BMETE11MF33

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Diplomamunka-készítés KF
Neptun kód: BMETE11MF33
Felelős oktató: Dr. Virosztek Attila
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11MF33
Követelmények, Információk

Aktuális információk

A tantárgy felvételének előkövetelménye az Önálló laboratórium KF2 tárgy teljesítése.

A félév folyamán a hallgató diplomamunkája témakörében végez kutatási feladatokat diplomatéma vezetője irányításával 30 kredit, azaz mintegy heti 30 óra időtartamban, melyből kb. 10 a kontakt óra.

A tárgy félévközi jeggyel zárul, melynek a tanulmányi rendszerben való rögzítéséről a tárgyfelelős gondoskodik a témavezető javaslata alapján. Érvényes jeggyel a témavezető hozzájárul az elkészült diplomamunka beadásához.

A záróvizsga megszervezése az un. anyatanszék (a témavezető, külső témavezető esetén a belső konzulens
tanszéke) feladata. Az elkészült diplomamunkát legkésőbb a szorgalmi időszak végéig kell leadni az anyatanszéken.