BMETE12AF41

Tantárgy adatok
Tárgy címe: Fizikai kísérletek tervezése és építése
Neptun kód: BMETE12AF41
Felelős oktató: Dr. Sarkadi Tamás
Felelős tanszék: Atomfizika Tanszék
Képzés: BSc fizikus
Tantárgy adatlapja: BMETE12AF41
Követelmények, Információk

Aktuális információk

Kód: BMETE12AF41;         Követelmény: 0/0/2/F/3 (KV);
Félév: 2021/22/2;                 Nyelv: magyar;

Laborvezető: Barócsi Attila (T1 kurzus).

 

A tantárgy célja: A hallgatók megismerjék a fizikai kísérletek megvalósításának lépéseit  a tervezéstől a kísérlet megépítéséig. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a fizikai kísérletek megvalósításához szükséges felhasználható eszközökkel, elemekkel és számítógépes programokkal. A félév során egy konkrét feladat megoldásra kerül a kurzus hallgatóival közösen.

 

Fő témakörök (előzetes):

1

+

február 17.

előadás 1

Kísérletek szintjei és elemei

2

#

február 24.

labor 1

Kísérletek alkatrészei
(mechanikai, elektromos, optikai, termikus)

3

+

március 3.

előadás 2

Gerjesztés és érzékelés (általános és optikai)

4

#

március 10.

labor 2

Gerjesztő források és detektorok
(lézer, LED, fénymérő, spektrométer). HF1.

5

+

március 17.

előadás 3

Mechanika: tartók, befogók, mozgatók; kötések, ragasztás

6

#

március 24.

labor 3

Mechanikai alapelemek, manuális és vezérelt mozgatók
(motor, piezo)

7

+

március 31.

előadás 4

Elektronika:
táplálás, mérés, adatgyűjtés, vezérlés, szabályozás

8

#

április 7.

labor 4

Táplálás, adatgyűjtés, szabályozás
(DC/DC, oszcilloszkóp, ADC, mikrovezérlő). HF2.

9

+

április 14.

tavaszi szünet

[Projektfeladatok online meghirdetése]

10

#

április 21.

előadás 5

CAD tervezés (mechanikai, optikai, fizikai).
Projektfeladatok kiadása.

11

+

április 28.

labor 5

Kísérlet-építés: tervezés, kezdeti lépések. Online ZH.

12

#

május 5.

labor 6

Kísérlet-építés: teljes rendszer összeállítás, analízis. HF3.

13

+

május 12.

előadás 6

Kitekintés: szabadtér kontra optikai szálak

14

#

május 19.

labor 7

Kitekintés: optikai szálak és egyéb fényvezetők.
Projektfeladatok értékelése.

Jelenléti követelmények. Érdemjegyet csak az kaphat, aki részt vesz a laborok legalább 60%-án. A jelenlétet ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: 3 db Teams/Moodle rendszerben kiadott és beszedett, laborjegyzőkönyvet helyettesítő kis házi feladat (HF), 1 db Teams/Moodle rendszerben kiadott és beszedett zárthelyi dolgozat (ZH: 11. hét, pótlás a 13. héten), valamint 1 db projektfeladat (PF) önállóan feldolgozandó témakörből (Teams/Moodle leadási határidő a 14. héten). A HF és különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak végéig adható le késedelmesen.

A félévvégi osztályzat kialakítása: Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy a HF, ZH, és PF eredménye külön-külön elérje a 40%-ot. Ekkor a félévközi jegy ezek összesített százalékpontjai alapján az alábbi módon adódik:

  0 -  40%        elégtelen (1)

40 -  54%        elégséges (2)

55 -  69%        közepes (3)

70 -  84%        jó (4)

85 -100%        jeles (5)

Konzultációk: az oktatóval egyeztetett időpontban igény szerint.

Budapest, 2022. január 28.                                                          _______________________

                                                                                                           tárgy oktatója (Barócsi Attila)