BMETE12AF44

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika feladatok megoldása 2
Neptun kód: BMETE12AF44
Felelős oktató: Dr. Sarkadi Tamás
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12AF44
Követelmények, Információk

TÁRGYKÖVETELMÉNYEK

Fizika feladatok megoldása 2

Kód: BMETE12AF44 ;        Követelmény: 0/2/0/F/2
Félév:  TTK Fizika BSc képzés szabadon választható tárgya               Nyelv: magyar

Előadó:  Dr. Sarkadi Tamás

Jelenléti követelmények: Részvétel az előadások legalább 70%-án

Követelmények szorgalmi időszakban: 10 alkalommal rövid 10 perces zárthelyi

A félév végi osztályzat kialakítása: a számonkérések jegyének átlagából

Pótlási lehetőségek: az összes zárthelyi a pótlási héten egy alkalommal pótolható

Konzultációk: oktatóval történt egyeztetés alapján

 

Budapest, 2023. február 1.

 

                                                                                              ______________________
                                                                                              tárgyfelelős (Sarkadi Tamás)

 

 

 

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

 

A tárgyat a kísérleti fizika 2 előadás, valamint a Kísérleti fizika gyakorlat 2 című tárgyakkal párhuzamosan érdemes felvenni.

A tárgy célja, hogy fejlessze a hallgatók feladatmegoldó készségét az elektromágnesesség témakörében kitűzött alapvető számítási feladatok terén. A tárgy lehetőséget biztosít a kísérleti fizika 2 tárgy anyagának gyakorlására.

A legfontosabb tárgykörök: Elektromos erőtér vákuumban és anyagban, Coulomb-törvény, Gauss-tétel. Kapacitás, kondenzátorok, elektrosztatikus energia. Elektromos áram. Mágneses erőtér vákuumban és anyagban. Biot-Savart-törvény, gerjesztési törvény. Induktivitás, tekercsek, mágneses energia. Mozgási és nyugalmi indukció. Eltolási áram. Elektromágneses rezgések, hullámok.