BMETE15AF29

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Statisztikus fizika 1
Neptun kód: BMETE15AF29
Felelős oktató: Dr. Zaránd Gergely
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE15AF29
Követelmények, Információk

Statisztikus Fizika 1

Moodle oldal: https://edu.ttk.bme.hu

Oktató: Dr. Kormos Márton 

Órarendi információ:

péntek 12:10-13:50  (FIII/213 ) vagy esetenként hétfő 10:10-11:50 (KF86)

az előadás 12:20-kor, ill. 10:20-kor kezdődik, a kis ZH-t követően.

Órabeosztás és ZH terv: Menetrend

Jelenléti követelmények:

 • Részvétel az előadások legalább 50%-án
 • Ellenőrzés: kis zárthelyi minden előadáson (a kis ZH jelenléti ív is egyben)

Számonkérések:

 • Az első kivételével minden előadás elején egy rövid (kb. 7-10 perces) kis zárthelyi alapvető ismeretekből. 
 • A kis zárthelyik 67% feletti teljesítése esetén megajánljuk a 2 (elégséges), 85% feletti teljesítmény esetén a 3 (közepes), valamint 92,5 % feletti teljesítés esetén a 4 (jó) vizsgajegyet (legalább elégséges gyakorlati jegy esetén).
 • A kis ZH-k közül tetszőleges kettő pótolható.  
 • 67% alatti teljesítmény, ill. az esetleg megajánlott jegy javításának igénye esetén írásbeli vizsgát kell tenni.
  A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás és legalább elégséges gyakorlati jegy.
  A vizsga 

időpontja : 

helyszíne: 

 • Sikertelen írásbeli vizsga esetén szóbeli vizsgán lehet javítani.  
 • Mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsgán előre kiadott beugrókérdések vannak, amelyeket hibátlanul meg kell tudni válaszolni, ezután lehet csak a vizsgát folytatni.  
 • Fontos: A sikeres beugrót követően a szóbeli vizsgán egy A4-es oldalt, rajta saját kézzel, normál betűmérettel írt képlet-emlékeztetővel, a felkészülési időben (tehát a tétel megismerésétől a vizsga megkezdéséig) lehet használni. (Nem tételenként, hanem összesen egy A4-es oldalról van szó!) Mindenki két-két tételt kap.

Követelmények aláíráshoz:

 • Kis zárthelyik összpontszáma > 33%
 • Jelenléti követelmények teljesítése

Konzultáció:

Letölthető anyagok:

Tételek:  StatFiz1_tetelsor_2023.pdf

Eredmények és egyéb segédanyagok: a Moodle rendszerben lesznek elérhetők.

Beugró feladatok: Beugró feladatok

Irodalom: 

Kertész János, Zaránd Gergely, Deák András: Statisztikus Fizika jegyzet

Török János, Kertész János: Statisztikus fizika1  (Kivonat a Török János, Orosz László, Kertész János: Elméleti Fizika 2 jegyzetből)

David Wu and David Chandler: Introduction to Modern Statistical Mechanics (Oxford University Press, 1988)

L.E. Reichl: A Modern Course in Statistical Physics (Wiley-VCH Verlag, 2009)

David Tong: Statistical physics (jegyzet)