BMETE12MF76

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Diplomamunka-készítés NA
Neptun kód: BMETE12MF76
Felelős oktató: Dr. Kocsányi László
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12MF76
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Nanotechnológia és Anyagtudomány Msc

Diplomamunka készítés NA

Kód: BMETE12MF76;        Követelmény: 0/0/1/F/30 (K)

Félév: 2023/24/1;                Nyelv: magyar

Előadó: Dr. Kocsányi László (T1 kurzus)

 

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 

fizika, matematika, számítástechnika, méréstechnika, angol nyelvismeret

A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 

TTK Fizikus MSc szak nanotechnológia és anyagtudomány specializációjának kötelező tárgya.

A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy keretében a hallgatók diplomamunkájuk témakörében végeznek kutatási feladatokat témavezetőjük (konzulensük) irányításával.

A kredit megszerzésének feltétele a témakiírásnak megfelelően elkészített diplomamunka bemutatása és leadása 2 nyomtatott példányban illetve PDF-ben 30 nappal a kitűzött záróvizsga előtt.

Követelmények szorgalmi időszakban: 

kutatási feladatok végzése, diplomamunka elkészítése

Követelmények vizsgaidőszakban: 

nincs

Pótlási lehetőségek: 

nincs

Konzultációs lehetőségek: 

a konzulens folyamatosan biztosítja

 

Budapest, 2023. szeptember 1.

 

 

                                                                                              _____________________

                                                                                              tárgyfelelős (Kocsányi László)