BMETE12MF72

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Önálló laboratórium NA2
Neptun kód: BMETE12MF72
Felelős oktató: Dr. Kocsányi László
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12MF72
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Nanotechnológia és Anyagtudomány Msc

Önálló laboratórium NA2

Kód: BMETE12MF72;        Követelmény: 0/0/13/F/13 (K)

Félév: 2023/24/1;                Nyelv: magyar

Előadó: Dr. Kocsányi László (T0 kurzus)

 

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 

fizika, optika

A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 

TTK Fizikus MSc kötelezően választható tárgya

A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy átfogó képet nyújt a lézerek alkalmazási területeiről, a lézertechnikán alapuló változatos műszerek és berendezések sokaságáról. A tárgy tematikája: Ipari lézeralkalmazások, bevezetés és jellemzés: anyagmegmunkálással és nem anyagmegmunkálással járó alkalmazások. Lézer-anyag kölcsönhatások, anyagok és lézerek jellemzői. Anyagfelületek lézeres megváltoztatása: hőkezelés, felületátolvasztás, felületedzés, felületek bevonása, felületötvözés, felületszilárdítás és tisztítása. Lézeres térfogati megmunkálások. Anyageltávolítás: fúrás, vágás, karcolás, jelölés, hegesztés, trimmelés. Anyagmegmunkálással nem járó alkalmazások: vonal- és szintkitűzés, hossz- és távolságmérés, vonalkód leolvasás, gyors prototípusgyártás. Lézerek alkalmazása felületek minőségének és alakjának mérésére, reflexión és szóráson alapuló felülte-minőség mérés, letapogatásos interferometrikus kiolvasású felületmérés (Talysurf), atomerő-mikroszkópia. Interferometria alkalmazása felületek minőségének és alakjának mérésére, alacsony koherenciájú interferometria, tipikus alkalmazások és műszerek. Lézeralapú technikák a félvezetőiparban. Lézeres mikroszkópia az iparban és orvostudományban, fluoreszcens és reflexiós konfokális mikroszkópia, optikai koherencia tomográfia, fajtái és alkalmazásai. Kétfoton mikroszkópia elve, technikai alapjai. Lézerek alkalmazása diagnózis és terápia készítésében. Lézerfény szöveti kölcsönhatásai. Lézeres diagnózis módszerei. Lézeres sebészet előnyei és hátrányai. Daganatok lézeres kezelése. Speciális lézer-alkalmazások: orvosi holográfia, lézercsipesz, lézere részecskegyorsítás és alkalmazása hadronterápiára, lézeres gyümölcsválogató berendezések, lézerek alkalmazása a műszemlencse-technológiában és fejlesztésben.

Követelmények szorgalmi időszakban: 

zárthelyi írásházi feladat elkészítése

Követelmények vizsgaidőszakban: 

     

Pótlási lehetőségek: 

A TVSZ szerint

Konzultációs lehetőségek: 

Az oktatóval egyeztetve

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

R. Paschotta: Encyclopedia of Laser Physics and Technology, John Wiley & Sons, 2008

Demtröder: Laser Spectroscopy Vol. 1-2, 4. th edition, Springer, 2008; saját jegyzet

Bevezetés a modern optikába I-III., Jakubczak: Lasers - Applications in Science and Industry, InTechOpen, 2011