BMETE12AF41

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizikai kísérletek tervezése és építése
Neptun kód: BMETE12AF41
Felelős oktató: Dr. Sarkadi Tamás
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12AF41
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Kód: BMETE12AF41;         Követelmény: 0/0/2/F/3 (KV);
Félév: 2022/23/2;                 Nyelv: magyar;

Laborvezető: Barócsi Attila (T1 kurzus).

A tantárgy célja: A hallgatók megismerjék a fizikai kísérletek megvalósításának lépéseit a tervezéstől a kísérlet megépítéséig. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a fizikai kísérletek megvalósításához szükséges felhasználható eszközökkel, elemekkel és számítógépes programokkal. A félév során egy konkrét feladat megoldásra kerül a kurzus hallgatóival közösen.

Fő témakörök (előzetes):

1

+

március 3.

előadás 1

Kísérletek szintjei és elemei

2

#

március 10.

labor 1

Kísérletek alkatrészei
(mechanikai, elektromos, optikai, termikus)

3

+

március 17.

előadás 2

Gerjesztés és érzékelés (általános és optikai)

4

#

március 24.

labor 2

Gerjesztő források és detektorok
(lézer, LED, fénymérő, spektrométer). HF1 beadása

5

+

március 31.

előadás 3

Elektronika:
táplálás, mérés, adatgyűjtés, vezérlés, szabályozás

6

#

április 7.

tavaszi szünet

 

7

+

április 14.

labor 3

Táplálás, adatgyűjtés, szabályozás
(DC/DC, oszcilloszkóp, ADC, mikrovezérlő).

8

#

április 21.

előadás 4

Mechanika: tartók, befogók, mozgatók; kötések – meghívott

9

+

április 28.

labor 4

Mechanikai alapelemek, manuális és vezérelt mozgatók
(motor, piezo), HF2 beadása

10

#

május 5.

(labor 5) #hétfő

Kísérlet-építés: tervezés, kezdeti lépések.

11

+

május 12.

előadás 5

CAD tervezés (interferométer példa).

12

#

május 19.

labor 6

Kísérlet-építés: interferométer+kamera összeállítás, analízis

13

+

május 26.

labor 7

Kísérlet-építés: teljes rendszer összeállítás, mérés.

14

#

június 2.

labor 8

Kitekintés: szabadtér kontra optikai szálak, optikai szálak és egyéb fényvezetők. HF3 beadása

Jelenléti követelmények. Érdemjegyet csak az kaphat, aki részt vesz az órák legalább 60%-án. A jelenlétet ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 3 db Teams/Moodle rendszerben kiadott és beszedett, laborjegyzőkönyvet helyettesítő kis házi feladat (HF). A HF különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak végéig adható le késedelmesen.

A félévvégi osztályzat kialakítása: Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy a HF1, HF2 és HF3 eredménye külön-külön elérje a 40%-ot. Ekkor a félévközi jegy ezek összesített százalékpontjai alapján az alábbi módon adódik:

  0 -  40%        elégtelen (1)

40 -  54%        elégséges (2)

55 -  69%        közepes (3)

70 -  84%        jó (4)

85 -100%        jeles (5)

Konzultációk: az oktatóval egyeztetett időpontban igény szerint.

Budapest, 2023. február 14.                                                             _______________________

                                                                                                           tárgy oktatója (Barócsi Attila)