BSc fizika mintatanterv

A 2018 szeptemberében és azt követően induló évfolyamok Fizika BSc mintatanterve

Jelmagyarázat:

Tárgytípus: K - kötelező, KV - kötelezően választható, SZV - szabadon választható, KR - kritérium.

Követelmény: v - vizsga, f - félévközi jegy, a - aláírás.

Az Óra/kredit jelölés (pl. 4/2/0/e/7) jelentése: az első három szám az előadás/gyakorlat/laboratórium heti óraszáma, ezt követi a követelmény, majd a tárgy kreditértéke.

Tárgynév, tárgykód, tárgytípus Szemeszter Óra/kredit Nyelv
1 2 3 4 5 6

Alapozó ismeretek
311 Számítási módszerek a fizikában 1 BMETE92AF51 K 7
4/2/0/v/7 hu
2 Számítási módszerek a fizikában 2 BMETE15AF52 K
74/2/0/v/7 hu
3 Modern matematikai módszerek a fizikában BMETE15AF53 K

5


2/2/0/f/5 hu
4 Programozás BMEVIEEA024 K 4
2/0/2/f/4 hu
5 Programozás 2 BMEVIEEA026 K
42/0/2/f/4 hu

Kötelezően választható közismereti tárgy*

4


6 Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan BMEGT20A003 KV

2/0/0/f/2 hu
7 Közgazdaságtan BMEGT30A002 KV

2/0/0/f/2 hu
8 English for University Studies, en B2+ BMEGT60W68A KV

0/2/0/f/2 en
9 Kommunikációs készségfejlesztés, en B2 BMEGT60W60A KV

0/2/0/f/2 en
10 Műszaki nyelv, en B2 BMEGT60W64A KV

0/2/0/f/2 en
11 Professional Writing, en C1 BMEGT60W71A KV

0/2/0/f/2 en
12 English for Professional Success, en C1 BMEGT60W70A KV

0/2/0/f/2 en

*: A fenti listából összesen 4 kredit közismereti tárgyat kell teljesíteniSzakmai törzsanyag
6013 Kísérleti fizika 1 BMETE11AF42 K 5
4/0/0/v/5 hu
14 Kísérleti fizika gyakorlat 1 BMETE11AF43 K 3
0/2/0/f/3 hu
15 Kísérleti fizika 2  BMETE12AF46 K
54/0/0/v/5 hu
16 Kísérleti fizika gyakorlat 2 BMETE12AF47 K
30/2/0/f/3 hu
17 Kísérleti fizika 3 BMETE11AF46 K

5


2/2/0/v/5 hu
18 Kísérleti magfizika BMETE80AF43 K


3

2/1/0/f/3 hu
19 Bevezető laboratórium BMETE11AF44 K 3
0/0/2/f/3 hu
20 Fizika laboratórium 1 BMETE11AF28 K
40/0/3/f/4 hu
21 Fizika laboratórium 2 BMETE11AF45 K

5


0/0/3/f/5 hu
22 Analízis fizikusoknak BMETE93AF20 K 7
4/2/0/v/7 hu
23 Többváltozós analízis fizikusoknak BMETE93AF21 K
52/2/0/v/5 hu
24 Valószínűségszámítás fizikusoknak BMETE95AF00 K

4


2/2/0/v/4 hu
23 Numerikus számítások fizikusoknak BMETE92AF01 K
20/0/2/f/2 hu
24 Méréstechnika BMETE11AF30 K

2


2/0/0/v/2 hu
25 Elektronika BMETE12AF27 K

2


2/0/0/f/2 hu
26 Elektronika laboratórium BMETE80AF03 K


2

0/0/2/f/2 hu
Differenciált szakmai ismeretek
8027 Mechanika 1 BMETE15AF23 K

2


2/0/0/v/2 hu
28 Mechanika gyakorlat 1 BMETE15AF24 K

3


0/2/0/f/3 hu
29 Kvantummechanika 1 BMETE15AF49 K


3

3/0/0/v/3 hu
30 Kvantummechanika gyakorlat 1 BMETE15AF28 K


3

0/2/0/f/3 hu
31 Elektrodinamika 1 BMETE15AF25 K2
2/0/0/v/2 hu
32 Elektrodinamika gyakorlat 1 BMETE15AF26 K3
0/2/0/f/3 hu
33 Optika BMETE12AF35 K4
2/2/0/v/4 hu
34 Szilárdtestfizika alapjai BMETE11AF05 K2
2/0/0/v/2 hu/en
35 Szilárdtestfizika gyakorlat BMETE11AF06 K2
0/2/0/f/2 hu
36 Statisztikus fizika 1 BMETE15AF29 K
2 2/0/0/v/2 hu
37 Statisztikus fizika gyakorlat 1 BMETE15AF30 K
3 0/2/0/f/3 hu
38 Szakirány tárgyak
K/KV


16 13 12

39 Szakdolgozat-készítés BMETE15AF11 K
10 0/0/10/f/10 hu
Szabadon választható tárgyak
940 Szabadon választható tárgyak
SZV

2 4
3


Összkredit:

29 30 30 31 30 30 180

Kontaktóra**

24 25 26 24 25 16


Vizsgák**

3 3 4 3 4 2


** A tipikus választás mellett becsült érték.

Kritériumtárgy

41 Matematika ismeretfelmérés BMETE15AF50 KR 0
0/0/0/a/0 hu
42 Fizika ismeretfelmérés BMETE11AF50 KR 0
0/0/0/a/0 hu
43 Kísérleti fizika szigorlat BMETE13AF11 KR


0

0/0/0/s/0 hu
44 Testnevelés
KR
0 0


0/2/0/a/0 hu
Nyelvtanulási lehetőség

45 Idegen nyelv
SZV 0 0 0 0 0
0/4/0/a/0
Képzéshez kapcsolódó szabadon választható tárgy

46 Bevezető kalkulus BMETE15AF51 SZV 3
0/3/0/f/3 hu
47 Fizika feladatok megoldása 1 BMETE11AF47 SZV 3
0/3/0/f/3 hu
48 Fizika feladatok megoldása 2 BMETE12AF44 SZV
20/2/0/f/2 hu
49 Fizika feladatok megoldása 3 BMETE11AF48 SZV

2


0/2/0/f/2 hu
50 Haladó problémamegoldó szeminárium 1 BMETE11AF49 SZV 3
0/2/0/f/3 hu
51 Haladó problémamegoldó szeminárium 2 BMETE12AF45 SZV
30/2/0/f/3 hu
52 Önálló projektmunka BMETE11AF51 SZV 3 3 3 3 3 3 0/2/0/f/3 hu/en
Fizikus specializáció


Tárgynév, tárgykód, tárgytípus 1 2 3 4 5 6

53 Haladó fizika laboratórium 1 BMETE11AF32 K


5

0/0/4/f/5 hu
54 Haladó fizika laboratórium 2 BMETE11AF33 K5
0/0/4/f/5 hu
55 Kémia BMEVEFKA146 K


2

2/0/0/v/2 hu

Haladó szilárdtestfizika:
Az alábbi két tárgy közül választható

K
2

56 Elméleti szilárdtestfizika BMETE11AF34 KV

2/0/0/v/2 hu
57 Alkalmazott szilárdtestfizika BMETE11AF11 KV

2/0/0/v/2 en
58 Szeminárium BMETE15AF40 K
2 0/2/0/f/2 hu
59 Kötelezően választható tárgyak
KV


9 8 8

Kötelezően választható tárgyak

60 Mechanika 2 BMETE15AF32 KV


2

2/0/0/v/2 en
61 Mechanika gyakorlat 2 BMETE15AF44 KV


3

0/2/0/f/3 en
62 Kvantummechanika 2 BMETE15AF36 KV2
2/0/0/v/2 en
63 Kvantummechanika gyakorlat 2 BMETE15AF43 KV3
0/2/0/f/3 en
64 Elektrodinamika 2 BMETE15AF48 KV
5 2/2/0/f/5 en
65 Csoportelmélet fizikusoknak BMETE11AF40 KV5
2/2/0/v/5 en
66 Relativitáselmélet BMETE15AF55 KV
3 2/0/0/f/3 en
67 Klasszikus és kvantumkáosz BMETE15AF45 KV3
2/0/0/v/3 en
68 Fizikai kémia BMEVEFKA147 KV3
2/0/0/v/3 hu
69 Áramlástan BMEGEÁTAF11 KV


3

2/0/0/f/3 hu
70 A méréskiértékelés matematikai módszerei BMETE80AF38 KV


3

2/0/0/v/3 hu
71 Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása BMETE11AF41 KV3
0/0/2/f/3 en
72 Számítógépes mérésvezérlés BMETE11AF38 KV


3

0/0/2/f/3 en
73 Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben BMETE11AF39 KV3
0/0/2/f/3 en
74 Haladó fizika laboratórium 3 BMETE12AF21 KV
5 0/0/4/f/5 hu
75 Kvantuminformatika# BMETE11MF42 KV
3 2/0/0/v/3 en
76 Tudományos programozás BMETE15AF54 KV


4

1/0/2/f/4 hu

#: MSc képzés tárgya, BSc-ben felvehető.

Alkalmazott fizika specializáció


Tárgynév, tárgykód, tárgytípus 1 2 3 4 5 6

77 Haladó fizika laboratórium 1 BMETE11AF32 K


5

0/0/4/f/5 hu
78 Haladó fizika laboratórium 2 BMETE11AF33 K5
0/0/4/f/5 hu
79 Haladó fizika laboratórium 3 BMETE12AF21 K
5 0/0/4/f/5 hu

Haladó szilárdtestfizika:
Az alábbi két tárgy közül választható

K
2

80 Elméleti szilárdtestfizika BMETE11AF34 KV

2/0/0/v/2 hu
81 Alkalmazott szilárdtestfizika BMETE11AF11 KV

2/0/0/v/2 en
82 A méréskiértékelés matematikai módszerei BMETE80AF38 K


3

2/0/0/v/3 hu
83 Kémia BMEVEFKA146 K


2

2/0/0/v/2 hu
84 Kötelezően választható tárgyak
KV


6 8 5

Kötelezően választható tárgyak

Anyagtudomány tárgycsoport

85 Spektroszkópia BMETE12AF48 KV3
2/0/0/v/3 hu
86 Korszerű félvezető eszközök# BMETE11MF52 KV
3 2/0/0/v/3 en
87 Mikro- és nanotechnológiák BMETE12AF33 KV
3 2/0/0/f/3 hu
88 Vákuumfizika BMETE12AF43 KV3
2/0/0/f/3 hu
89 Az anyagtudomány alapjai és alkalmazásai BMETE12AF31 KV3
2/0/0/v/3 hu
90 A felületfizika alapjai BMETE12AF32 KV3
2/0/0/f/3 hu
91 Fizikai kémia BMEVEFKA147 KV3
2/0/0/v/3 hu

#: MSc képzés tárgya, BSc-ben felvehető.

Elméleti fizika tárgycsoport

92 Kvantummechanika 2 BMETE15AF36 KV2
2/0/0/v/2 en
93 Kvantummechanika gyakorlat 2 BMETE15AF43 KV3
0/2/0/f/3 en
94 Elektrodinamika 2 BMETE15AF48 KV
5 2/2/0/f/5 en
95 Áramlástan BMEGEÁTAF11 KV


3

2/0/0/f/3 hu
Informatika-fizika tárgycsoport

96 Számítógépes mérésvezérlés BMETE11AF38 KV


3

0/0/2/f/3 en
97 Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben BMETE11AF39 KV3
0/0/2/f/3 en
98 Tudományos programozás BMETE15AF54 KV


4

1/0/2/f/4 hu
99 Monte Carlo módszerek BMETE80AF45 KV4
2/1/0/v/4 hu
100 A végeselem modellezés alapjai és alkalmazásai BMETE12AF42 KV


3

2/0/0/f/3 hu
101 Kvantuminformatika# BMETE11MF42 KV
3 2/0/0/v/3 en

#: MSc képzés tárgya, BSc-ben felvehető.

Nukleáris technika tárgycsoport

102 Nukleáris méréstechnika BMETE80AF42 KV


3

2/0/0/v/3 hu
103 Fenntartható fejlődés és energetika BMETE80AF06 KV


3

2/0/0/f/3 hu
104 Sugárvédelem és jogi szabályozása BMETE80AF24 KV2
2/0/0/f/2 hu
105 Atomerőművek termohidraulikája BMETE80AF31 KV5
3/1/0/f/5 hu
106 Bevezetés a CFD módszerekbe BMETE80AF37 KV
4 1/0/2/f/4 hu
107 Reaktorfizika BMETE80AF33 KV5
3/1/0/v/5 hu
108 Bevezetés a fúziós plazmafizikába BMETE80AF36 KV3
2/0/0/v/3 en
109 Nukleáris biztonság BMETE80AF30 KV3
2/0/0/f/3 hu
110 Geofizika alapjai BMETE80AF44 KV3
2/0/0/f/3 hu
111 Radiokémia és nukleáris kémia BMETE80AF32 KV
4 3/0/0/f/4 hu
112 Radioaktív hulladékok BMETE80AF10 KV
2 2/0/0/v/2 hu
113 Üzemi mérések és diagnosztika BMETE80AF11 KV
2 2/0/0/f/2 hu
Optika és lézerfizika tárgycsoport

114 Lézertechnika BMETE12AF37 KV3
2/0/0/f/3 hu
115 Fizikai kísérletek tervezése és építése BMETE12AF41 KV
3 2/0/0/f/3 hu
116 Mikroszkópia BMETE12AF34 KV
3 2/0/0/f/3 hu
117 Bevezetés az ultragyors impulzusok fizikájába BMETE12AF40 KV
3 2/0/0/f/3 hu
Orvosi és biofizika tárgycsoport

118 Orvosi képalkotó rendszerek BMETE80AF35 KV
3 2/0/0/f/3 hu
119 Biofizika alapjai BMETE12AF38 KV


3

2/0/0/f/3 hu
120 Kémiai és orvosbiológiai méréstechnika BMETE14AF07 KV


5

2/0/2/f/5 hu
Szabadon választható tárgyak


Alkalmazott plazmafizika BMETE12AF39 SZV
3 2/0/0/f/3 hu
Válogatott fejezetek a korszerű technológiákból BMETE12AF14 SZV
2 2/0/0/f/2 en
Bevezetés az analóg és digitális elektronikába BMETE80AF28 SZV2
1/0/1/f/2 hu
A kvantumelmélet matematikai alapjai BMETE92AF55 SZV
4 2/1/0/v/4 hu