BMETE11AF47

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizika feladatok megoldása 1
Neptun kód: BMETE11AF47
Felelős oktató: Dr. Vankó Péter
Felelős tanszék: Fizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE11AF47
Követelmények, Információk

Aktuális információk

 • A tanév első foglalkozása: 2019. szeptember 11., szerda 12:15, a T606 teremben.

Tárgykövetelmények

 • Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a gyakorlatok legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet ellenőrizzük.
 • Félévközi számonkérések:
  • 3 db 90 perces zárthelyi a gyakorlat időpontjában, az 5., a 10. és a 14. héten.
 • A félév végi osztályzat kialakítása a zárthelyik összpontszáma alapján történik. Az elégtelentől különböző félévközi jegy és az aláírás elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl – az, hogy mindegyik 90 perces zárthelyi eredménye elérje a maximálisan elérhető pontszám 40%-át. Ekkor a félévközi jegy az összpontszám alapján az alábbi módon adódik:
  • 0 - 39 %: elégtelen (1)
  • 40 - 54 %: elégséges (2)
  • 55 - 69 %: közepes (3)
  • 70 - 84 %: jó (4)
  • 85 - 100 %: jeles (5)

Pótlások

 • A TVSz szerint alanyi jogon járó pótlás(ok)ra a pótlási héten lesz lehetőség (pontos időpont és helyszín később). Egy sikertelen pót ZH további pótlására különeljárási díj befizetése ellenében van lehetőség. Javítás esetén lehet a zárthelyit nem beadni, de beadás esetén az elért pontszám helyettesíti a korábbi pontszámot (így rontani is lehet).
 • Ezen a napon mindhárom ZH-t lehet pótolni/javítani. Akinek nem sikerült valamelyik ZH, vagy nem írta meg, elég, ha eljön a pótlási alkalomra, előzetesen jelentkeznie nem kell. Viszont aki javítani szeretne, az küldjön egy üzenetet a gyakorlatvezetőnek a részvételi szándékáról legkésőbb a pótlási alkalmat megelőző vasárnap.

A gyakorlatok időbeosztása

Eredmények

 • A Neptunon.

Kapcsolódó tárgyak

Információ