BMETE11MF32

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Önálló laboratórium KF2
Neptun kód: BMETE11MF32
Felelős oktató: Dr. Virosztek Attila
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11MF32
Követelmények, Információk

Aktuális információk

A tantárgy felvételének előkövetelménye az Önálló laboratórium KF1 tárgy teljesítése.

A félév folyamán a hallgató diplomamunkája témakörében végez kutatási feladatokat diplomatéma vezetője irányításával 13 kredit, azaz mintegy heti 13 óra időtartamban.

A tárgy félévközi jeggyel zárul, melynek a tanulmányi rendszerben való rögzítéséről a tárgyfelelős gondoskodik a témavezető javaslata alapján.