Nanotechnológia-anyagtudomány MSc specializáció

 

Záróvizsga tételek

Kurzusok

Kötelező
Neptun kód Tárgy címe Kurzus nyelve
BMETE11MF02 Fizika laboratórium KF hu
BMETE11MF46 Fizika laboratórium NA en
BMETE15MF41 Kollokvium 1 hu, en
BMETE11MF36 Nanotechnológia és anyagtudomány hu
BMETE11MF47 Szeminárium NA1 en
BMETE11MF48 Szeminárium NA2 en
BMETE11MF49 Szeminárium NA3 en
BMETE11MF50 Szeminárium NA4 en
Kötelezően választható
Neptun kód Tárgy címe Kurzus nyelve
BMETE12MF49 A fotonika alapjai hu
BMETE11MF37 A nanofizika alapjai hu
BMETE12MF50 Anyagtudomány laboratórium hu
BMETE12MF51 Atomi szintű számítógépes szimuláció szilárdtestekben hu
BMETE11MF12 Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban en
BMETE15MF47 Elméleti nanofizika en
BMETE12MF52 Fejezetek a modern anyagtudományból hu
BMETE12MF53 Felületfizika és vékonyrétegek hu
BMETE11MF26 Félvezetők fizikája hu
BMETE12MF14 Fényforrások hu
BMETE12MF56 Fizikai optika hu
BMETE12MF57 Fotonika laboratórium hu
BMETE11MF38 Kémiai módszerek a nanotechnológiában hu
BMETE12MF58 Lézerek ipari és biológiai alkalmazásai hu
BMETE12MF17 Lézerfizika hu
BMETE11MF43 Mágneses rezonancia hu
BMETE11MF44 Mágnesség elmélete en
BMETE11MF14 Mágnesség elmélete 2 en
BMETE11MF41 Modern szilárdtestfizika en
BMETE12MF54 Nanotechnológia laboratórium hu
BMETE12MF59 Nemlineáris optika alapjai és alkalmazásai hu
BMETE12MF33 Optikai anyagok és technológiák 1 hu
BMETE12MF34 Optikai anyagok és technológiák 2 hu
BMETE12MF19 Optikai jelfeldolgozás és adattárolás hu
BMETE11MF21 Optikai méréstechnika hu
BMETE11MF39 Optikai spektroszkópia az anyagtudományban hu
BMETE12MF39 Optikai tervezés hu
BMETE15MF43 Részecskefizika en
BMETE15MF44 Statisztikus fizika 2 en
BMETE11AF37 Számítógépes mérésvezérlés hu
BMETE11AF39 Számítógépes mérésvezérlési projektmunka LabVIEW környezetben hu
BMETE15MF45 Számítógépes szimuláció a fizikában en
BMETE11MF45 Szupravezetés hu
BMETE11MF17 Töltés és spinsűrűség hullámok en
BMETE11MF40 Trendek a nanotechnológiában hu
BMETE12MF55 Trendek az anyagtudományban hu
Ajánlott szabadon választható
Neptun kód Tárgy címe Kurzus nyelve
BMETE12MF60 A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig hu
BMETE15MF15 A sűrűség funkcionál elmélet alapjai en
BMETE12MF61 ELI előkészítő laboratórium hu
BMETE15MF55 Elméleti fizikai szeminárium 1 en
BMETE15MF56 Elméleti fizikai szeminárium 2 en
BMETE12MF42 Infravörös és Raman spektroszkópia hu
BMETE12MF62 Infravörös és Raman-spektroszkópia hu
BMETE11MF30 Kölcsönható spin-rendszerek valós anyagokban en
BMETE11MF42 Kvantuminformatika hu
BMETE15MF49 Kvantumoptika hu
BMETE12MF46 Lézerek és lézerrendszerek tervezése és építése hu
BMETE11MF25 Nanofizika szeminárium 1 hu
BMETE11MF29 Optikai spektroszkópia szeminárium hu, en
BMETE11MF31 Optikai spektroszkópia szeminárium 2 hu, en
BMETE12MF21 Optoelektronikai eszközök hu
BMETE15MF51 Szilárdtestek elektronszerkezete en