Kutatófizikus MSc specializáció

Kötelező
Neptun kód Tárgy címe Kurzus nyelve
BMETE11MF33 Diplomamunka-készítés KF hu
BMETE11MF02 Fizika laboratórium KF hu
BMETE15MF41 Kollokvium 1 hu, en
BMETE11MF07 Önálló laboratórium KF1 hu
BMETE11MF32 Önálló laboratórium KF2 hu
BMETE15MF44 Statisztikus fizika 2 en
BMETE11MF09 Szakmai gyakorlat KF hu
BMETE11MF03 Szeminárium KF1 hu
BMETE11MF04 Szeminárium KF2 hu
BMETE11MF05 Szeminárium KF3 hu
BMETE11MF06 Szeminárium KF4 hu
Kötelezően választható
Neptun kód Tárgy címe Kurzus nyelve
BMETE12MF49 A fotonika alapjai hu
BMETE11MF37 A nanofizika alapjai hu
BMETE11MF12 Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban en
BMETE14MF02 Dinamikai rendszerek hu, en
BMETE15MF47 Elméleti nanofizika en
BMETE15MF11 Evolúciós játékelmélet en
BMETE15MF48 Fázisátalakulások és kritikus jelenségek en
BMETE11MF26 Félvezetők fizikája hu
BMETE11MF30 Kölcsönható spin-rendszerek valós anyagokban en
BMETE15MF38 Komplex hálózatok en
BMETE11MF42 Kvantuminformatika hu
BMETE15MF49 Kvantumoptika hu
BMETE15MF46 Kvantumtérelmélet hu
BMETE11MF43 Mágneses rezonancia hu
BMETE11MF44 Mágnesség elmélete en
BMETE11MF41 Modern szilárdtestfizika en
BMETE11MF36 Nanotechnológia és anyagtudomány hu
BMETE11MF39 Optikai spektroszkópia az anyagtudományban hu
BMETE15MF43 Részecskefizika en
BMETE15MF50 Soktestprobléma 1 en
BMETE15MF45 Számítógépes szimuláció a fizikában en
BMETE15MF51 Szilárdtestek elektronszerkezete en
BMETE11MF45 Szupravezetés hu
Ajánlott szabadon választható
Neptun kód Tárgy címe Kurzus nyelve
BMETE159310 A hálózatok és a stabilitás en
BMETE15MF15 A sűrűség funkcionál elmélet alapjai en
BMETE12MF51 Atomi szintű számítógépes szimuláció szilárdtestekben hu
BMETE15MF05 Egydimenziós rendszerek fizikája en
BMETE15MF55 Elméleti fizikai szeminárium 1 en
BMETE15MF56 Elméleti fizikai szeminárium 2 en
BMETE15MF35 Kvantumösszefonódás en
BMETE15MF23 Kvantumrendszerek koherens kontrollja en
BMETE12MF17 Lézerfizika hu
BMETE15MF62 Lie-csoportok a fizikában en
BMETE11MF14 Mágnesség elmélete 2 en
BMETE15MF32 Magnetohidrodinamika alacsony dimenziós rendszerekben en
BMETE11MF25 Nanofizika szeminárium 1 hu
BMETE11MF28 Nanofizika szeminárium 2 hu, en
BMETE11MF29 Optikai spektroszkópia szeminárium hu, en
BMETE11MF31 Optikai spektroszkópia szeminárium 2 hu, en
BMETE15MF53 Rendezetlen rendszerek fizikája en
BMETE15MF54 Soktestprobléma 2 hu
BMETE15MF39 Statisztikus térelmélet hu
BMETE11MF34 Topologikus szigetelők hu
BMETE15MF10 Véletlen mátrix elmélete és fizikai alkalmazásai hu
BMETE15MF20 Waveletek, koherens állapotok és változó felbontású analízis en