BMETE11MF12

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban
Neptun kód: BMETE11MF12
Felelős oktató: Kézsmárki István
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11MF12
Követelmények, Információk

TÁRGYADATOK

  • Előadó: dr. Kriza György

TEMATIKA

Alapismeretek

szimmetria pontcsoportok, véges csoportokra vonatkozó fontosabb tételek, reprezentációk, karaktertáblák

Rezgési spektroszkópia

kiválasztási szabályok, direktszorzat-reprezentációk, faktorcsoport

Elektronátmenetek

kristálytér-felhasadás, korrelációs diagramok

Kristályrácsok szimmetriája

tércsoportok, krisztallográfiai nomenklatúra, International Tables of Crystallography

Elektronállapotok kristályokban

Irodalom:

G. Burns, Introduction to Group Theory with Applications

Általános tudnivalók:

Az elsősorban 4.-5. éves, szilárdtest-fizikában szakosodott mérnök-fizikus hallgatóknak ajánlott előadás célja annak bemutatása, hogy miként használható fel a csoportelmélet a szilárdtest-fizikai kutatás különböző területein. Ennek megfelelően a matematikai formalizmust csak olyan mélységben tárgyaljuk, illetve ismételjük át, ami az alkalmazásokhoz szükséges. Elsősorban a karaktertáblák használatát és az azokból egyszerű számolással levonható következtetéseket részletezzük.