BMETE11AF43

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Kísérleti fizika gyakorlat 1
Neptun kód: BMETE11AF43
Felelős oktató: Dr. Vankó Péter
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11AF43
Követelmények, Információk

Aktuális információk

 • A pótpót ZH időpontja: 2020. január 2. 10:00, helye: Fizikus hallgatói laboratórium ( F ép. III. lh. II. em.). Ezen már csak egy ZH pótolható. A ZH-ra a Neptunon jelentkezni kell, és különeljárási díjat kell fizetni.
 • A tanév első foglalkozása: 2019. szeptember 9., hétfő 10:15, a T605 (T1 csoport), illetve a T604 (T2 csoport) termekben.

Tárgykövetelmények

 • Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a gyakorlatok legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet ellenőrizzük.
 • Félévközi számonkérések:
 • A félév végi osztályzat kialakítása: Az összpontszámba a 3 zárthelyi eredménye 70 %-os, a 10 röpdolgozat eredménye 30 %-os súllyal számít bele. Az elégtelentől különböző félévközi jegy és az aláírás elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl – az, hogy mindegyik 90 perces zárthelyi eredménye és az összpontszám is elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át. Ekkor a félévközi jegy az összpontszám alapján az alábbi módon adódik:
  • 0 - 39 %: elégtelen (1)
  • 40 - 55 %: elégséges (2)
  • 56 - 70 %: közepes (3)
  • 71 - 85 %: jó (4)
  • 86 - 100 %: jeles (5)
 • Eredmények, jelenlét
 • A gyakorlat sikeres (legalább elégséges) teljesítése feltétele az aláírás megszerzésének a Kísérleti fizika 1 tárgyhoz.

Zárthelyik időpontja és helye

 • 1. zárthelyi: (5. hét) 2019. október 10., feladatsor: ZH1, megoldás: ZH1_megoldás
 • 2. zárthelyi: (10. hét) 2019. november 14., feladatsor: ZH2, megoldás: ZH2_megoldás
 • 3. zárthelyi: (14. hét) 2019. december 12., feladatsor: ZH3, megoldás: ZH3_megoldás
 • Mindegyik a központi ZH idejében (csütörtök, 8.15-9.45), az F3213 teremben.

Pótlások

 • A TVSz szerint alanyi jogon járó pótlás(ok)ra és javítás(ok)ra 2019. december 19-én 10.00-tól van lehetőség az F3213 teremben. A javító ZH-n rontani nem lehet. Legfeljebb egy sikertelen pót ZH további pótlására különeljárási díj befizetése ellenében van lehetőség.
 • Ezen a napon mindhárom ZH-t lehet pótolni/javítani. Akinek nem sikerült valamelyik ZH, vagy nem írta meg, elég, ha eljön a pótlási alkalomra, előzetesen jelentkeznie nem kell. Viszont aki javítani szeretne, az küldjön egy üzenetet a gyakorlatvezetőknek a részvételi szándékáról legkésőbb a pótlási alkalmat megelőző napon.
 • Konzultációk: a gyakorlatvezetővel történő megbeszélés szerint.

A gyakorlatok időbeosztása

Feladatsorok

Online segédanyagok

Eredmények

Zh-archívum

Kapcsolódó tárgyak

Információ