BMETE12AF31

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Anyagtudomány alapjai és alkalmazásai
Neptun kód: BMETE12AF31
Felelős oktató: Dr. Réti Ferenc
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12AF31
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Fizikus Bsc
Az anyagtudomány alapjai és alkalmazásai

Kód: BMETE12AF31;        Követelmény: 2/0/0/V/3 (K)

Félév: 2023/24/1;                Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Réti Ferenc (T0 kurzus)

 

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 

bevezető fizika, kémia

A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 

TTK Fizika BSc Alk. fiz. spec. köt. vál. és MSc Nanotech.-anyagtud. spec. köt. vál. tárgya (2016)     

A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy célja a modern anyagtudományi alapismeretek elsajátítása és alkalmazása fizika és a mérnöki tudomány különböző területein. Tárgyalt tématerületek:Anyagtudomány és mérnöki tevékenység. Modern anyagok, a velük szemben támasztott követelmények. Az első és másodrendű kötőerők szerepe az anyagok tulajdonságaiban.A termikus folyamatok jelentősége, termodinamika, termokémia, Hess tétel, Born-Haber ciklus. Kémiai potenciál, egyensúlyi állandó. Reakciósebességi egyenletek. Arrhenius és Eyring egyenlet.A kristályhibák jelentősége a gyakorlatban, pl. az elektromos és mechanikai tulajdonságokban. A kristály hibahelyeinek egyensúlyi koncentrációja.Érzékelők a mérnöki tudományban. Alapelvek, fizikai és kémiai szenzorok. Nyomásérzékelők, hőmérők, nyúlásmérő bélyegek, mágneses érzékelők.Roncsolásmentes anyagvizsgálat. Ultrahangos repedésvizsgálat, röntgenvizsgálat, mágneses elveket használó vizsgálatok. Konkrét alkalmazási példák.Alternatív energiaforrások és energiahordozók; a kérdéskör ellentmondásai. Hidrogéngazdaság, bioetanol. Tüzelőanyag cellák, mint folyamatos áramforrások.

Követelmények szorgalmi időszakban: 

Részvétel az előadások 70%-án.

Követelmények vizsgaidőszakban: 

Szóbeli vizsga

Pótlási lehetőségek: 

A TVSZ szerint

Konzultációs lehetőségek: 

Az oktatóval megbeszélt időpontokban és helyszíneken.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

Tisza M.: Az anyagtudomány alapjai, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2008

P.W. Atkins, Fiziai-kémia, Tankönyvkiadó, 2002

W.D. Callister, Jr.: Materials Science and Engineering, An Introduction, John Wiley and Sons Inc., 6th edition, 2003