BMETE11AF42

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Kísérleti fizika 1
Neptun kód: BMETE11AF42
Felelős oktató: Dr. Vankó Péter
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11AF42
Követelmények, Információk

Friss információk - online oktatás

Követelmények

 • Jelenléti követelmények: A TVSz-ben megadott követelményen kívül nincs egyéb követelmény.
 • Félévközi számonkérések: a kapcsolódó gyakorlati tárgy óráin, az ott megadott követelmények szerint történnek.
 • Az aláírás megszerzésének feltétele: a kapcsolódó gyakorlati tárgyból a legalább elégséges félévközi jegy megszerzése.
 • A félév végi osztályzat kialakítása: szóbeli vizsga alapján történik.
 • Konzultációk: az előadóval történő megállapodás szerint.

Az előadások és a gyakorlatok időbeosztása

Tananyag

Tanulmányi versenyek

 • Eötvös-verseny (a díjazottak jeles gyakorlati jegyet kapnak): 2020. október 9. 15:00-20:00, helyszínek, információ és eredmények a verseny honlapján
 • Ortvay-verseny Tíznapos egyetemista feladatmegoldó verseny. Mindenkinek ajánlott!
 • Schwartz emlékverseny Nagyvárad

Gyakorlati jegyek

Vizsga

Keresztfélév

 • Előadások a tavaszi félévben nincsenek. Az vizsgázhat, aki a tárgyat felveszi és vagy korábban megszerzett aláírása van, vagy pedig a tavaszi keresztféléves gyakorlaton legalább elégséges félévközi jeggyel aláírást szerez. A tavaszi félévben
  • aki korábban szerzett aláírást, az a vizsgakurzust vegye fel,
  • akinek még nincs aláírása, az az előadást és a gyakorlati tárgyat.

Kapcsolódó tárgyak

Információ