BMETE15AF29

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Statisztikus fizika 1
Neptun kód: BMETE15AF29
Felelős oktató: Dr. Zaránd Gergely
Felelős tanszék: Elméleti Fizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE15AF29
Követelmények, Információk

Statisztikus Fizika 1

Moodle oldal: https://edu.ttk.bme.hu

Oktató:  Dr. Kormos Márton

Órarendi információ: hétfő 10:15-11:45 FIII/213 vagy péntek 12:15-13:45, KF82

Órabeosztás és ZH terv: Menetrend

Jelenléti követelmények:

 • Részvétel az előadások legalább 50%-án
 • Ellenőrzés: kis zárthelyi minden előadáson / jelenléti ív

Számonkérések:

 • Az első kivételével minden előadás elején egy rövid (kb. 7-10 perces) kis zárthelyi alapvető ismeretekből. 
 • A kis zárthelyik 67% feletti teljesítése esetén megajánljuk a 2 (elégséges), 85% feletti teljesítmény esetén a 3 (közepes), valamint 92,5 % feletti teljesítés esetén a 4 (jó) vizsgajegyet (legalább elégséges gyakorlati jegy esetén).
 • A kis ZH-k közül tetszőleges kettő pótolható.  
 • 67% alatti teljesítmény, ill. az esetleg megajánlott jegy javításának igénye esetén írásbeli vizsgát kell tenni.
  A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás és legalább elégséges gyakorlati jegy.
  A vizsga 

időpontja : 

helyszíne: 

 • Sikertelen írásbeli vizsga esetén szóbeli vizsgán lehet javítani.  
 • Mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsgán előre kiadott beugrókérdések vannak, amelyeket hibátlanul meg kell tudni válaszolni.  
 • Fontos: A sikeres beugrót követően a szóbeli vizsgán egy A4-es oldalt, rajta saját kézzel, normál betűmérettel írt képlet-emlékeztetővel, a felkészülési időben (tehát a tétel megismerésétől a vizsga megkezdéséig) lehet használni. (Nem tételenként, hanem összesen egy A4-es oldalról van szó!) Mindenki két-két tételt kap.

Követelmények aláíráshoz:

 • Kis zárthelyik összpontszáma > 33%
 • Jelenléti követelmények teljesítése

Konzultáció:

Letölthető anyagok:

Tételek: telsor

Eredmények: a Moodle rendszerben lesznek elérhetők.

Beugró feladatok: Beugró feladatok

Irodalom: 

Kertész János, Zaránd Gergely, Deák András: Statisztikus Fizika jegyzet

Török János, Kertész János: Statisztikus fizika1  (Kivonat a Török János, Orosz László, Kertész János: Elméleti Fizika 2 jegyzetből)

David Wu and David Chandler: Introduction to Modern Statistical Mechanics (Oxford University Press, 1988)

L.E. Reichl: A Modern Course in Statistical Physics (Wiley-VCH Verlag, 2009)

David Tong: Statistical physics (jegyzet)