BMETE12AF47

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Kísérleti fizika gyakorlat 2
Neptun kód: BMETE12AF47
Felelős oktató: Dr. Sarkadi Tamás
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12AF47
Követelmények, Információk

Tárgy adatok

 • Tárgykód: BMETE12AF20
 • Követelmény: 0/4/0/F/4
 • Nyelv: magyar
 • Oktatók: Sarkadi Tamás, Csóré András
 • Jelenléti követelmények: Részvétel a gyakorlatok 70%-án. Ellenőrzés: névsor minden gyakorlaton
 • Félévközi számonkérések:
  • 2 db 90 perces zárthelyi (időpontok és tematika a gyakorlatok időbeosztásánál)
  • 10 db 15 perces zárthelyi a csütörtöki órák elején
 • A félév végi osztályzat kialakítása: Az összpontszámba a 2 nagyzárthelyi eredménye 35-35%-os súllyal számít bele, a 7 legjobb kiszárthelyi összesítve 30%-os súllyal számít bele. Az elégtelentől különböző félévközi jegy és az aláírás elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl – az, hogy minkét 90 perces, valamint legalább 7 db 15 perces zárthelyi eredménye elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át. Ezen kívül az összpontszám is elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át. Ekkor a félévközi jegy az összpontszám alapján az alábbi módon adódik:
  • 0 - 39 %: elégtelen (1)
  • 40 - 54 %: elégséges (2)
  • 55 - 69 %: közepes (3)
  • 70 - 84 %: jó (4)
  • 85 - 100 %: jeles (5)

Pótlások

A 2 db 90 perces zárthelyi dolgozatból mindkettő pótolható a szorgalmi időszak utolsó hetén illetve a pótlási héten. Pontos időpont a "Zárthelyi információk"-nál. A zárthelyi dolgozatok második pótlására nincs lehetőség.

A 10 db 15 perces zárthelyiből 10 db pótolható az utolsó oktatási héten.

 • Konzultációk: a gyakorlatvezetővel történő megbeszélés szerint.

A gyakorlatok tananyaga

Zárthelyi információk

 • Az első 90 perces zárthelyi időpontja: 2018. március 12. 14:15-15:45., helyszín: a gyakorlatok helyszínén
 • A második 90 perces zárthelyi időpontja: 2018. május 7. 14:15-15:45., helyszín: a gyakorlatok helyszínén
 • Az első 90 perces zárthelyi pótlásának időpontja: 2018. május 14. 14:15-15:45., helyszín: K285
 • A 15 perces zárthelyik pótlásának időpontja: 2018. május 17. 8:15-9:45, helyszín: J202
 • A második 90 perces zárthelyi pótlásának időpontja: 2018. május 23. 8:15-9:45, helyszín: T605

Régi zárthelyi feladatsorok: zh feladatgyüjtemény

2014-es, 2015-ös, 2017-es zhk megoldással együtt: 1. Zh-k megoldással

2018. március 12. zh megoldással: 2018. 03. 12-i zh megoldással

Eredmények

Eredmények