi és hazai tudományos vérkeringésbe. A Fizikai Intézetben folyó kutatás elsősorban alkalmazott kutatáshoz közeli kísérleti és elméleti felfedező kutatásokra (nanofizika, szilárdtestfizika, optika, statisztikus fizika, kvantumelmélet), illetve alkalmazott kutatásra (anyagtudomány, alkalmazott optika) koncentrál. Az intézetben folyó magas színvonalú kutatásba hallgatóink  is bekapcsolódnak képzésük és a tudományos diákköri (TDK) munka során.