BMETE12MF51

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Atomi szintű számítógépes szimuláció szilárdtestekben
Neptun kód: BMETE12MF51
Felelős oktató: Dr. Gali Ádám
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12MF51
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Atomi szintű számítógépes szimuláció szilárdtestekben

Kód: BMETE12MF51;        Követelmény: 1/0/1/F/3 (K)

Félév: 2023/24/1;                Nyelv: angol

Előadó: Dr. Gali Ádám (TE0, TE1 kurzus)

 

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 

Szilárdtestfizika és kvantummechanika alapjainak ismerete.

A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 

TTK Fizikus MSc képzés Nanotechnológia-anyagtudomány specializáció kötelezően választható tárgya

A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Bevezetés a lehetséges alkalmazásokba, Unix alapjai2. Molekulák és tökéletes kristályok geometriája3. A szilárdtest különböző modelljei4. Az atommagok és az elektronok szétválasztása: Born-Oppenheimer közelítés, pszeudopotenciálok, projektorok5. Tipikus bázisfüggvények és tulajdonságaik: síkhullámok, lokalizált bázistípusok6. Hartree-Fock elmélet, azon alapuló módszerek7. Félempirikus számítási módszerek8. Sűrűségfunkcionál-elmélet: Hohenberg-Kohn, Kohn-Sham tételek, az elmélet (fél)lokális közelítései9. A DFT-n alapuló szoros-kötés számítási módszer10. Hibridfunkcionálok11. Időfüggő sűrűségfunkcionál-elmélet, sokrészecske perturbációs módszerek: bevezetésA felsorolt fejezetekhez hetenként egy óra előadás illetve egy óra labor tartozik, kivéve a 7., 9. és 11. fejezetet, ahol csak módszerleírást adunk. A 11. fejezet tematikája fakultatív, amely a kvantummechanika másodkvantált formalizmus ismeretét illetve kvázi-részecske fogalmának ismeretét előfeltételezi.

Követelmények szorgalmi időszakban: 

A laboron mutatott teljesítmény, illetve a házi feladat elvégzésének minősége illetve szóbeli beszámoló alapján alakul ki az osztályzat.

Követelmények vizsgaidőszakban: 

     

Pótlási lehetőségek: 

Pótlási héten

Konzultációs lehetőségek: 

Oktatóval történő megegyezés szerint

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

Gali Ádám: Atomi szintű számítógépes szimuláció szilárdtestekben: elmélet és gyakorlat I.
 

Budapest, 2023. szeptember 1.

 

 

                                                                                              _____________________

                                                                                              tárgyfelelős (Gali Ádám)