Nanotechnológia és anyagtudomány

 

Záróvizsga tételek

Kurzusok

Tantárgy Tárgykód Típus Kredit Óra Félév Ajánlott félév Nyelv
EA GY LAB 1 2 3 4
KÖZÖS ALAPTÁRGYAK ÉS KÖTELEZŐ TÁRGYAK (összesen 31 kredit)
     Nanotechnológia és anyagtudomány BMETE11MF58 K/v 5 3 0 0 minden ősz I/II       en
Fizika Laboratórium NA BMETE11MF46 K/f 6 0 0 6 minden ősz I/II       hu/en
Numerikus módszerek BMETE92MF00 K/f 6 4 0 2 minden ősz     I/II   hu/en
Kollokvium 1 BMETE15MF41 K/f 1 1 0 0 minden félév   I/II     en
Kollokvium 2 BMETE15MF42 K/f 1 1 0 0 minden félév     I/II   en
Kötelezően választható törzstárgy (2 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 10 kredit)
   A fotonika alapjai BMETE12MF81 KV/v 5 2 1 0 minden ősz I/II       en
Magfizika BMETE80MF62 KV/v 5 2 1 0 minden tavasz   I/II     hu/en
Részecskefizika BMETE15MF72 KV/v 5 2 1 0 minden ősz I/II       en
Statisztikus fizika 2 BMETE15MF73 KV/v 5 2 1 0 minden ősz I/II       en
Számítógépes szimuláció a fizikában BMETE15MF74 KV/f 5 2 1 0 minden tavasz   I/II     en
Orvosi képalkotás BMETE80MFAN KV/v 5 3 1 0 minden ősz I/II       hu
Kötelezően választható gazdaságtudományi tárgy (1 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 2 kredit)
  Befektetések BMEGT35M004 KV/f 2 2 0 0 minden tavasz   I/II     hu/en
Academic English* BMEGT63MAPD KV/f 2 0 2 0 minden tavasz   I/II     en
Kommunikációs készségfejlesztés* BMEGT63A061 KV/f 2 0 2 0 minden tavasz   I/II     en
Műszaki nyelv* BMEGT63A051 KV/f 2 0 2 0 minden tavasz   I/II     en
Speciális szaknyelvi ismeretek* BMEGT63MAS9 KV/f 2 0 2 0 minden tavasz   I/II     en
ÖNÁLLÓ KUTATÁS (összesen 56 kredit)
  Önálló laboratórium NA1 BMETE12MF71 K/f 7 0 0 7 minden félév   I/II     hu/en
Önálló laboratórium NA2 BMETE12MF72 K/f 13 0 0 13 minden félév     I/II   hu/en
Diplomamunka-készítés NA BMETE12MF76 K/f 30 0 0 30 minden félév       I/II hu/en
Szeminárium NA1 BMETE11MF47 K/f 2 0 2 0 minden félév I/II       en
Szeminárium NA2 BMETE11MF48 K/f 2 0 2 0 minden félév   I/II     en
Szeminárium NA3 BMETE11MF49 K/f 2 0 2 0 minden félév     I/II   en
Szeminárium NA4 BMETE11MF50 K/a 0 0 2 0 minden félév       I/II en
SZAKTÁRGYAK (összesen 24 kredit választandó az alábbi listából)
  Kiemelt kötelezően választható szakmai tárgyak (az alábbi listából legalább 13 kredit)
  A nanofizika alapjai BMETE11MF53 KV/v 5 3 0 0 minden tavasz   I/II     en
Fejezetek a modern anyagtudományból BMETE12MF52 KV/v 3 2 0 0 minden tavasz   I/II     hu/en
Félvezetők fizikája BMETE11MF26 KV/v 3 2 0 0 minden ősz I/II       en
Korszerű félvezető eszközök BMETE11MF52 KV/v 3 2 0 0 minden tavasz   I/II     en
Optikai spektroszkópia az anyagtudományban BMETE11MF54 KV/v 5 3 0 0 minden tavasz   I/II     en
Modern szilárdtestfizika BMETE11MF55 KV/v 7 3 2 0 minden ősz I/II       en
Nanotechnológia laboratórium BMETE12MF54 KV/f 4 0 0 3 minden tavasz   I/II     hu/en
Anyagtudomány laboratórium BMETE12MF50 KV/f 4 0 0 3 minden tavasz   I/II     hu/en
Trendek az anyagtudományban BMETE12MF55 KV/f 2 2 0 0 páros tavasz   I   II hu/en
Trendek a nanotechnológiában BMETE11MF40 KV/f 2 2 0 0 páratlan tavasz   II   I en
További kötelezően választható tárgyak
  Atomi szintű számítógépes szimulációk szilárdtestekben BMETE12MF51 KV/v 3 1 0 1 páros ősz II   I   hu/en
Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban BMETE11MF12 KV/v 3 2 0 0 minden tavasz   I/II     en
Elméleti nanofizika BMETE15MF66 KV/v 5 2 1 0 páratlan tavasz   II   I en
Felületfizika és vékonyrétegek BMETE12MF53 KV/f 3 2 0 0 páros tavasz   I   II hu/en
Kvantuminformatika BMETE11MF42 KV/v 3 2 0 0 minden ősz I/II       en
Kvantumszámítógép-architektúrák BMETE15MF60 KV/v 3 2 0 0 páros ősz II   I   en
Kémiai módszerek a nanotechnológiában BMETE11MF38 KV/v 3 2 0 0 páros ősz II   I   en
Mágneses rezonancia BMETE11MF56 KV/v 5 2 1 0 páros tavasz   I   II en
Mágnesség elmélete BMETE11MF57 KV/v 5 2 1 0 minden tavasz   I/II     en
Nemkonvencionális anyagok BMEVEFAA707 KV/v 3 2 0 0 minden ősz I/II   I/II   hu/en
Optikai anyagok és technológiák BMETE12MF77 KV/v 5 3 0 0 páratlan tavasz   II   I hu/en
Szilárdtestek elektronszerkezete BMETE15MF70 KV/v 5 2 1 0 páratlan ősz I   II   en
Szupravezetés BMETE11MF45 KV/v 3 2 0 0 minden ősz I/II       en
Topologikus szigetelők BMETE11MF34 KV/v 3 2 0 0 páratlan ősz I   II   en
Transzport komplex nanoszerkezetekben BMETE11MF24 KV/v 3 2 0 0 páratlan ősz I   II   en
Bevezetés az adattudományba 1 BMETE95AM36 KV/v 4 3 0 1 minden ősz     I/II   hu/en
Adattudományi programozási feladatok BMETE95AM43 KV/f 2 0 1 0 minden ősz     I/II   hu/en
Mesterséges intelligencia az adattudományban BMETE15MF75 KV/f 5 1 2 0 páratlan ősz I   II   en
Fizika BSc képzésből felvehető kötelezően választható tárgyak
  A szilárdtestfizika alapjai* BMETE11AF05 KV/v 2 2 0 0 minden ősz l/ll       hu/en
Alkalmazott szilárdtestfizika* BMETE11AF11 KV/v 2 2 0 0 minden tavasz   l/ll     en
A felületfizika alapjai* BMETE12AF32 KV/f 3 2 0 0 minden ősz I/II       hu/en
Anyagtudomány alapjai és alkalmazásai* BMETE12AF31 KV/v 3 2 0 0 minden ősz I/II       hu/en
Mikro- és nanotechnológiák* BMETE12AF33 KV/f 3 2 0 0 minden tavasz   I/II     hu/en
Számítógépes mérésvezérlés* BMETE11AF38 KV/f 3 0 0 2 minden tavasz   I/II     hu/en
Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben* BMETE11AF39 KV/f 3 0 0 2 minden ősz     I/II   hu/en
Tudományos programozás* BMETE15AF54 KV/f 4 2 0 1 minden tavasz   I/II     en
Válogatott fejezetek a korszerű technológiákból* BMETE12AF14 KV/v 2 2 0 0 páratlan tavasz   II   I en
A BME TTK Fizikus MSc képzés további specializációiból összesen 9 kreditnyi tárgy szakirányfelelősi jóváhagyással felvehető.
SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (tetszőleges tárgy a BME kínálátából, összesen 9 kredit)
  Szakmai szempontból célszerű ezen tárgyakat is a fenti kötelezően választható tárgylistából teljesíteni.
KRITÉRIUMTÁRGYAK
  Fizikai alapismeretek BMETE15MF31 K/a 0       minden ősz I/II        
Szakmai gyakorlat BMETE12MF74 K/a 0     9 minden ősz     I/II    
                             
    Jelmagyarázat:                        
    Tárgytípus: K - kötelező, KV - kötelezően választható, SZV - szabadon választható
    Követelmény: v - vizsga, f - félévközi jegy, a - aláírás
    * - A dőlt betűvel jelölt tárgyak a BME fizika BSc képzésben szerepelnek kötelező, kötelezően választható, ajánlott szabadon választható szakmai tárgyként vagy kötelezően választható közismereti tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel.
    l - Ajánlott félév azoknak, akik páratlan évben kezdték a szakirányt (például 2019-ben)
    ll - Ajánlott félév azoknak, akik páros évben kezdték a szakirányt (például 2020-ban)
    A tárgynévre kattintva az aktuális információkat tartalmazó weblapot, a tárgykódra kattintva az akkreditációs weblapot érjük el.