BMETE11AF47

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika feladatok megoldása 1
Neptun kód: BMETE11AF47
Felelős oktató: Dr. Vankó Péter
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11AF47
Követelmények, Információk

Aktuális információk

 • A tanév első foglalkozása: 2020. szeptember 9., szerda 12:15.

Tárgykövetelmények

 • A tárgy távolléti oktatásban valósul meg, Moodle és Microsoft Teams infrastruktúra felhasználásával. A Moodle rendszer a http://www.phy.bme.hu/moodle címen érhető el, a belépéshez az azonosító a Neptunban regisztrált emailcím @ előtti része, jelszó pedig első alkalommal a login oldalon az "elfelejtett jelszó" linken keresztül generálandó (erre várhatóan csak a regisztrációs hét végétől lesz lehetőség). A Microsoft Teams használatához BME címtáras azonosítás és MS Office 365 account szükséges, ehhez követni kell a https://login.bme.hu/office365/oktatasi/ oldalon leírtakat. Bármilyen ezzel kapcsolatos kérdés vagy probléma esetén Deák András gyakorlatvezetőt kell keresni az adeak (at) phy.bme.hu címen.
 • A tárgyból majdnem minden héten kiadunk egy beadandó feladatot, a tárgy teljesítésének feltétele ezek legalább 60%-os összpontszámmal való teljesítése. A heti beadandó kiadását és beadását a Moodle rendszeren keresztül végezzük.
 • Félévközi számonkérések:
  • 10 darab heti beadandó feladat
  • 3 db 90 perces zárthelyi a gyakorlat időpontjában, az 5., a 10. és a 14. héten.
 • A félév végi osztályzat kialakítása a zárthelyik összpontszáma alapján történik. Az elégtelentől különböző félévközi jegy és az aláírás elérésének feltétele – a beadandó feladatok minimumkövetelményének teljesítésén túl – az, hogy mindegyik 90 perces zárthelyi eredménye elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át. Ekkor a félévközi jegy az összpontszám alapján az alábbi módon adódik:
  • 0 - 39 %: elégtelen (1)
  • 40 - 54 %: elégséges (2)
  • 55 - 69 %: közepes (3)
  • 70 - 84 %: jó (4)
  • 85 - 100 %: jeles (5)

Pótlások

 • A TVSz szerint alanyi jogon járó pótlás(ok)ra a pótlási héten lesz lehetőség (pontos időpont és helyszín később). Egy sikertelen pót ZH további pótlására különeljárási díj befizetése ellenében van lehetőség. Javítás esetén lehet a zárthelyit nem beadni, de beadás esetén az elért pontszám helyettesíti a korábbi pontszámot (így rontani is lehet).
 • Ezen a napon mindhárom ZH-t lehet pótolni/javítani. Akinek nem sikerült valamelyik ZH, vagy nem írta meg, elég, ha eljön a pótlási alkalomra, előzetesen jelentkeznie nem kell. Viszont aki javítani szeretne, az küldjön egy üzenetet a gyakorlatvezetőnek a részvételi szándékáról legkésőbb a pótlási alkalmat megelőző vasárnap.

A gyakorlatok időbeosztása

Eredmények

 • A Neptunon.

Kapcsolódó tárgyak

Információ