BMETE11AF43

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Kísérleti fizika gyakorlat 1
Neptun kód: BMETE11AF43
Felelős oktató: Dr. Szász Krisztián
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11AF43
Követelmények, Információk

Aktuális információk (2023/24 ősz)

Tárgykövetelmények

 • Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a gyakorlatok legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet ellenőrizzük. 
 • Félévközi számonkérések:
  • 3 db 90 perces zárthelyi (nagyZH) a ZH idősávban. A zárthelyin csak íróeszköz és számológép használható (mobiltelefonon lévő számológép nem engedélyezett).
  • Összesen 10, az óra elején 10-12 perces kisZH a kiadott házi feladatok egyikéből. A zárthelyin csak íróeszköz és számológép használható (mobiltelefonon lévő számológép nem engedélyezett).
 • Minimumkövetelmény és a félév végi osztályzat kialakítása: Az elégtelentől különböző félévközi jegy és az aláírás elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl – az, hogy mindegyik 90 perces zárthelyi eredménye külön-külön elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át, és hogy a kisZH-k összpontszáma elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át. Ekkor a félévközi jegy 30% súllyal a kisZH-k, 70% súllyal a nagyZH-k összpontszáma alapján az alábbi módon adódik:
  • 0 - 39 %: elégtelen (1)
  • 40 - 54 %: elégséges (2)
  • 55 - 69 %: közepes (3)
  • 70 - 84 %: jó (4)
  • 85 - 100 %: jeles (5)
 • A házi feladatok között megjelölünk hetente egy beadható feladatot (határidő a következő gyakorlat eleje vagy egy hét). Ezek beadásával pluszpont szerezhető, összesen a félév végi összpontszám 15%-a erejéig. A pluszpontokat csak akkor vesszük figyelembe, ha minden nagyZH-n és a kisZH-kon teljesül a 40%-os minimumfeltétel.
 • A gyakorlat sikeres (legalább elégséges) teljesítése feltétele az aláírás megszerzésének a Kísérleti fizika 1 tárgyhoz.
 • Ajánlott irodalom a T2 (alap) kurzus számára:
  • A Fizika feladatok megoldása 1 c. tárgy feladatai
  • I.E. Irodov: Problems in General Physics
  • R. A. Serway, J. W. Jewett: Physics for Scientists and Engineers
 • Ajánlott haladóbb irodalom a T1 (haladó) kurzus számára:
 • ​A számonkérések eredményei a Moodle-oldalon találhatók.

Zárthelyik időpontja és helye

 • 1. zárthelyi: október 12.
 • 2. zárthelyi: november 9.
 • 3. zárthelyi: december 7.

Mindegyik 16-18 között az E505 teremben.

Pótlások

 • Mindegyik nagyZH-t lehet pótolni/javítani. Az időpontok megegyezés szerint lehetnek félév közben vagy a pótlási héten. A javító ZH-n elért eredmény felülírja a korábbi ZH eredményét. Viszont a hallgatónak lehetősége van mérlegelni a pótZH beadása előtt azt, hogy a pótZH-n várhatóan jobb eredményt fog-e elérni, mint korábban, és ennek megfelelően adhatja be a megoldását. Legfeljebb egy sikertelen (nagy) pótZH további pótlására különeljárási díj befizetése ellenében van lehetőség (pótpótZH).
 • Legfeljebb három kisZH-t is lehet pótolni/javítani a pótlási héten a pótpótZH napján.
 • Konzultációk: a nagyZH hetében a Fizika feladatok megoldása 1 c. tárgy idejében. A harmadik ZH előtti konzultáció várhatóan december 6-án 8-10 között lesz.
 • Az 1. pótzh időpontja: 2023. november 2., 16-18-ig az E505 teremben.
 • A 2. pótzh időpontja: 2023. november 23., 16-18-ig az E505 teremben.
 • A 3. pótzh időpontja: 2023. december 14., 10-12-ig a K350 teremben.

 • A kisZH pótlásának időpontja: december 12., 10-12-ig az E505 teremben.

A gyakorlatok időbeosztása

Feladatsorok

Online segédanyagok

Zh-archívum

Kapcsolódó tárgyak