BMETE11MF07

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Önálló laboratórium KF1
Neptun kód: BMETE11MF07
Felelős oktató: Virosztek Attila
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11MF07
Követelmények, Információk

Aktuális információk

A tantárgy felvételéhez a hallgatónak rendelkeznie kell érvényes diplomatéma választással. Az ezt igazoló dokumentumot az adott félév szorgalmi időszaka első hetének végéig kell eljuttatni a Dékáni Hivatalba.

A félév folyamán a hallgató diplomamunkája témakörében végez kutatási feladatokat diplomatéma vezetője irányításával 7 kredit, azaz mintegy heti 7 óra időtartamban.

A tárgy félévközi jeggyel zárul, melynek a tanulmányi rendszerben való rögzítéséről a tárgyfelelős gondoskodik a témavezető javaslata alapján.