BMETE11AF43

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Kísérleti fizika gyakorlat 1
Neptun kód: BMETE11AF43
Felelős oktató: Dr. Szász Krisztián
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11AF43
Követelmények, Információk

Aktuális információk (2021/22 tavasz)

Keresztfélév

keresztfélévben a gyakorlatokat hétfőn 14:15-15:45 között tartjuk a T605-ös teremben, gyakorlatvezető Deák András. Az egyes zárthelyik előtt igény esetén konzultációt tartunk. A követelmények kissé eltérnek az őszi félévben megadottakkal. A második héttől kezdve minden gyakorlat elején rövid (kb 15 perces) kisZH-t íratunk, az előző gyakorlat kiadott gyakorlópéldáinak egyikéből. A jegy 50%-át a kisZH-k, 50%-át a két nagyZH adja.

A nagyzárthelyik a gyakorlatok időpontjában lesznek:

 1. zh: 7. hét - márc. 28.
 2. zh: 14. hét - máj. 16.

(Ha online lesz a zh, akkor egy Teams csoportban lesz feladatként (Assignment) meghirdetve, a 90. perc után 15 perc áll majd rendelkezésre digitalizálni és feltölteni egyetlen pdf fájlban a megoldásokat.)

Az elsőéveseknek tartott felzárkóztatás miatt az első előadás 2021. szeptember 16-án 10-től, az első gyakorlat pedig 2021. szeptember 20-án 10-től lesz. A T1 kurzus alapozó, T2 haladó kurzus. Azt, hogy a hallgató melyik kurzust látogassa, a Fizika ismeretfelmérés zh-n elért eredménye alapján javasoljuk. Ha esetleg valaki úgy látja, hogy nem a számára megfelelő kurzusra jár, akkor a félévben egyszer lehetősége van váltani, de ezt a gyakorlatvezető(k)nek jeleznie kell (az átlépés lehetőségét a gyakorlatvezetők megvétózhatják).

Tárgykövetelmények

 • Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a gyakorlatok legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet ellenőrizzük. 
 • Félévközi számonkérések:
  • 2 db 90 perces zárthelyi (nagyZH) a gyakorlat időpontjában. A zárthelyin csak íróeszköz és számológép használható (mobiltelefonon lévő számológép nem engedélyezett).
 • Minimumkövetelmény és a félév végi osztályzat kialakítása: Az elégtelentől különböző félévközi jegy és az aláírás elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl – az, hogy mindegyik 90 perces zárthelyi eredménye külön-külön elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át, és hogy a kisZH-k összpontszáma elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át. Ekkor a félévközi jegy 50% súllyal a kisZH-k, 50% súllyal a nagyZH-k összpontszáma alapján az alábbi módon adódik:
  • 0 - 39 %: elégtelen (1)
  • 40 - 54 %: elégséges (2)
  • 55 - 69 %: közepes (3)
  • 70 - 84 %: jó (4)
  • 85 - 100 %: jeles (5)
 • A gyakorlat sikeres (legalább elégséges) teljesítése feltétele az aláírás megszerzésének a Kísérleti fizika 1 tárgyhoz.
 • Ajánlott irodalom:
  • Gnädig P.-Honyek Gy.-Vigh M.: 333+ Furfangos feladat fizikából
  • I.E. Irodov: Problems in General Physics
  • R. A. Serway, J. W. Jewett: Physics for Scientists and Engineers
  • Az OKTV fizika, a Mikola Sándor Fizikaverseny feladatai
  • A fizikai diákolimpiai felkészítés Youtube csatornája
  • A Fizika feladatok megoldása 1 c. tárgy feladatai.

Zárthelyik időpontja és helye

 • 1. zárthelyi: (7. hét - márc. 28.)
 • 2. zárthelyi: (14. hét - máj. 16.)
 • Mindegyik a gyakorlat idejében (csütörtök 14:15-15:45), a T605 teremben.

Pótlások

 • A TVSz szerint alanyi jogon járó pótlás(ok)ra és javítás(ok)ra a pótlási héten, 2022. május 25-én 10:15-től 13:45-ig van lehetőség a K375 teremben. Ezen a napon mindkét nagyZH-t lehet pótolni/javítani, és maximum 2, előre kiválasztott kisZH is pótolható/javítható. A javító ZH-n elért eredmény felülírja a korábbi ZH eredményét. Viszont a hallgatónak lehetősége van mérlegelni a pótZH beadása előtt azt, hogy a pótZH-n várhatóan jobb eredményt fog-e elérni, mint korábban, és ennek megfelelően adhatja be a megoldását. Legfeljebb egy sikertelen (nagy) pótZH további pótlására különeljárási díj befizetése ellenében van lehetőség.
 • Konzultációk: a gyakorlatvezetővel történő megbeszélés szerint.

A gyakorlatok időbeosztása

 • A gyakorlatok időpontja és helye: hétfő 14:15 - 15:45

Feladatsorok

Feladatsorok hétről hétre a moodle-ben. Menetrend:

 • 1. hét: analízis, vektorok
 • 2. hét: kinematika
 • 3. hét: dinamika
 • 4. hét: munka, energia
 • 5. hét: szünet
 • 6. hét: pontrendszerek
 • 7. hét: 1. ZH
 • 8. hét: merev testek I.
 • 9. hét: merev testek II.
 • 10. hét: tavaszi szünet
 • 11. hét: fluidumok, rugalmas anyagok
 • 12. hét: rezgések
 • 13. hét: hullámok
 • 14. hét: 2. ZH

Online segédanyagok

Zh-archívum

Kapcsolódó tárgyak

Információ

 • Deák András (gyakorlatvezető): deak.andras(at)ttk.bme.hu
 • Szász Krisztián (tárgyfelelős): szasz.krisztian(at)ttk.bme.hu