Kiemelt projektek, csoportok

LASRAM – Infravörös dióda lézerek alkalmazási célú optimalizálása

Infravörös (1500 nm és 2000 nm hullámhosszú) dióda lézerek és sugárcsatolásuk kutatása, azok alkalmazási (pl. orvosi) célú optimalizálása. Lézerdióda: maximális stabil kimenő teljesítmény, hőmérsékletváltozások hatása, impulzus- és nyalábparaméterek meghatározása. Sugárvezetés: veszteségek feltárása és minimalizálása (nyalábformáló és becsatoló optikával), optikai tulajdonságok, határfelületek károsodásának vizsgálata.

Nanoelektronika

Nanométeres skálán az anyagok újszerű vezetési tulajdonságokat mutatnak. Ezek megértése komoly alapkutatási kihívás, az alkalmazások szempontjából pedig új funkciók alapjait jelenthetik. Változatos eljárásokkal készítünk nanoáramköröket:  szupravezető és ferromágneseket is tartalmazó hibrid nanorendszerektől, molekuláris kontaktusokon át pl. memrisztív struktúrákig. Alacsony hőmérsékleten végzett mérésekben érdekes kvantum effektusok, az elektronok hullámtermészete vagy pl. az elektronok spinje nagy jelentőséggel bírnak. http://nanoelectronics.physics.bme.hu

Egzotikus Kvantum Fázisok Csoport

Az Egzotikus Kvantum Fázisok "Lendület" csoport egy az Akadémia és a Műegyetem által közösen finanszírozott kutatócsoport. A csoport kutatása főként az úgynevezett tervezett kvantum rendszerekre, így ultrahideg kölcsönható atomok és mesterséges atomok és molekulák, valamint hibrid rendszerek kvantum-elméleti laírására  koncentrál, térelméleti módszerekkel vizsgálva ezeknek a rendszereknek a dinamikai tulajdonságait és a bennük megjelenő új kvantum fázisokat.

Medicontour - intraokuláris szemlencse vizsgálata

A projekt célja a szürkehályogos betegeknek beültetett intraokuláris lencsék (IOL) optikai tulajdonságainak tudományos vizsgálata. Valamint az ehhez kapcsolódó gyártástechnológia fejlesztése. A cél, hogy a betegek olyan beültetett mű-szemlencsét kapjanak amivel látásuk mind távoli tárgyakra mind olvasási távolságra az egészséges szem vízusát eléri. Ehhez a lencsék valósághű szemmodellen belüli modellezése, új diagnosztikai és méréstechnikai eljárások kifejlesztése a  lencsék  leképezési hibáinak, fényszórási tulajdonságainak és akkomodációs képességének vizsgálata szükséges.

Egydimenziós kvantum rendszerek

Kutatócsoportunk egy-dimenziós kvantumrendszerek dinamikájának leírásával foglalkozik, mint pl. spinláncok, egy-dimenziós Bose-gázok, illetve az ezekhez kapcsolódó kvantumtérelméleti modellek. A magasabb dimenziós rendszerekhez képest a kvantum effektusok és a rendszer szabadságai fokai közti korreláció jóval jelentősebb szerepet játszanak, ezért számos, másutt nem tapasztalt egzotikus jelenség fordul elő. Ezen jelenségek egy jelentős részében központi szerepet játszik az ún. integrálhatóság, illetve annak sérülése.

FP7 3x3D - véletlen hozzáférésű 3D kétfoton mikroszkóp fejlesztése

A projektben kifejlesztünk és optimalizálunk egy új típusú, véletlen hozzáférésű 3D kétfoton mikroszkópot. Az eszköz lézernyalábot pásztázva három egymástól viszonylag távol eső, de funkcionálisan összefüggő központi idegrendszeri terület három tengely menti letapogatását és aktivitás-mérését végzi (3x3D rendszer). A 3x3D rendszer paramétereit elsőként a retina, az oldalsó geniculatus mag és az agykérgi látóközpont egyidejű mérésével és foto-stimulációjával szeretnénk kimérni és optimalizálni.

Spin-spektroszkópia

Új technológiák megalapozásához intenzív alapkutatások szükségesek. Csoportunkban olyan alapvető jelenségek elméleti és kísérleti (ún. spin-spektroszkópiai) vizsgálatával foglalkozunk, melyek elősegítik a spin-alapú információfeldolgozás továbbfejlesztését, hozzájárulnak egyre jobb hatásfokú napelemek megalkotásához, és hasznosulnak újszerű biofizikai és orvosi alkalmazásokban is. http://dept.physics.bme.hu/SpinSpectroscopy