BMETE12MF74

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Szakmai gyakorlat NA
Neptun kód: BMETE12MF74
Felelős oktató: Dr. Kocsányi László
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12MF74
Követelmények, Információk

Szakmai gyakorlat NA

Kód: BMETE12MF74;         Félév: 2023/24/1; Követelmény: 0/0/9/A/0
Félév:  Fizikus MSc szak nanotechnológia és anyagtudomány specializációjának kötelező tárgya.              Nyelv: magyar

Előadó:  Dr. Kocsányi László

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: fizika, matematika, számítástechnika, méréstechnika, angol nyelvismeret

Követelmények szorgalmi időszakban: konzulens felügyeletével végzett önálló tevékenység az időkeret szabad felhasználásával

Követelmények vizsgaidőszakban: a gyakorlat elvégzését a témavezető vagy a tőle kapott információ alapján a tárgyfelelős igazolja

Pótlási lehetőség: nincs

Konzultációk: a konzulens folyamatosan biztosítja

 

Budapest, 2023. február 1.

 

                                                                                              ______________________
                                                                                              tárgyfelelős (Kocsányi László)

 

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

Az Önálló laboratórium NA1 gyakorlat elvégzése után a hallgatók témavezetőjük (konzulensük) irányításával és ellenőrzésével végeznek szorgalmi időn kívül 3 hetes önálló elméleti vagy kísérleti munkát választott témájukban, melynek célja a témában való elmélyedés és a kitűzött célok megvalósítása. Az eredményes szakmai gyakorlat elvégzése után kerül sor a diplomatéma rögzítésére.

A szakmai gyakorlat témájának illeszkednie kell a hallgató diplomaterv kiírásához. A hallgatók a gyakorlaton végzett munkáról maximum 2 oldalas írásos beszámolót készítenek, mely tartalmazza a gyakorlat tényleges idejét (naptári hetek) és helyét is. Az írásos beszámolót a témavezető (konzulens) aláírásával hitelesíti. Az aláírást helyettesíti, ha az írásos beszámolót a témavezető (konzulens) küldi meg a tárgyfelelősnek PDF formátumban. Az aláírt beszámoló vagy PDF file beérkezési ideje az első oktatási hét vége