Nukleáris technika

Jelmagyarázat:

Tárgytípus: K - kötelező, KV - kötelezően választható, SZV - szabadon választható. Követelmény: v - vizsga, f - félévközi jegy, a - aláírás

A #-gal jelölt kurzusok évente, az E/O-val jelölt kurzusok kétévente indulnak:

# - Ajánlott félév

O - Ajánlott félév azoknak, akik páratlan (odd) év őszén kezdték a szakirányt (például 2019-ben)

E - Ajánlott félév azoknak, akik páros (even) év őszén kezdték a szakirányt (például 2020-ban)

* - A csillaggal jelölt tárgyak a BME fizika BSc képzésben szerepelnek kötelező, kötelezően választható, ajánlott szabadon választható szakmai tárgyként vagy kötelezően választható közismereti tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel.

A tárgynévre kattintva az aktuális információkat tartalmazó weblapot, a tárgykódra kattintva az akkreditációs weblapot érjük el.

Tantárgy Tárgykód Típus Kredit Óra Félév Ajánlott félév Nyelv
EA GY LAB 1 2 3 4
KÖZÖS ALAPTÁRGYAK ÉS KÖTELEZŐ TÁRGYAK (összesen 31 kredit)

Magfizika BMETE80MF62 K/v 5 2 1 0 minden tavasz
#

hu
Fizika Laboratórium NT BMETE80MF01 K/f 6 0 0 6 minden ősz #


hu
Numerikus módszerek BMETE92MF00 K/f 6 4 0 2 minden ősz #


en
Kollokvium 1 BMETE15MF41 K/f 1 1 0 0 minden félév
#

en
Kollokvium 2 BMETE15MF42 K/f 1 1 0 0 minden félév

#
en
Kötelezően választható törzstárgy (2 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 10 kredit)

A fotonika alapjai BMETE12MF81 KV/v 5 2 1 0 minden ősz #


en
Nanotechnológia és anyagtudomány BMETE11MF58 KV/v 5 3 0 0 minden ősz #


en
Részecskefizika BMETE15MF72 KV/v 5 2 1 0 minden ősz #


en
Statisztikus fizika 2 BMETE15MF73 KV/v 5 2 1 0 minden ősz #


en
Számítógépes szimuláció a fizikában BMETE15MF74 KV/f 5 2 1 0 minden tavasz
#

en
Orvosi képalkotás BMETE80MFAN KV/v 5 3 1 0 minden ősz #


hu
Kötelezően választható gazdaságtudományi tárgy (1 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 2 kredit)

Befektetések BMEGT35M004 KV/f 2 2 0 0 minden tavasz
#

hu
English for university studies, en B2+* BMEGT60W68A KV/f 2 0 2 0 minden tavasz
#

en
Kommunikációs készségfejlesztés, en B2* BMEGT60W60A KV/f 2 0 2 0 minden tavasz
#

en
Műszaki nyelv, en B2* BMEGT60W64A KV/f 2 0 2 0 minden tavasz
#

en
Professional writing, en C1* BMEGT60W71A KV/f 2 0 2 0 minden tavasz
#

en
English for professional success, en C1* BMEGT60W70A KV/f 2 0 2 0 minden tavasz
#

en
ÖNÁLLÓ KUTATÁS (összesen 56 kredit)

Önálló laboratórium NT1 BMETE80MF06 K/f 7 0 0 7 minden félév
#

hu
Önálló laboratórium NT2 BMETE80MF52 K/f 13 0 0 13 minden félév

#
hu
Diplomamunka-készítés NT BMETE80MF53 K/f 30 0 0 30 minden félév


# hu
Szeminárium NT1 BMETE80MF02 K/f 2 0 2 0 minden félév #


hu
Szeminárium NT2 BMETE80MF03 K/f 2 0 2 0 minden félév
#

hu
Szeminárium NT3 BMETE80MF04 K/f 2 0 2 0 minden félév

#
hu
Szeminárium NT4 BMETE80MF05 K/a 0 0 2 0 minden félév


# hu
SZAKTÁRGYAK (összesen 24 kredit választandó az alábbi listából)

Kötelezően választható tárgyak

Atomerőművek BMETE80MF14 KV/v 4 3 1 0 minden tavasz
#

hu
Atomerőművi kémia BMETE80MFAH KV/f 4 2 1 0 minden ősz

#
hu
Atomerőművi üzemzavar-elemzések BMETE80MF34 KV/v 6 3 2 0 minden tavasz
#

hu
Atomreaktorok üzemtana BMETE80MFA4 KV/f 5 2 2 0 minden ősz #


hu
Bevezetés a fúziós plazmafizikába BMETE80MFA5 KV/v 3 2 0 0 minden tavasz
#

hu
CFD módszerek és alkalmazások BMETE80MFAB KV/f 4 2 1 0 minden ősz

#
hu
Fejezetek a magas hőmérsékletű kísérleti plazmafizikából 1 BMETE80MF45 KV/v 3 2 0 0 minden tavasz
#

hu
Fejezetek a magas hőmérsékletű kísérleti plazmafizikából 2 BMETE80MF46 KV/v 3 2 0 0 minden ősz

#
hu
Félvezetők fizikája BMETE11MF26 KV/v 3 2 0 0 minden ősz #


en
Folyadékelméletek a plazmafizikában BMETE80MFAU KV/v 5 2 2 0 minden ősz

#
hu
Fúziós nagyberendezések BMETE80MFAI KV/f 4 2 0 1 minden ősz #


hu
Fúziós plazmafizikai laboratórium BMETE80MF56 KV/f 2 0 0 2 minden ősz

#
hu
Monte Carlo módszerek BMETE80MFAD KV/f 5 2 0 1 minden ősz #


hu
Monte Carlo részecsketranszport módszerek BMETE80MFA9 KV/f 3 2 0 0 minden ősz

#
hu
Nemkonvencionális anyagok BMEVEFAA707 KV/v 3 2 0 0 minden ősz #


hu/en
Neutron- és gammatranszport számítási módszerek BMETE80MFA6 KV/f 4 2 1 0 minden ősz

#
hu
Nukleáris üzemanyagciklus BMETE80MFA2 KV/f 4 2 1 0 minden ősz #


hu
Orvosbiológiai célú radionuklidok előállítása és felhasználása BMETE80MFAM KV/v 4 2 0 1 minden ősz

#
hu
Radioaktív anyagok terjedése környezeti és biológiai rendszerekben BMETE80MF32 KV/v 4 2 2 0 minden ősz

#
hu
Radioaktív hulladékok biztonsága BMETE80MF31 KV/v 4 3 0 1 minden ősz

#
hu
Radioanalitika BMETE80MFA7 KV/f 6 3 0 2 minden tavasz
#

hu
Reaktorfizikai számítások BMETE80MF38 KV/f 4 3 1 0 minden ősz #


hu
Reaktorszabályozás és műszerezés BMETE80MFAA KV/v 4 2 1 0 minden ősz

#
hu
Röntgen- és gammaspektrometriai módszerek BMETE80MFAC KV/v 4 2 1 0 minden ősz #


hu
Sugárvédelem 2 BMETE80MFA8 KV/v 5 2 0 2 minden tavasz
#

hu
Ütközéses transzport mágnesezett plazmákban BMETE80MFAE KV/f 5 1 2 0 minden ősz

#
hu
Zajmódszerek nukleáris rendszerekben BMET805MFAJ KV/v 3 2 0 0 minden tavasz
#

hu
Fizika BSc képzésből felvehető kötelezően választható tárgyak

Számítógépes mérésvezérlés* BMETE11AF38 SZV/f 3 0 0 2 minden tavasz
#

en
Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben* BMETE11AF39 SZV/f 3 0 0 2 minden ősz

#
en
A BME TTK Fizikus MSc képzés további specializációiból összesen 6 kreditnyi tárgy szakirányfelelősi jóváhagyással felvehető.
SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (tetszőleges tárgy a BME kínálátából, az alábbi lista tárgyait ajánljuk, összesen 9 kredit)

A nukleáris leszerelés kérdései BMETE80MFA1 SZV/v 3 2 0 0 minden ősz

#
hu
Alacsonyhőmérsékletű plazmafizika BMETE80MFAG SZV/v 3 2 0 0 minden ősz

#
hu
Anyagvizsgálat neutronokkal BMETE80MF59 SZV/v 3 2 0 0 minden tavasz
#

hu
Atomerőművi anyagvizsgálatok BMETE80MFA3 SZV/v 3 2 0 0 minden ősz

#
hu
Magnetohidrodinamika toroidális rendszerekben BMETE80MFAV SZV/v 4 2 0 0 minden tavasz
#

hu
Nukleáris elektrodinamika BMETE80MFAF SZV/v 3 2 0 0 minden tavasz
#

hu
Válogatott fejezetek a magfizikából BMETE80MFA0 SZV/v 3 2 0 0 minden ősz

#
hu
KRITÉRIUMTÁRGYAK

Nukleáris alapismeretek BMETE80MF12 K/a 0 0 0 0 minden ősz #Nukleáris technika szigorlat BMETE80MF08 K/s 0 0 0 0 minden tavasz


#
Szakmai gyakorlat NT BMETE80MF09 K/a 0 0 0 9 minden ősz

#
hu