BMETE12AF41

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizikai kísérletek tervezése és építése
Neptun kód: BMETE12AF41
Felelős oktató: Dr. Sarkadi Tamás
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12AF41
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Kód: BMETE12AF41;            Követelmény: 0/0/2/F/3 (KV);
Félév: 2023/24/2;                    Nyelv: magyar;

Laborvezető: Barócsi Attila (T1 kurzus).

A tantárgy célja: A hallgatók megismerjék a fizikai kísérletek megvalósításának lépéseit a tervezéstől a kísérlet megépítéséig. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a fizikai kísérletek megvalósításához szükséges felhasználható eszközökkel, elemekkel és számítógépes programokkal. A félév során egy konkrét feladat megoldásra kerül a kurzus hallgatóival közösen.

Fő témakörök (előzetes):

1

+

február 16.

előadás 1

Kísérletek szintjei és elemei

2

#

február 23.

labor 1

Kísérleti rendszerek és felépítésük. Függvénygenerátor és oszcilloszkóp.

3

+

március 1.

előadás 2

Gerjesztés és érzékelés (általános és optikai)

4

#

március 8.

labor 2

Gerjesztő források és detektorok (lézer, LED, fénymérő, spektrométer). HF1.

5

+

március 15.

szünet

 

6

#

március 22.

előadás 3

Elektronika: táplálás, mérés, adatgyűjtés, vezérlés, szabályozás

7

+

március 29.

tavaszi szünet

(április 5-ig)

8

#

április 12.

labor 3

Táplálás, adatgyűjtés, szabályozás (DC/DC, ADC, mikrovezérlő)

9

+

április 19.

előadás 4

Mechanika: tartók, befogók, mozgatók; kötések, ragasztás

10

#

április 26.

labor 4

Mechanikai alapelemek, manuális és vezérelt mozgatók (motor, piezo). HF2.

11

+

május 3.

előadás 5

CAD tervezés (mechanikai, optikai, fizikai).

12

#

május 10.

labor 5

Kísérlet építés: tervezés, kezdeti lépések

13

+

május 17.

labor 6

Kísérlet építés: teljes rendszer összeállítás, analízis. HF3.

14

#

május 24.

labor 7

Kitekintés: optikai szálak és egyéb fényvezetők.

Jelenléti követelmények. Érdemjegyet csak az kaphat, aki részt vesz a laborok legalább 60%-án. A jelenlétet ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 3 db Moodle rendszerben kiadott és beszedett, laborjegyzőkönyvet helyettesítő kis házi feladat (HF). A HF és különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak végéig adható le késedelmesen.

A félévvégi osztályzat kialakítása: Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy a 3 db HF eredménye külön-külön elérje a 40%-ot. Ekkor a félévközi jegy ezek összesített százalékpontjai alapján az alábbi módon adódik:

  0 -  40%        elégtelen (1)

40 -  54%        elégséges (2)

55 -  69%        közepes (3)

70 -  84%        jó (4)

85 -100%        jeles (5)

Konzultációk: az oktatóval egyeztetett időpontban igény szerint.

Budapest, 2024. február 14.  

                                                                                                           tárgy oktatója (Barócsi Attila)