BMETE12MF71

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Önálló laboratórium NA1
Neptun kód: BMETE12MF71
Felelős oktató: Dr. Erdei Gábor
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12MF71
Követelmények, Információk

TÁRGYKÖVETELMÉNYEK

Önálló laboratórium NA1

Kód: BMETE12MF54;        Követelmény: 0/0/7/F/7
Félév:  Fizikus MSc szak nanotechnológia és anyagtudomány specializációjának kötelező tárgya.              Nyelv: magyar

Előadó:  Dr. Kocsányi László

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: fizika, matematika, számítástechnika, méréstechnika, angol nyelvismeret

Követelmények szorgalmi időszakban: önálló tevékenység a rendelkezésre álló időkeret felhasználásával, írásos és szóbeli beszámoló

A félév végi osztályzat kialakítása: az írásbeli és szóbeli beszámoló eredménye

Pótlási lehetőség: nincs

Konzultációk: a konzulens folyamatosan biztosítja

 

Budapest, 2023. február 1.

 

                                                                                              ______________________
                                                                                              tárgyfelelős (Kocsányi László)

 

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

A tantárgy keretében a hallgató diplomamunkája témakörében végez kutatási feladatokat témavezetője (konzulense) irányításával.

A hallgató a féléves munkájáról írásban és szóban is beszámol. A minimum 10, maximum 20 oldalas írásos beszámoló tartalmazza a feldolgozott irodalom összefoglalóját, az önálló munka eredményeit és a további feladatok összegzését. Formája hasonló a diplomamunkáéhoz: fejezetekre osztott, hivatkozási jegyzéket, oldal-, képlet- és ábraszámozást tartalmaz. A pontos megértéshez szükségesnek ítélt, de a bemutatandó munka szempontjából kevésbé fontos részeket a mellékletekbe kérjük csoportosítani (ez nem számít bele a mennyiségi korlátba, és nem is kerül értékelésre). A féléves munkát egy rövid szóbeli beszámolón kell összefoglalni, ami egy nyilvánosan meghirdetett előadás formájában kerül megszervezésre a témavezetők, a szakirány felelőse és az alkalmazott fizika területén érdekelt oktató-kutató gárda jelenlétében. A hallgató köteles az írásos beszámoló témavezetővel (konzulenssel) jóváhagyott pdf változatát a szóbeli beszámoló időpontja előtt legalább 7 nappal megküldeni a kurzus felelősének. A szóbeli beszámoló a pótlási hét elején kerül megrendezésre.

A félév végi osztályzatnak három összetevője van: a féléves munka értékelése a témavezető (konzulens) véleménye alapján, az írásos összefoglaló és a szóbeli beszámoló értékelése a tárgyfelelős, a témavezető (konzulens) és a résztvevő oktatók-kutatók véleménye alapján.