BMETE12MF55

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Trendek az anyagtudományban
Neptun kód: BMETE12MF55
Felelős oktató: Dr. Kiss Gábor
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12MF55
Követelmények, Információk

TÁRGYKÖVETELMÉNYEK

Trendek az anyagtudományban

Kód: BMETE12MF55;        Követelmény: 2/0/0/F/2
Félév:  Fizikus MSc képzés Nanotechnológia-anyagtudomány specializáció kötelezően választható tárgya              Nyelv: magyar

Előadó:  Dr. Kiss Gábor

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: Kísérleti fizika

Követelmények szorgalmi időszakban: írásbeli számonkérés

Pótlási lehetőség: a TVSZ szerint

Konzultációk: oktatóval egyeztetett időpontban

 

Budapest, 2023. február 1.

 

                                                                                              ______________________
                                                                                              tárgyfelelős (Kiss Gábor)

 

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

A tárgy célkitűzése az anyagtudományi eljárások, az anyagtudomány előtt álló feladatok és lehetőségek, a nemzetközi és a hazai piac elvárásainak megismertetése meghívott szakértők előadásai alapján, amelyeket a tárgy koordinátorainak előadásai fognak egybe. Alapvetően az anyagtudomány és a modern élet kapcsolatának, az anyagtudomány fontosságának megismertetése a fő szempont. Kiemelten szerepelnek az anyag- és energiatakarékos eljárások tömbi anyagokban, ötvözés, fémes, nem fémes és kompozit szerkezetű anyagok, multifunkcionális anyagok, korrózió, speciális követelmények félvezető anyagokkal szemben, polimerek, műanyagok, szerves- és biológiai anyagok, napelemek, akkumulátorok, passzív elektronikai alkatrészek, implantátumok stb. A tárgy tematikája rugalmasan tartandó.