BMETE11MF54

Course data
Course name: Optical Spectroscopy in Materials Science
Neptun ID: BMETE11MF54
Responsible teacher: Sándor Bordács
Programme: Courses for Physicist MSc students
Course data sheet: BMETE11MF54
Requirements, Informations

Informations/Aktuális információk

Lecturers/Oktatók: Dr. Bordács Sándor (BME Fizika Tanszék), Dr. Kamarás Katalin (MTA-Wigner, SZFI)
Requirements/Követelmény: 3/0/0/v/5
Language/Nyelv: English/magyar
Félévközi számonkérések: -        
Mark/A félév végi osztályzat: based on oral exam taking into account the homeworks/kialakítása szóbeli vizsga alapján történik a házifeladatok figyelembe vételével. 
Consultation/Konzultációk: based on private communication/egyéni egyeztetés alapján
Time and plance of the lectures/Az előadások időpontja és helye: Friday 9:15-11:30, building F./I, 1st floor 10.: seminar room of the Department of Physics 
 
9. Lecture: Near-field methods