BMETE12AF21

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Haladó fizika laboratórium 3
Neptun kód: BMETE12AF21
Felelős oktató: Dr. Erdei Gábor
Felelős tanszék: Atomfizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12AF21
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Aktuális információk a tárgy Microsoft Teams csoportjában találhatóak.

 

  • Tárgykód: BMETE12AF21
  • Követelmény: 0/0/4/F/5
  • Nyelv: magyar
  • Jelenléti követelmények: A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a laborgyakorlatoknak legalább 100 %-án való részvétel. Egy labormérés pótlására van lehetőség a pótlási héten.
  • Félévközi számonkérések: 12 db mérési feladat elvégzése rendre a 2, 3, ... 13. heti laboratóriumi gyakorlatokon. A mérések időbeli beosztása az első heti gyakorlatán történik. Minden mérési alkalomra a mérési leírás alapján fel kell készülni, a felkészülést a mérésvezető szóban vagy írásban számonkéri és osztályozza. Elégséges szintű felkészülés nélkül a mérés nem végezhető el. A felkészülésre kapott osztályzatot a mérés végén a hallgatók megkérdezhetik a mérésvezetőtől. A mérési eredményeket tartalmazó jegyzőkönyvet egy héten belül elektronikus formában el kell juttatni a mérésvezetőnek.
  • A félév végi osztályzat kialakítása: Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy az összes mérésre történő felkészülés legalább elégséges legyen, valamint az összes mérésre leadott jegyzőkönyv elfogadott legyen. A félévvégi osztályzat az egyes mérések során felkészülésre adható max. 25 és a jegyzőkönyvre kapható max. 25 pont összege alapján az összes mérésre átlagolva kerül kiszámításra. A határidőig leadott jegyzőkönyv(ek) nélkül a félév végi osztályzat „nem teljesített”.
0,000%-50,00%: elégtelen (1)
50,01%-63,00%: elégséges (2)
63,01%-75,00%: közepes (3)
75,01%-87,00%: jó (4)
87,01%-100,00%: jeles (5)
  • Konzultációk: a laboratóriumi gyakorlatok idejében; oktató: laborgyakorlat-vezetők

Budapest, 2022. február 4.

 

 

                                                                                              _____________________

                                                                                              tárgyfelelős (Erdei Gábor)