BMETE12MF53

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Felületfizika és vékonyrétegek
Neptun kód: BMETE12MF53
Felelős oktató: Homokiné Dr. Krafcsik Olga
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12MF53
Követelmények, Információk

Aktuális információk

 

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szilárdtestfizika, A felületfizika alapjai

A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában:

TTK Fizikus MSc képzés Nanotechnológia-anyagtudomány specializáció kötelezően választható tárgya

A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul:

A tárgy szilárdtestfizikai alapismeretekre és A felületfizika alapjai c. tárgyra építve tárgyalja a felületfizika és vékonyréteg fizika főbb területeit. Részletes tárgyalásra kerül a felületek szerkezetének, elektronszerkezetének leírása. A tárgy foglalkozik a felületi töltésrétegekkel és a kilépési munkával, félvezetõ/félvezetõ, félvezetõ/fém és félvezetõ/szigetelõ határfelületekkel, adhézióval, továbbá a felületi reakciók és transzportjelenségek leírásával.

 

Követelmények szorgalmi időszakban:

2 ZH és egy önálló feladat a tantárgyhoz kapcsolódóan

Követelmények vizsgaidőszakban:

     

Pótlási lehetőségek:

1-1 pótzárthelyi

Konzultációs lehetőségek:

oktatóval egyeztetett időpontban     

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

F. Bechstedt: Principles of Surface Physics, Springer, 2003

Ibach: Physics of Surfaces and interfaces, Springer, 2006