Kutatófizikus

Tantárgy Tárgykód Típus Kredit Óra Félév Ajánlott félév Nyelv
EA GY LAB 1 2 3 4
KÖZÖS ALAPTÁRGYAK ÉS KÖTELEZŐ TÁRGYAK (összesen 31 kredit)
     Statisztikus fizika 2 BMETE15MF73 K/v 5 2 1 0 minden ősz I/II


en
Fizika Laboratórium KF BMETE11MF02 K/f 6 0 0 6 minden ősz I/II


hu/en
Numerikus módszerek BMETE92MF00 K/f 6 4 0 2 minden ősz

I/II
hu/en
Kollokvium 1 BMETE15MF41 K/f 1 1 0 0 minden félév
I/II

en
Kollokvium 2 BMETE15MF42 K/f 1 1 0 0 minden félév

I/II
en
Kötelezően választható törzstárgy (2 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 10 kredit)
   A fotonika alapjai BMETE12MF81 KV/v 5 2 1 0 minden ősz I/II


en
Magfizika BMETE80MF62 KV/v 5 2 1 0 minden tavasz
I/II

hu/en
Nanotechnológia és anyagtudomány BMETE11MF58 KV/v 5 3 0 0 minden ősz I/II


en
Részecskefizika BMETE15MF72 KV/v 5 2 1 0 minden ősz I/II


en
Számítógépes szimuláció a fizikában BMETE15MF74 KV/f 5 2 1 0 minden tavasz
I/II

en
Orvosi képalkotás BMETE80MFAN KV/v 5 3 1 0 minden ősz I/II


hu/en
Kötelezően választható gazdaságtudományi tárgy (1 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 2 kredit)

Befektetések BMEGT35M004 KV/f 2 2 0 0 minden tavasz
I/II

hu/en
Academic English* BMEGT63MAPD KV/f 2 0 2 0 minden tavasz
I/II

en
Kommunikációs készségfejlesztés* BMEGT63A061 KV/f 2 0 2 0 minden tavasz
I/II

en
Műszaki nyelv* BMEGT63A051 KV/f 2 0 2 0 minden tavasz
I/II

en
Speciális szaknyelvi ismeretek* BMEGT63MAS9 KV/f 2 0 2 0 minden tavasz
I/II

en
ÖNÁLLÓ KUTATÁS (összesen 56 kredit)

Önálló laboratórium KF1 BMETE11MF07 K/f 7 0 0 7 minden félév
I/II

hu/en
Önálló laboratórium KF2 BMETE11MF32 K/f 13 0 0 13 minden félév

I/II
hu/en
Diplomamunka-készítés KF BMETE11MF33 K/f 30 0 0 30 minden félév


I/II hu/en
Szeminárium KF1 BMETE11MF03 K/f 2 0 2 0 minden félév I/II


hu/en
Szeminárium KF2 BMETE11MF04 K/f 2 0 2 0 minden félév
I/II

hu/en
Szeminárium KF3 BMETE11MF05 K/f 2 0 2 0 minden félév

I/II
hu/en
Szeminárium KF4 BMETE11MF06 K/a 0 0 2 0 minden félév


I/II hu/en
SZAKTÁRGYAK (összesen 24 kredit választandó az alábbi listából)

Kiemelt kötelezően választható szakmai tárgyak (az alábbi listából legalább 7 kredit)

Fázisátalakulások BMETE15MF63 KV/v 5 2 1 0 páratlan tavasz
II
I en
Komplex hálózatok BMETE15MF38 KV/v 3 2 0 0 páros ősz II
I
en
Kvantumtérelmélet BMETE11MF65 KV/v 7 3 2 0 páratlan tavasz
II
I en
Modern szilárdtestfizika BMETE11MF55 KV/v 7 3 2 0 minden ősz I/II


en
Specializációs tárgyak témakörök szerint csoportosítva (a kiemelt tárgycsoportba tartozókkal és az ajánlott szabadon választható tárgyakkal együtt)
Szilárdtestfizika tárgycsoport

Fázisátalakulások BMETE15MF63 KV/v 5 2 1 0 páratlan tavasz
II
I en
Modern szilárdtestfizika BMETE11MF55 KV/v 7 3 2 0 minden ősz I/II


en
A nanofizika alapjai BMETE11MF53 KV/v 5 3 0 0 minden tavasz
I/II

hu/en
Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban BMETE11MF12 KV/v 3 2 0 0 minden tavasz
I/II

en
Elméleti nanofizika BMETE15MF66 KV/v 5 2 1 0 minden ősz

I/II
en
Félvezetők fizikája BMETE11MF26 KV/v 3 2 0 0 minden ősz I/II


hu/en
Korrelációs módszerek a kvantumkémiában I. BMEVEFAA005 KV/v 2 2 0 0 minden ősz

I/II
en
Korszerű félvezető eszközök BMETE11MF52 KV/v 3 2 0 0 minden tavasz
I/II

hu/en
Mágneses rezonancia BMETE11MF56 KV/v 5 2 1 0 páros tavasz
I
II en
Mágnesség elmélete BMETE11MF57 KV/v 5 2 1 0 minden tavasz
I/II

en
Mágnesség elmélete 2 BMETE11MF14 SZV/v 3 2 0 0 páratlan ősz I
II
en
Optikai spektroszkópia az anyagtudományban BMETE11MF54 KV/v 5 3 0 0 minden tavasz
I/II

hu/en
Soktestprobléma 1 BMETE15MF68 KV/v 6 3 1 0 páros tavasz
I
II en
Soktestprobléma 2 BMETE15MF69 SZV/v 4 2 1 0 páros ősz II
I
en
Szilárdtestek elektronszerkezete BMETE15MF70 KV/v 5 2 1 0 páratlan ősz II
I
en
Szupravezetés BMETE11MF45 KV/v 3 2 0 0 minden ősz I/II


en
A sűrűségfunkcionál-elmélet alapjai BMETE15MF15 SZV/v 3 2 0 0 páratlan ősz I
II
en
Kvantumtérelmélet, egzotikus kvantumrendszerek

Kvantumtérelmélet BMETE11MF65 KV/v 7 3 2 0 páratlan tavasz
II
I en
Egydimenziós rendszerek fizikája BMETE15MF05 SZV/v 3 2 0 0 páros ősz II
I
en
Elméleti nanofizika BMETE15MF66 KV/v 5 2 1 0 minden ősz

I/II
en
Haladó kvantumtérelmélet BMETE15MF71 SZV/v 4 2 1 0 páratlan ősz I
II
en
Lie-csoportok a fizikában BMETE15MF62 SZV/v 3 2 0 0 páratlan tavasz
II
I en
Rendezetlen rendszerek fizikája BMETE15MF53 SZV/v 4 2 1 0 páratlan ősz I
II
en
Soktestprobléma 1 BMETE15MF68 KV/v 6 3 1 0 páros tavasz
I
II en
Soktestprobléma 2 BMETE15MF69 SZV/v 4 2 1 0 páros ősz II
I
en
Statisztikus térelmélet BMETE15MF64 SZV/v 4 2 1 0 páros tavasz
I
II en
Véletlen mátrixelmélet és alkalmazásai BMETE15MF10 SZV/v 3 2 0 0 páros ősz II
I
en
Kvantumtechnológia

Kvantuminformatika BMETE11MF42 KV/v 3 2 0 0 minden ősz

I/II
en
Kvantumoptika BMETE15MF67 KV/v 5 2 1 0 minden ősz

I/II
en
Kvantumszámítógép-architektúrák BMETE15MF60 SZV/v 3 2 0 0 páros ősz II
I
en
Transzport komplex nanoszerkezetekben BMETE11MF24 SZV/v 3 2 0 0 páratlan ősz I
II
en
Topologikus szigetelők BMETE11MF34 SZV/v 3 2 0 0 páratlan ősz I
II
en
Matematikai fizika

A klasszikus mezőelméletek geometriája BMETE94MM11 KV/v 2 2 0 0 minden ősz

I/II
en
Dinamikai rendszerek BMETE93MM02 KV/v 5 3 1 0 minden tavasz
I/II

hu/en
Lie-csoportok a fizikában BMETE15MF62 SZV/v 3 2 0 0 páratlan tavasz
II
I en
Vektorterek a fizikában BMETE92AM24 KV/v 2 2 0 0 minden tavasz
I/II

en
Számítógépes modellezés, komplex hálózatok

Komplex hálózatok BMETE15MF38 KV/v 3 2 0 0 páros ősz II
I
en
A hálózatok és a stabilitás ? SZV/v 3 2 0 0 minden tavasz
I/II
I/II hu/en
Evolúciós játékelmélet BMETE15MF11 KV/v 3 2 0 0 páratlan tavasz
II
I en
Bevezetés az adattudományba 1 BMETE95AM36 KV/v 4 3 0 1 minden ősz

I/II
hu/en
Adattudományi programozási feladatok BMETE95AM43 KV/f 2 0 1 0 minden ősz

I/II
hu/en
Önálló számítógépes projektmunka BMETE15MF61 SZV/f 3 0 0 2 minden félév I/II I/II I/II I/II hu/en
Mesterséges intelligencia az adattudományban BMETE15MF75 SZV/f 5 1 2 0 minden tavasz
I/II

en
Fizika BSc képzésből felvehető kötelezően választható tárgyak

Csoportelmélet fizikusoknak* BMETE11AF40 KV/v 5 2 2 0 minden ősz l/ll


hu/en
Elektrodinamika 2* BMETE15AF34 KV/f 5 2 2 0 minden tavasz
l/ll

en
Klasszikus és kvantumkáosz* BMETE15AF45 KV/v 3 2 0 0 minden tavasz
I/II

hu
Kvantummechanika 2* BMETE15AF36 KV/v 2 2 0 0 minden tavasz
I/II

en
Kvantummechanika gyakorlat 2* BMETE15AF43 KV/f 3 0 2 0 minden tavasz
I/II

en
Mechanika 2* BMETE15AF32 KV/v 2 2 0 0 minden tavasz
I/II

en
Mechanika gyakorlat 2* BMETE15AF44 KV/f 3 0 2 0 minden tavasz
I/II

en
Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása* BMETE11AF41 KV/f 3 0 0 2 minden ősz I/II


hu/en
Relativitáselmélet* BMETE15AF46 KV/f 3 2 0 0 minden ősz I/II


en
Számítógépes mérésvezérlés* BMETE11AF38 KV/f 3 0 0 2 minden tavasz
I/II

hu/en
A BME TTK Fizikus MSc képzés Nanotechnológia és anyagtudomány, valamint Optika és fotonika specializációinak kötelezően választható tárgyai közül összesen 6 kredit teljesítése a kötelezően választható keretbe beszámítható.
SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (tetszőleges tárgy a BME kínálátából, összesen 9 kredit)

Szakmai szempontból célszerű ezen tárgyakat is a fenti specializációs tárgylistából teljesíteni, akár a kötelezően választható, akár a listában szereplő ajánlott szabadon választható tárgyak közül.
KRITÉRIUMTÁRGYAK

Fizikai alapismeretek BMETE15MF31 K/a 0


minden ősz I/IISzakmai gyakorlat KF BMETE11MF09 K/a 0

9 minden ősz

I/II


Jelmagyarázat:

Tárgytípus: K - kötelező, KV - kötelezően választható, SZV - szabadon választható


Követelmény: v - vizsga, f - félévközi jegy, a - aláírás


* - A dőlt betűvel jelölt tárgyak a BME fizika BSc képzésben szerepelnek kötelező, kötelezően választható, ajánlott szabadon választható szakmai tárgyként vagy kötelezően választható közismereti tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel.


l - Ajánlott félév azoknak, akik páratlan évben kezdték a szakirányt (például 2019-ben)


ll - Ajánlott félév azoknak, akik páros évben kezdték a szakirányt (például 2020-ban)


A tárgynévre kattintva az aktuális információkat tartalmazó weblapot, a tárgykódra kattintva az akkreditációs weblapot érjük el.