BSc fizika mintatanterv

A 2018 szeptemberében és azt követően induló évfolyamok Fizika BSc mintatanterve  
  Tárgynév, tárgykód, tárgytípus Szemeszter Óra/kredit Nyelv
        1 2 3 4 5 6    
Alapozó ismeretek   31                
1 Számítási módszerek a fizikában 1 BMETE92AF51 K 7           4/2/0/v/7  
2 Számítási módszerek a fizikában 2 BMETE15AF52 K   7         4/2/0/v/7  
3 Modern matematikai módszerek a fizikában BMETE15AF53 K     5       2/2/0/f/5  
4 Programozás BMEVIEEA024 K 4           2/0/2/f/4  
5 Programozás 2 BMEVIEEA026 K   4         2/0/2/f/4  
  Kötelezően választható közismereti tárgy*             4      
6 Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan BMEGT20A400 KV             3/0/0/f/4  
7 Mikro- és makroökonómia BMEGT30A410 KV             3/0/0/f/4  
8 Academic English BMEGT63MAPD KV             0/2/0/f/2  
9 Kommunikációs készségfejlesztés – en BMEGT63A061 KV             0/2/0/f/2  
10 Műszaki nyelv – en BMEGT63A051 KV             0/2/0/f/2  
11 Speciális szaknyelvi ismeretek BMEGT63MAS9 KV             0/2/0/f/2  
  *: A fenti listából összesen 4 kredit közismereti tárgyat kell teljesíteni                
Szakmai törzsanyag   60                
12 Kísérleti fizika 1 BMETE11AF42 K 5           4/0/0/v/5  
13 Kísérleti fizika gyakorlat 1 BMETE11AF43 K 3           0/2/0/f/3  
14 Kísérleti fizika 2  BMETE12AF46 K   5         4/0/0/v/5  
15 Kísérleti fizika gyakorlat 2 BMETE12AF47 K   3         0/2/0/f/3  
16 Kísérleti fizika 3 BMETE11AF46 K     5       2/2/0/v/5  
17 Kísérleti magfizika BMETE80AF43 K     3       2/1/0/f/3  
18 Bevezető laboratórium BMETE11AF44 K 3           0/0/2/f/3  
19 Fizika laboratórium 1 BMETE11AF28 K   4         0/0/3/f/4  
20 Fizika laboratórium 2 BMETE11AF45 K     5       0/0/3/f/5  
21 Analízis fizikusoknak BMETE93AF20 K 7           4/2/0/v/7  
22 Többváltozós analízis fizikusoknak BMETE93AF21 K   5         2/2/0/v/5  
23 Valószínűségszámítás fizikusoknak BMETE95AF00 K     4       2/2/0/v/4  
23 Numerikus számítások fizikusoknak BMETE92AF01 K   2         0/0/2/f/2  
24 Méréstechnika BMETE11AF30 K     2       2/0/0/v/2  
25 Elektronika BMETE12AF27 K       2     2/0/0/f/2  
26 Elektronika laboratórium BMETE80AF03 K       2     0/0/2/f/2  
Differenciált szakmai ismeretek   80                
27 Mechanika 1 BMETE15AF23 K     2       2/0/0/v/2  
28 Mechanika gyakorlat 1 BMETE15AF24 K     3       0/2/0/f/3  
29 Kvantummechanika 1 BMETE15AF49 K       3     3/0/0/v/3  
30 Kvantummechanika gyakorlat 1 BMETE15AF28 K       3     0/2/0/f/3  
31 Elektrodinamika 1 BMETE15AF25 K         2   2/0/0/v/2  
32 Elektrodinamika gyakorlat 1 BMETE15AF26 K         3   0/2/0/f/3  
33 Optika BMETE12AF35 K         4   2/2/0/v/4  
34 Szilárdtestfizika alapjai BMETE11AF05 K         2   2/0/0/v/2  
35 Szilárdtestfizika gyakorlat BMETE11AF06 K         2   0/2/0/f/2  
36 Statisztikus fizika 1 BMETE15AF29 K           2 2/0/0/v/2  
37 Statisztikus fizika gyakorlat 1 BMETE15AF30 K           3 0/2/0/f/3  
38 Szakirány tárgyak   K/KV       16 13 12    
39 Szakdolgozat-készítés BMETE15AF11 K           10 0/0/10/f/10  
Szabadon választható tárgyak   9                
40 Szabadon választható tárgyak   SZV     2 4   3    
  Összkredit:     29 30 31 30 30 30 180  
  Kontaktóra**     24 25 26 24 25 16    
  Vizsgák**     3 3 4 3 4 2    
  ** A tipikus választás mellett becsült érték.                    
Kritériumtárgy                    
40 Matematika ismeretfelmérés BMETE15AF50 KR 0           0/0/0/a/0  
41 Fizika ismeretfelmérés BMETE11AF50 KR 0           0/0/0/a/0  
42 Kísérleti fizika szigorlat BMETE13AF11 KR       0     0/0/0/s/0  
43 Testnevelés   KR   2 2       0/2/0/a/0  
Nyelvtanulási lehetőség                    
44 Idegen nyelv   SZV 4 4 4 4 4   0/4/0/a/0  
Képzéshez kapcsolódó szabadon választható tárgy                    
45 Bevezető kalkulus BMETE15AF51 SZV 3           0/3/0/f/3  
46 Fizika feladatok megoldása 1 BMETE11AF47 SZV 3           0/3/0/f/3  
47 Fizika feladatok megoldása 2 BMETE12AF44 SZV   2         0/2/0/f/2  
48 Fizika feladatok megoldása 3 BMETE11AF48 SZV     2       0/2/0/f/2  
49 Haladó problémamegoldó szeminárium 1 BMETE11AF49 SZV 3           0/2/0/f/3  
50 Haladó problémamegoldó szeminárium 2 BMETE12AF45 SZV   3         0/2/0/f/3  
51 Önálló projektmunka   SZV 3 3 3 3 3 3 0/2/0/f/3  
Fizikus specializáció                    
  Tárgynév, tárgykód, tárgytípus 1 2 3 4 5 6    
52 Haladó fizika laboratórium 1 BMETE11AF32 K       5     0/0/4/f/5  
53 Haladó fizika laboratórium 2 BMETE11AF33 K         5   0/0/4/f/5  
54 Kémia BMEVFKA146 K       2     2/0/0/f/2  
  Haladó szilárdtestfizika:
Az alábbi két tárgy közül választható
  K           2    
55 Elméleti szilárdtestfizika BMETE11AF34 KV             2/0/0/v/2  
56 Alkalmazott szilárdtestfizika BMETE11AF11 KV             2/0/0/v/2 en
57 Szeminárium BMETE15AF40 K           2 0/2/0/f/2  
58 Kötelezően választható tárgyak   KV       9 8 8    
Kötelezően választható tárgyak                    
59 Mechanika 2 BMETE15AF32 KV       2     2/0/0/v/2  
60 Mechanika gyakorlat 2 BMETE15AF44 KV       3     0/2/0/f/3  
61 Kvantummechanika 2 BMETE15AF36 KV         2   2/0/0/v/2  
62 Kvantummechanika gyakorlat 2 BMETE15AF43 KV         3   0/2/0/f/3  
63 Elektrodinamika 2 BMETE15AF48 KV           5 2/2/0/f/5  
64 Csoportelmélet fizikusoknak BMETE11AF40 KV         5   2/2/0/v/5  
65 Relativitáselmélet BMETE15AF46 KV           3 2/0/0/v/3  
66 Klasszikus- és kvantumkáosz BMETE15AF45 KV         3   2/0/0/v/3  
67 Fizikai kémia BMEVFKA147 KV         3   2/0/0/v/3  
68 Áramlástan BMEGEÁTAF11 KV       3     2/0/0/f/3  
69 A méréskiértékelés matematikai módszerei BMETE80AF38 KV       3     2/0/0/v/3  
70 Műszaki és fizikai problémák számítógépes megoldása BMETE11AF41 KV         3   0/0/2/f/3  
71 Számítógépes mérésvezérlés BMETE11AF38 KV       3     0/0/2/f/3  
72 Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben BMETE11AF39 KV         3   0/0/2/f/3  
73 Haladó fizika laboratórium 3 BMETE12AF21 KV           5 0/0/4/f/5  
74 Kvantuminformatika# BMETE11MF42 KV           3 2/0/0/v/3  
75 Tudományos programozás   KV       4     1/0/2/f/4 en
  #: MSc képzés tárgya, BSc-ben felvehető.                    
Alkalmazott fizika specializáció                    
  Tárgynév, tárgykód, tárgytípus 1 2 3 4 5 6    
76 Haladó fizika laboratórium 1 BMETE11AF32 K       5     0/0/4/f/5  
77 Haladó fizika laboratórium 2 BMETE11AF33 K         5   0/0/4/f/5  
78 Haladó fizika laboratórium 3 BMETE12AF21 K           5 0/0/4/f/5  
  Haladó szilárdtestfizika:
Az alábbi két tárgy közül választható
  K           2    
79 Elméleti szilárdtestfizika BMETE11AF34 KV             2/0/0/v/2  
80 Alkalmazott szilárdtestfizika BMETE11AF11 KV             2/0/0/v/2 en
81 A méréskiértékelés matematikai módszerei BMETE80AF38 K       3     2/0/0/v/3  
82 Kémia BMEVFKA146 K       2     2/0/0/f/2  
83 Kötelezően választható tárgyak   KV       6 8 5    
Kötelezően választható tárgyak    
Anyagtudomány tárgycsoport                    
84 Spektroszkópia BMETE12AF48 KV         3   2/0/0/v/3  
85 Mikro- és nanotechnológiák BMETE12AF33 KV           3 2/0/0/f/3  
86 Vákuumfizika BMETE12AF43 KV         3   2/0/0/f/3  
87 Az anyagtudomány alapjai és alkalmazásai BMETE12AF31 KV         3   2/0/0/v/3  
88 A felületfizika alapjai BMETE12AF32 KV         3   2/0/0/f/3  
89 Fizikai kémia BMEVFKA147 KV         3   2/0/0/v/3  
Elméleti fizika tárgycsoport                    
90 Kvantummechanika 2 BMETE15AF36 KV         2   2/0/0/v/2  
91 Kvantummechanika gyakorlat 2 BMETE15AF43 KV         3   0/2/0/f/3  
92 Elektrodinamika 2 BMETE15AF48 KV           5 2/2/0/f/5  
93 Áramlástan BMEGEÁTAF11 KV       3     2/0/0/f/3  
Informatika-fizika tárgycsoport                    
94 Számítógépes mérésvezérlés BMETE11AF38 KV       3     0/0/2/f/3  
95 Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben BMETE11AF39           3   0/0/2/f/3  
96 Tudományos programozás   KV       4     1/0/2/f/4 en
97 Monte Carlo módszerek BMETE80AF39 KV         4   2/1/0/f/4  
98 A végeselem modellezés alapjai és alkalmazásai BMETE12AF42 KV       3     2/0/0/f/3  
99 Kvantuminformatika# BMETE11MF42 KV           3 2/0/0/v/3  
  #: MSc képzés tárgya, BSc-ben felvehető.                    
Nukleáris technika tárgycsoport                    
100 Nukleáris méréstechnika BMETE80AF42 KV       3     2/0/0/v/3  
101 Fenntartható fejlődés és energetika BMETE80AF06 KV       3     2/0/0/f/3  
102 Környezetvédelem BMETE80AF29 KV       3     2/0/0/v/3  
103 Atomerőművek termohidraulikája BMETE80AF31 KV         5   3/1/0/f/5  
104 Bevezetés a CFD módszerekbe BMETE80AF37 KV           4 1/0/2/f/4  
105 Reaktorfizika BMETE80AF33 KV         5   3/1/0/v/5  
106 Bevezetés a fúziós plazmafizikába BMETE80AF36 KV         3   2/0/0/v/3  
107 Nukleáris biztonság BMETE80AF30 KV         3   2/0/0/f/3  
108 Geofizika alapjai BMETE80AF34 KV         3   2/0/0/v/3  
109 Radiokémia és nukleáris kémia BMETE80AF32 KV           4 3/0/0/f/4  
Optika és lézerfizika tárgycsoport                    
109 Lézertechnika BMETE12AF37 KV         3   2/0/0/f/3  
110 Fizikai kísérletek tervezése és építése BMETE12AF41 KV           3 2/0/0/f/3  
111 Mikroszkópia BMETE12AF34 KV           3 2/0/0/f/3  
112 Bevezetés az ultragyors impulzusok fizikájába BMETE12AF40 KV           3 2/0/0/f/3  
Orvosi és biofizika tárgycsoport                    
113 Orvosi képalkotó rendszerek BMETE80AF35 KV           3 2/0/0/f/3  
114 Biofizika alapjai BMETE12AF38 KV       3     2/0/0/f/3  
115 Kémiai és orvosbiológiai méréstechnika BMETE14AF07 KV       5     2/0/2/f/5