BMETE11AF42

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Kísérleti fizika 1
Neptun kód: BMETE11AF42
Felelős oktató: Dr. Szász Krisztián
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11AF42
Követelmények, Információk

Aktuális információk (2021/22 tavasz)

Keresztfélév

Előadások a tavaszi félévben nincsenek. Az vizsgázhat, aki a tárgyat felveszi és vagy korábban megszerzett aláírása van, vagy pedig a tavaszi keresztféléves gyakorlaton legalább elégséges félévközi jeggyel aláírást szerez. A tavaszi félévben

  • aki korábban szerzett aláírást, az a vizsgakurzust vegye fel,
  • akinek még nincs aláírása, az az előadást és a gyakorlati tárgyat.

Az elsőéveseknek tartott felzárkoztatás miatt az első előadás 2021. szeptember 16-án 10-től, az első gyakorlat pedig 2021. szeptember 20-án 10-től lesz.

Követelmények

  • Jelenléti követelmények: A TVSz-ben megadott követelményen kívül nincs egyéb követelmény.
  • Félévközi számonkérések: a kapcsolódó gyakorlati tárgy óráin, az ott megadott követelmények szerint történnek.
  • Az aláírás megszerzésének feltétele: a kapcsolódó gyakorlati tárgyból a legalább elégséges félévközi jegy megszerzése.
  • A félév végi osztályzat kialakítása: szóbeli vizsga alapján történik.
  • Konzultációk: az előadóval történő megállapodás szerint.

Az előadások és a gyakorlatok időbeosztása

Tananyag

Tanulmányi versenyek

Vizsga

Vizsgán mindenki két tételt kap: egyet az I., egyet a II. részből. A felkészülési idő 20-30 perc, mialatt a papírra az alapvető összefüggéseket érdemes leírni, honnan indulunk ki, mik a feltevések, milyen gondolatok vannak a levezetésben, illetve a levezetés matematikáját érteni. A vizsgán a megértés mértékét mérjük. A vizsgán az előadásokon bemutatott kísérletekkel kapcsolatban és a kapott két tételen kívül is kaphat kérdéseket a vizsgázó.

Archívum (2020-21. ősz - online oktatás)

Kapcsolódó tárgyak

Információ

  • Szász Krisztián (tárgyfelelős): szasz.krisztian(at)ttk.bme.hu