BMETE11AF43

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Kísérleti fizika gyakorlat 1
Neptun kód: BMETE11AF43
Felelős oktató: Dr. Szász Krisztián
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11AF43
Követelmények, Információk

Aktuális információk (2022/23 ősz)

Az elsőéveseknek tartott felzárkóztatás miatt az első gyakorlat 2022. szeptember 19-én 10-től lesz. A T1 kurzus haladó, T2 alapozó kurzus. Azt, hogy a hallgató melyik kurzust látogassa, a Fizika ismeretfelmérés zh-n elért eredménye alapján javasoljuk. Ha esetleg valaki úgy látja, hogy nem a számára megfelelő kurzusra jár, akkor a félévben lehetősége van váltani, de ezt a gyakorlatvezető(k)nek jeleznie kell (az átlépés lehetőségét a gyakorlatvezetők megvétózhatják).

Tárgykövetelmények

 • Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a gyakorlatok legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet ellenőrizzük. 
 • Félévközi számonkérések:
  • 3 db 90 perces zárthelyi (nagyZH) a gyakorlat időpontjában. A zárthelyin csak íróeszköz és számológép használható (mobiltelefonon lévő számológép nem engedélyezett).
  • a gyakorlatok első 10-12 percében kisZH-k írása a kiadott házi feladatok egyikéből. (A kisZH-n is csak íróeszköz és számológép használható.)
 • Minimumkövetelmény és a félév végi osztályzat kialakítása: Az elégtelentől különböző félévközi jegy és az aláírás elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl – az, hogy mindegyik 90 perces zárthelyi eredménye külön-külön elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át, és hogy a kisZH-k összpontszáma elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át. Ekkor a félévközi jegy 30% súllyal a kisZH-k, 70% súllyal a nagyZH-k összpontszáma alapján az alábbi módon adódik:
  • 0 - 39 %: elégtelen (1)
  • 40 - 54 %: elégséges (2)
  • 55 - 69 %: közepes (3)
  • 70 - 84 %: jó (4)
  • 85 - 100 %: jeles (5)
 • A házi feladatok között megjelölünk hetente egy beadható feladatot (határidő a következő gyakorlat eleje vagy egy hét). Ezek beadásával pluszpont szerezhető, összesen a félév végi összpontszám 15%-a erejéig. A pluszpontokat csak akkor vesszük figyelembe, ha minden nagyZH-n és a kisZH-kon teljesül a 40%-os minimumfeltétel.
 • A gyakorlat sikeres (legalább elégséges) teljesítése feltétele az aláírás megszerzésének a Kísérleti fizika 1 tárgyhoz.
 • Ajánlott irodalom a T2 (alap) kurzus számára:
  • A Fizika feladatok megoldása 1 c. tárgy feladatai
  • I.E. Irodov: Problems in General Physics
  • R. A. Serway, J. W. Jewett: Physics for Scientists and Engineers
 • Ajánlott irodalom a T1 (haladó) kurzus számára:
  • Az OKTV fizika, a Mikola Sándor Fizikaverseny feladatai
  • Gnädig P.-Honyek Gy.-Vigh M.: 333+ Furfangos feladat fizikából
  • A fizikai diákolimpiai felkészítés Youtube csatornája

Zárthelyik időpontja és helye

 • 1. zárthelyi: (6. hét - okt. 13.) - feladatok, megoldás
 • 2. zárthelyi: (10. hét - nov. 10.) - feladatok, megoldás
 • 3. zárthelyi: (14. hét - dec. 8.) - feladatok, megoldás

Mindegyik a zh-sáv idejében (16-18), helyszín: K250

Pótlások

 • Mindegyik nagyZH-t lehet pótolni/javítani. Az időpontok megegyezés szerint lehetnek félév közben vagy a pótlási héten. A javító ZH-n elért eredmény felülírja a korábbi ZH eredményét. Viszont a hallgatónak lehetősége van mérlegelni a pótZH beadása előtt azt, hogy a pótZH-n várhatóan jobb eredményt fog-e elérni, mint korábban, és ennek megfelelően adhatja be a megoldását. Legfeljebb egy sikertelen (nagy) pótZH további pótlására különeljárási díj befizetése ellenében van lehetőség.
  • 1. pótZH időpontja: 2022. nov. 8., 16:15-17:45, helyszín: E202
  • 2. pótZH időpontja (AZ ÉVFOLYAM KÉRÉSÉRE VÁLTOZOTT!!!): 2022. nov. 24. 8:15-9:45, helyszín: K275 terem
  • 3. pótZH időpontja: 2022. dec. 12. 13:15-14:45, helyszín: QBF08
 • Legfeljebb három kisZH-t is lehet pótolni/javítani a pótlási héten a pótpótZH napján: 2022. dec. 16. 10:15-11:45, helyszín: ?
 • Konzultációk: a gyakorlatvezetővel történő megbeszélés szerint.

A gyakorlatok időbeosztása

Feladatsorok

Online segédanyagok

Zh-archívum

Keresztfélév (2021/22 tavasz)

keresztfélévben a gyakorlatokat hétfőn 14:15-15:45 között tartjuk a T605-ös teremben, gyakorlatvezető Deák András. Az egyes zárthelyik előtt igény esetén konzultációt tartunk. A követelmények kissé eltérnek az őszi félévben megadottakkal. A második héttől kezdve minden gyakorlat elején rövid (kb 15 perces) kisZH-t íratunk, az előző gyakorlat kiadott gyakorlópéldáinak egyikéből. A jegy 50%-át a kisZH-k, 50%-át a két nagyZH adja.

A nagyzárthelyik a gyakorlatok időpontjában lesznek:

 1. zh: 7. hét - márc. 28.
 2. zh: 14. hét - máj. 16.

(Ha online lesz a zh, akkor egy Teams csoportban lesz feladatként (Assignment) meghirdetve, a 90. perc után 15 perc áll majd rendelkezésre digitalizálni és feltölteni egyetlen pdf fájlban a megoldásokat.)

Kapcsolódó tárgyak