BMETE11AF41

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása
Neptun kód: BMETE11AF41
Felelős oktató: Dr. Varga Gábor
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11AF41
Követelmények, Információk

Információk

2021. ősz, kurzus nyelve: angol, szerda 8:15-10:00, helyszín: F3213

Zárthelyi: 13. héten a labor időpontjában

Házi feladat határideje: 14. héten, vasárnap 24:00

 

Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása című tárgy tematikája (BMETE11AF41)

A tárgy keretében a félév során a Fizika alapképzési (BSC) szakon megszerezhető számítástechnikai és fizikai ismeretekre építve a műszaki és fizikai alkalmazások különböző területeinek néhány alapvető modelljét vizsgáljuk meg (többek között: egy- és többtest problémák, Poisson egyenlet, folyadékáramlás, lemezkihajlás, hővezetés, hullámegyenlet, Schrödinger egyenlet), amelyeket közönséges- illetve parciális differenciál-egyenletek írnak le. Ennek során minden témában elkészítjük a problémát megoldó számítógépes programot. A számítógépes implementáció során nemcsak a modellek fizikai tartalmát elemezzük, hanem a szükséges numerikus módszereket is. A programozás szoftver eszköze a MATLAB programozási nyelv.

Oktató: Varga Gábor egyetemi docens, BME Fizika tanszék

A tárgykövetelmény

 • Félévközi jegy
 • Elméleti zh: a félév során leadott elméleti anyagból 30 perces írásbeli.
 • Gyakorlati zh: megadott numerikus algoritmus MATLAB –ban történő önálló programozása. Időtartam 90 perc.
 • A 2 db zh időpontja: 2019. december 4., szerda 8:00, F3213
 • Féléves házi feladat: a hallgató és az oktató együtt kiválaszt egy témát és a hallgató kidolgozza (Lásd alább részletesen!).

 

Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása című tárgy féléves programozás házi feladat követelménye

 

1., A féléves feladat leadása során leadásra kerül:

 • Gyakorlati zh MATLAB programja vektorizált megoldással
 • A házi feladat dokumentációjának elektronikus változata
 • A házi feladat forráskódja, futtatható verziója elektronikus formában

 

2., A házi feladat dokumentációja tartalmazza:

 • A hallgató neve, Neptun kódja, hallgatói státusz, E-mail cím
 • A feladat kiírása
 • Elméleti háttér áttekintése
 • Számítógépes algoritmus kidolgozása
 • A számítógépes kód leírása
 • A program használata
 • Validálás, eredmények
 • Konklúzió
 • Hivatkozások

 

3., Feladatleadás határideje és módja:

 • A leadás határideje:  2021. december 13., 24:00.
 • A leadás módja: az alábbi E-mail címre kell küldeni elektronikusan a féléves feladatot:

mufi2011osz@gmail.com

Az anyagokat „zip” file-ba kell tömörítenil és „Név_Neptunkod_MuFi_2021” file névvel kell ellátni.

 

Dr. Varga Gábor egyetemi docens

2021. augusztus 30.