Nanotechnológia-anyagtudomány MSc specializáció

 

Záróvizsga tételek

Kurzusok

Kötelező
Neptun kód Tárgy címe Kurzus nyelve
BMETE11MF02 Fizika laboratórium KF hu
BMETE11MF46 Fizika laboratórium NA en
BMETE15MF41 Kollokvium 1 hu, en
BMETE11MF36 Nanotechnológia és anyagtudomány hu
BMETE12MF08 Önálló laboratórium AF1 hu
BMETE12MF11 Szakmai gyakorlat AF hu
BMETE12MF04 Szeminárium AF1 hu
BMETE12MF05 Szeminárium AF2 hu
BMETE12MF06 Szeminárium AF3 hu
BMETE12MF07 Szeminárium AF4 hu
BMETE11MF47 Szeminárium NA1 en
BMETE11MF48 Szeminárium NA2 en
BMETE11MF49 Szeminárium NA3 en
BMETE11MF50 Szeminárium NA4 en
Kötelezően választható
Neptun kód Tárgy címe Kurzus nyelve
BMETE12MF49 A fotonika alapjai hu
BMETE11MF37 A nanofizika alapjai hu
BMETE12MF50 Anyagtudomány laboratórium hu
BMETE12MF44 Atomi szintű számítógépes szimuláció szilárdtestekben hu
BMETE12MF51 Atomi szintű számítógépes szimuláció szilárdtestekben hu
BMETE11MF12 Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban en
BMETE15MF47 Elméleti nanofizika en
BMETE12MF52 Fejezetek a modern anyagtudományból hu
BMETE12MF53 Felületfizika és vékonyrétegek hu
BMETE12MF35 Felületfizika és vékonyrétegek 1 hu
BMETE11MF26 Félvezetők fizikája hu
BMETE12MF14 Fényforrások hu
BMETE12MF56 Fizikai optika hu
BMETE12MF57 Fotonika laboratórium hu
BMETE11MF38 Kémiai módszerek a nanotechnológiában hu
BMETE12MF16 Kvantumelektronika hu
BMETE12MF58 Lézerek ipari és biológiai alkalmazásai hu
BMETE12MF17 Lézerfizika hu
BMETE11MF43 Mágneses rezonancia hu
BMETE11MF44 Mágnesség elmélete en
BMETE11MF14 Mágnesség elmélete 2 en
BMETE11MF41 Modern szilárdtestfizika en
BMETE12MF54 Nanotechnológia laboratórium hu
BMETE12MF59 Nemlineáris optika alapjai és alkalmazásai hu
BMETE12MF33 Optikai anyagok és technológiák 1 hu
BMETE12MF34 Optikai anyagok és technológiák 2 hu
BMETE12MF19 Optikai jelfeldolgozás és adattárolás hu
BMETE11MF21 Optikai méréstechnika hu
BMETE11MF39 Optikai spektroszkópia az anyagtudományban hu
BMETE12MF39 Optikai tervezés hu
BMETE15MF43 Részecskefizika en
BMETE12MF25 Spektroszkópia és anyagszerkezet hu
BMETE15MF44 Statisztikus fizika 2 en
BMETE11AF37 Számítógépes mérésvezérlés hu
BMETE11AF39 Számítógépes mérésvezérlési projektmunka LabVIEW környezetben hu
BMETE15MF45 Számítógépes szimuláció a fizikában en
BMETE11MF45 Szupravezetés hu
BMETE11MF17 Töltés és spinsűrűség hullámok en
BMETE11MF40 Trendek a nanotechnológiában hu
BMETE12MF55 Trendek az anyagtudományban hu
Ajánlott szabadon választható
Neptun kód Tárgy címe Kurzus nyelve
BMETE12MF60 A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig hu
BMETE15MF15 A sűrűség funkcionál elmélet alapjai en
BMETE12MF22 Elektron- és ionoptikák hu
BMETE12MF61 ELI előkészítő laboratórium hu
BMETE15MF55 Elméleti fizikai szeminárium 1 en
BMETE15MF56 Elméleti fizikai szeminárium 2 en
BMETE12MF42 Infravörös és Raman spektroszkópia hu
BMETE12MF62 Infravörös és Raman-spektroszkópia hu
BMETE11MF30 Kölcsönható spin-rendszerek valós anyagokban en
BMETE11MF42 Kvantuminformatika hu
BMETE15MF49 Kvantumoptika hu
BMETE12MF46 Lézerek és lézerrendszerek tervezése és építése hu
BMETE11MF29 Optikai spektroszkópia szeminárium hu, en
BMETE11MF31 Optikai spektroszkópia szeminárium 2 hu, en
BMETE12MF21 Optoelektronikai eszközök hu
BMETE15MF51 Szilárdtestek elektronszerkezete en