BMETE12MF17

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Lézerfizika
Neptun kód: BMETE12MF17
Felelős oktató: Dr. Maák Pál
Képzés: MSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12MF17
Követelmények, Információk

TÁRGYKÖVETELMÉNYEK

Lézerfizika

Kód: BMETE12MF17;        Követelmény: 2/0/0/V/3
Félév:  Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya              Nyelv: magyar

Előadó:  Dr. Maák Pál

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: Optika, kvantummechanika, szilárdtestfizika

Követelmények szorgalmi időszakban: részvétel az előadások 70%-án

Követelmények vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

Pótlási lehetőség: a TVSZ szerint

Konzultációk: oktatóval egyeztetve igény szerint

 

Budapest, 2023. február 1.

 

                                                                                              ______________________
                                                                                              tárgyfelelős (Maák Pál)

 

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

A tantárgy folytatása a BSc Lézertechnika tárgynak.

Félklasszikus (kvantált anyag és klasszikus elektromágneses tér) és kvantumos (kvantált anyag és tér) lézerelmélet tárgyalása. Lézermódusok frekvenciája. Lézermódus sávszélessége. Egymódusú működés megvalósítási lehetőségei. Frekvenciastabilizálás móds zerei. Másodharmonikus keltés. Nemlineáris polarizáció, alkalmas anyagok. Hatásfok növelés, fázisillesztés módszere. Parametrikus o szcilláció. Ultrarövid impulzusok. Kerr-lencsés módusszinkronizálás, impulzusösszenyomás, csörpölt tükrök. Szállézerek, optikai szolitonok. Hangolható ultrarövid impulzusok. Impulzusformálás. TW-os ultrarövid és attosec impulzusok. Ultrarövid impulzusok mérése.