BMETE12MF50

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Anyagtudomány laboratórium
Neptun kód: BMETE12MF50
Felelős oktató: Homokiné Dr. Karfcsik Olga
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12MF50
Követelmények, Információk

TÁRGYKÖVETELMÉNYEK

Anyagtudomány laboratórium

Kód: BMETE12MF50;        Követelmény: 0/0/3/F/4
Félév:  Fizikus MSc képzés Nanotechnológia-anyagtudomány specializáció kötelezően választható tárgya               Nyelv: magyar

Előadó:  Homokiné Dr. Karfcsik Olga

Jelenléti követelmények: Részvétel az előadások legalább 70%-án

A félév végi osztályzat kialakítása: a Laborgyakorlaton mutatott teljesítmény és a benyújtott laborjegyzőkönyvek alapján alakul ki az osztályzat

Pótlási lehetőség: A TVSZ szerint

Konzultációk: oktatóval egyeztetve igény szerint     

 

Budapest, 2024. február 1.

 

                                                                                              ______________________
                                                                                              tárgyfelelős (Homokiné Dr. Karfcsik Olga)

 

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

A tárgy célja az anyagtudomány területén az anyagok jellemzésére használt mérési módszerek illetve technológiák elvi és gyakorlati szintű, az alkalmazási lehetőségekre is kiterjedő megismertetése.Az egyes laboratóiumi gyakorlatok során ismertetésre kerül egy-egy mérési módszer elve, a mintaelőkészítés és -mérés technikai feltételei, valamint a mérésből nyerhető információk és azok kiértékelése. Bemutatásra kerülnek gyakorlati mérési példák és az azokból nyerhető technológiai információk. A laboratóriumi gyakorlat során a hallgatók az egyes részfeladatokat a lehetőségekhez mérten önállóan végzik.A mérések esetenként egy miniprojekt keretében csatlakozhatnak egy technológiai laboratóriumi gyakorlathoz, így a hallgató a mintakészítéstől a mérés kiértékelésig átfogó képet kaphat az anyagtudomány egy-egy szakterületéről. A kiválasztott módszerek mindegyikéről az adott témával foglalkozó elismert szakember tart laborgyakorlatot Budapesten, az elérhető legújabb berendezések mellett.Tervezett témakörök: Rezgési spektroszkópiák, Infravörös spektroszkópia, Raman spektroszkópia, Elektron diffrakció, Röntgen diffrakció, Mag mágneses rezonancia (NMR), Elektron spin rezonancia (ESR), Félvezető szerkezetekkel kapcsolatos mérések.Az egyes laboratóriumi gyakorlatok időtartama 6 óra, minden második héten.
 

Választható miniprojektek:
  • Sample preparation of fluorescence centers and observation of photoluminescence images of fluorescent centres as well as measurement of optically detected magnetic resonance centers by means of confocal microscopy
  • Műszaki kerámiák sűrűségvizsgálata és digitális mikroszkópia
  • Morfológiavizsgálat optikai mikroszkóp és profilométer segítségével
  • FIB mintapreparálás transzmissziós elektronmikroszkópra
  • Polikristályos anyagok szerkezet- és összetétel vizsgálata (TEM, diffrakció, EDS, térképezés)
  • Bioapatit minta FIB preparálása és TEM vizsgálata 
  • Oxid vékonyréteg FIB preparálása és vizsgálata (TEM, diffrakció, EDS)
  • Többkomponensű oxidrétegek előállítása magnetronos porlasztással és a minták TEM vizsgálata